Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...r i basenes sider og festet til dem med trenagler. Stavlegjene hviler i en kløft i hjørnestavenes toppende. Tverrveggenes stavlegjer avsluttes mot lang
  83 KB (13 690 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:34
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rd 1732 og veggene ble tjærebredd. I 1736 nevnes at det trengs «... Bord Klædning paa dend vestre side af Choret...»
  30 KB (4 820 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:59
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... Laasfærdig med et lidet Rum udi til at legge Kirckens ornamenter udi» (17 40).
  39 KB (6 273 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...stre fundamenter viser at skipet har vært ca. 14 m langt innvendig og ca. 17,2 m utvendig. Bredden har vært ca. 8-8,2 m innvendig og ca. 11,2-11,4 m ut
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • | lat = 59° 43′ 48,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  40 KB (6 328 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:53
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (956 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:03
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 059 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...ram og årstallet 1885 utskåret i tre og innfelt i ramme med søylebåret kløverbladsbue under prydgavl. Hver stavrekke avstives med to par tenger og A
  51 KB (8 431 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...II, s. 90 ff). Kirkedepartementet henvendte seg til arkitekt Henrik Nissen 17. nov. 1877: «Man skulde herved anmode Hr. Architekten om at udarbeide Tegn
  15 KB (2 228 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... ant. korveggene det siktes til 1736, når det heter «... Veggene uden om klædde med Klovninger af stocker ...». I besikt. 1740 heter det «... Vægge
  47 KB (7 611 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 137 ord) - 14. jan 2013 kl. 10:07
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... gamle kirken og bygge en ny: «Da befindes Kircken Opbygt med stolper ock Klæd Jmellum med Gl. Hugen Boer som siunes v-tienlig til at Kand Repareres Ef
  39 KB (6 268 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 203 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) Over vestgavlen vindfløy av smijern som er kløftet som dyrekjeft med tunge. Initialer SHS og årstall 1672. Over østgav
  32 KB (5 222 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:57
 • | lng = 9° 21′ 26,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  51 KB (8 217 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  13 KB (1 866 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 255 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 162 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # ''Fremtiden'' 17.10.1960.
  9 KB (1 309 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Stavene er kløftet i fotenden og rider over svillen. Toppendene har også kløft som stavlegjen er felt ned i. Både svill og stavlegje består av 4 del
  43 KB (7 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  9 KB (1 448 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (872 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  11 KB (1 692 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:48
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  19 KB (2 858 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:01
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...seværck. 24 tylter tørre Bord til Bord trou under Rundeelens Spaantag oc Klædningen undenpaa Tornit». I regnskapet heter det «... Den paa Tornet ops
  87 KB (14 360 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...arikert menneskeansikt med stor tanngard. Videre har han føtter med store klør.
  74 KB (12 306 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:58
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...har åpenbart hørt hjemme i kirkens eldste del. De er 15—16 cm brede og 17—19 cm høye. Bjelkeendene som sitter tilbake i oppleggene i vestveggen ha
  61 KB (10 243 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...d, for 1746 ble de drevet og tettet. I 1769 ble «... de 3 Deele av Kirken Klædede med Bord..», de ble tjæret to år senere. Da de ble tjærebredd 182
  59 KB (9 666 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...fasede hjørnestaver som er kløftet over svillene og bærer stavlegjene i kløft. Veggplankene er tappet opp i stavlegjenes not og hviler på de 4-hugne
  40 KB (6 310 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:07
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...lindriske baser, og vulstene har også annen form. Mellomstavenes baser er kløftet over svillene, mens svillene er ført inn i hjørnestavenes baser, og
  84 KB (14 091 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:19
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  13 KB (1 999 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:47
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...lderen»), ibid. s. 362 (C.W. Schnitler, «Skulptur og malerkunst i 16. og 17. aarh.»).
  15 KB (2 260 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:45
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # C. W. Schnitler, «Skulptur og malerkunst i 16. og 17 aarh.» ''Norsk Kunsthistorie I,'' Oslo 1925.
