Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...r i basenes sider og festet til dem med trenagler. Stavlegjene hviler i en kløft i hjørnestavenes toppende. Tverrveggenes stavlegjer avsluttes mot lang
  83 KB (13 690 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:34
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rd 1732 og veggene ble tjærebredd. I 1736 nevnes at det trengs «... Bord Klædning paa dend vestre side af Choret...»
  30 KB (4 820 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:59
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... Laasfærdig med et lidet Rum udi til at legge Kirckens ornamenter udi» (17 40).
  39 KB (6 273 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...stre fundamenter viser at skipet har vært ca. 14 m langt innvendig og ca. 17,2 m utvendig. Bredden har vært ca. 8-8,2 m innvendig og ca. 11,2-11,4 m ut
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • | lat = 59° 43′ 48,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  40 KB (6 328 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:53
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (956 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:03
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 059 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...ram og årstallet 1885 utskåret i tre og innfelt i ramme med søylebåret kløverbladsbue under prydgavl. Hver stavrekke avstives med to par tenger og A
  51 KB (8 431 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...II, s. 90 ff). Kirkedepartementet henvendte seg til arkitekt Henrik Nissen 17. nov. 1877: «Man skulde herved anmode Hr. Architekten om at udarbeide Tegn
  15 KB (2 228 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... ant. korveggene det siktes til 1736, når det heter «... Veggene uden om klædde med Klovninger af stocker ...». I besikt. 1740 heter det «... Vægge
  47 KB (7 611 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 137 ord) - 14. jan 2013 kl. 10:07
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... gamle kirken og bygge en ny: «Da befindes Kircken Opbygt med stolper ock Klæd Jmellum med Gl. Hugen Boer som siunes v-tienlig til at Kand Repareres Ef
  39 KB (6 268 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 203 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) Over vestgavlen vindfløy av smijern som er kløftet som dyrekjeft med tunge. Initialer SHS og årstall 1672. Over østgav
  32 KB (5 222 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:57
 • | lng = 9° 21′ 26,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  51 KB (8 217 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  13 KB (1 866 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 255 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 162 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # ''Fremtiden'' 17.10.1960.
  9 KB (1 309 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Stavene er kløftet i fotenden og rider over svillen. Toppendene har også kløft som stavlegjen er felt ned i. Både svill og stavlegje består av 4 del
  43 KB (7 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  9 KB (1 448 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (872 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  11 KB (1 692 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:48
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  19 KB (2 858 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:01
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...seværck. 24 tylter tørre Bord til Bord trou under Rundeelens Spaantag oc Klædningen undenpaa Tornit». I regnskapet heter det «... Den paa Tornet ops
  87 KB (14 360 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...arikert menneskeansikt med stor tanngard. Videre har han føtter med store klør.
  74 KB (12 306 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:58
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...har åpenbart hørt hjemme i kirkens eldste del. De er 15—16 cm brede og 17—19 cm høye. Bjelkeendene som sitter tilbake i oppleggene i vestveggen ha
  61 KB (10 243 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...d, for 1746 ble de drevet og tettet. I 1769 ble «... de 3 Deele av Kirken Klædede med Bord..», de ble tjæret to år senere. Da de ble tjærebredd 182
  59 KB (9 666 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...fasede hjørnestaver som er kløftet over svillene og bærer stavlegjene i kløft. Veggplankene er tappet opp i stavlegjenes not og hviler på de 4-hugne
  40 KB (6 310 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:07
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...lindriske baser, og vulstene har også annen form. Mellomstavenes baser er kløftet over svillene, mens svillene er ført inn i hjørnestavenes baser, og
  84 KB (14 091 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:19
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  13 KB (1 999 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:47
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...lderen»), ibid. s. 362 (C.W. Schnitler, «Skulptur og malerkunst i 16. og 17. aarh.»).
  15 KB (2 260 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:45
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # C. W. Schnitler, «Skulptur og malerkunst i 16. og 17 aarh.» ''Norsk Kunsthistorie I,'' Oslo 1925.
  17 KB (2 504 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:01
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...i det nye kors langvegger. Stavene har hatt base i fotenden, som har vært kløftet over svillen.
  84 KB (13 860 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:39
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...26 x 19 alen og 13 x 14 alen. Ifølge Christies oppmåling var skipet 23 x 17 alen og koret 11 x 13.5 alen, utvendig målt. Omregnet til metriske mål gi
  40 KB (6 425 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 040 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:31
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  12 KB (1 751 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:49
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...tyde muligheten av at kirken opprinnelig kan ha stått der (Rygh b. XI, s. 17). Middelalderkirken† har antakelig vært en stavkirke.
  19 KB (2 976 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...det oppført at kyrkja har ein sølv kalk og disk, innvendes gylt, som veg 17 Lod. Rekneskapen for same året viser at stiftsskrivaren har betalt over fi
  36 KB (5 997 ord) - 29. mai 2012 kl. 08:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  26 KB (4 234 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...akob Molvik. Grunnsteinen vart murt inn i grunnmuren på austsida av koret 17. mai 1936 og kyrkja vart vigsla 28. januar i 1937 av biskop Fleischer. Kyrk
  13 KB (1 977 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Katekismetavle i konservativ mellomaldersk form med predella, midtfelt med kløverbladforma toppstykke og to sidefelt. Eit eldre krusifiks er festa til t
  34 KB (5 572 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:47
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...m tenger av bord. Sperrene er lagde ned på toppen av midtskipsstolpane og kløfta ihop i mønet. Dei ber mønsås og fire-fem åsar på kvar side med ov
  15 KB (2 478 ord) - 6. jun 2012 kl. 12:45
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...kene gule og søylene brune. Over korbogen var det måla (?) ein kross med kløverbladarmar. (Bendixen 1904-1913, s. 154.