  17 KB (2 504 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:01
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...i det nye kors langvegger. Stavene har hatt base i fotenden, som har vært kløftet over svillen.
  84 KB (13 860 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:39
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...26 x 19 alen og 13 x 14 alen. Ifølge Christies oppmåling var skipet 23 x 17 alen og koret 11 x 13.5 alen, utvendig målt. Omregnet til metriske mål gi
  40 KB (6 425 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 040 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:31
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  12 KB (1 751 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:49
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...tyde muligheten av at kirken opprinnelig kan ha stått der (Rygh b. XI, s. 17). Middelalderkirken† har antakelig vært en stavkirke.
  19 KB (2 976 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...det oppført at kyrkja har ein sølv kalk og disk, innvendes gylt, som veg 17 Lod. Rekneskapen for same året viser at stiftsskrivaren har betalt over fi
  36 KB (5 997 ord) - 29. mai 2012 kl. 08:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  26 KB (4 234 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...akob Molvik. Grunnsteinen vart murt inn i grunnmuren på austsida av koret 17. mai 1936 og kyrkja vart vigsla 28. januar i 1937 av biskop Fleischer. Kyrk
  13 KB (1 977 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Katekismetavle i konservativ mellomaldersk form med predella, midtfelt med kløverbladforma toppstykke og to sidefelt. Eit eldre krusifiks er festa til t
  34 KB (5 572 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:47
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...m tenger av bord. Sperrene er lagde ned på toppen av midtskipsstolpane og kløfta ihop i mønet. Dei ber mønsås og fire-fem åsar på kvar side med ov
  15 KB (2 478 ord) - 6. jun 2012 kl. 12:45
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...kene gule og søylene brune. Over korbogen var det måla (?) ein kross med kløverbladarmar. (Bendixen 1904-1913, s. 154.)
  38 KB (6 167 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:48
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...il "dens egen forbedring". Kor omfattande denne vøla har vore, går ikkje klårt fram, men i åra etter (1680-82) er det lagt opp på begge sider av "de
  47 KB (7 780 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:50
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 207 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...en med den veltede gravsteinen mellom seg og tre romerske soldater i røde klær og rustninger i forgrunnen. Bildet er for øvrig holdt i blågrønt og g
  10 KB (1 571 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:39
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...g” som i øvre felt skjulte “et godt maleri fra første halvdel av det 17<sup>de</sup> aarh: opstandelsen med slumrende krigere i nitid utførelse, m
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 190 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:37
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...andre Maader velholdet” Koret var 10 alen langt og 11 alen bredt, skipet 17 alen langt og 14 alen bredt og våpenhuset 5 alen langt og 6 alen bredt.
  26 KB (4 042 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:23
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) [[Kategori:Kirke i privat eie (kl § 17)]]
  16 KB (2 611 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 009 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:51
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...v Nadverden og predella med skriftfelt. Innskriften var hentet fra Pred. 4,17 “Forvar din Fod,naar du gaar i Guds Hus. At holde sig nær for at høre,
  24 KB (3 821 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:34
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  1 009 B (111 ord) - 31. mai 2012 kl. 20:02
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 394 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... er giffuen till s. Agnethe Pedersdatter Svegnings hukommelse som døde .. 17, anno 1663 aff P.O. Svegning, P.Loci". Lista frå 1696 har berre med den si
  33 KB (5 435 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  23 KB (3 683 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:28
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...en nåværende kirke. Relikviegjemmet dannet en grunn forsenkning på 24 x 17 cm i midten av platen. Midt i forsenkningen var det en mindre fordypning fo
  38 KB (5 806 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:44
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... Bord, ... Corets lengde er 13 al. og Breden 12 al, Kirchen 20 al. lang og 17 al. Breed, Waabenhuuset – 6 allen i kandt.”
  38 KB (6 415 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:33
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...r/repositoria i veggene. På nordveggen eit lite, h. 18 cm, br. 17 cm, dj. 17 cm. Lengre aust på nordveggen eit større innfatta med kleberkvadrar: h.27
  56 KB (9 436 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:39
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...tgåande taksviller er tappa inn i tømmerveggen. Nord-sørgåande bete er kløfta ned over desse. Veggene i våpenhuset er kledde innvendes med nyare st
  35 KB (5 761 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:35
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...n øvste ruta er det lagt inn eit motiv (sjå interiør). Yttervindauge av klårt, enkelt glas. I kortilbygga er det mindre vindauge med same form, med b
  39 KB (6 455 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:37
 • | lng = 6° 23′ 17,36″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  13 KB (1 991 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:29
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...l tafts messehagel†, en gammel alterduk†, et lite alterklæde av rødt klæde† gitt av almuen, et par messingstaker†, en alterbok†, en salmebok
  27 KB (4 285 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 114 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) To vasar i sølv. Utbretta rand, djup, runda korpus med latinsk kløverkross på sol som motiv. Flattrykt kule med riller. Skrå, flat fot. Gr
  15 KB (2 342 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ei har ei indre ramme med glasmåleri (sjå interiør). Den ytre ramma har klårt glas. Det er tilsvarande, men mindre vindauge i kortilbygga. Tårnet ha
  19 KB (3 159 ord) - 14. jan 2013 kl. 15:01
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Bronse. Sylinderforma med aksmotiv. H. 17,5, d. 14,5. Gravert: EN GAVE TIL ERDAL KIRKE FRA MARIE OG INGEBRIGT STRØMS
  8 KB (1 195 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  34 KB (5 434 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ''Møblar'' †. "1 Lang Kiste at hjömme Kjærkens Klæder i." "J Eege Skab at giemme Kalk og Disk med videre udi." "J Choret, 2<
  40 KB (6 484 ord) - 26. mai 2012 kl. 22:00
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Langhuset har høyt saltak båret av 17 sperrefag bestående av doble sperrer, doble saksesperrer og tre hanebjelke
  20 KB (3 217 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  12 KB (1 786 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  12 KB (1 759 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  5 KB (810 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:24
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... i Bendixens tid. Han beskriver den som "en bronceklokke, formodentlig fra 17. aarhundrede, med to baand paa halsen, og nederst en rand af løvværk".
  22 KB (3 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Opninga i korskiljet har flat, kløverbladforma korboge, markert med hundetannsornament og kanta med vulst so
  17 KB (2 719 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:26
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) .... Ingen myntar eller andre gjenstandsfunn frå mellomalderen, derimot frå 17- 18 og 1900-talet. (Hoff, rapport, AA.)
  71 KB (11 949 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  23 KB (3 517 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 119 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (972 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 168 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:58
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...le bygget på fabrikkeier Fasmers eiendom Sørhaugen 1925−26, og innviet 17/12 1926. Arkitekt var Ole Landmark. Den har 350 sitteplasser. I 1956 gjenno
  15 KB (2 273 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (914 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | lat = 59° 53′ 55,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  27 KB (4 072 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 150 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 286 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | lng = 11° 14′ 17,81″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  16 KB (2 337 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...t. 33, 34 (besikt. 1675 og 1688), pk. 46, 48 (1805—06, 1809—10, 1816—17, 1819; 1822), visitasprot. for Mellem Borgesyssel 1825—55, prostevisitasp
  26 KB (3 865 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...ed innskrift «Henrik Henriksøn Formann, født paa Lysekloster Hovedgaard 17. December 1800, død i Bergen 23. November 1876».
  17 KB (2 683 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • | lng = 5° 18′ 2,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  23 KB (3 457 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... ifølge Bendixen «gotisk indramning, med høi spidsbue, derunder en rund kløverbladsbue og wimperger paa siderne med fialer». I 1904 ble det erstatte
  51 KB (8 305 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rå. Motiv på fialar og kapitél: blått, raudt, gull. I toppfeltet gresk kløverkross på strålekrans. Innskrift i gull versalar på svart botn på sk
  31 KB (5 009 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:43
 • | lat = 60° 6′ 17,22″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  47 KB (7 829 ord) - 14. jan 2013 kl. 15:07
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  15 KB (2 426 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:35
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 185 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  15 KB (2 321 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  25 KB (4 020 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)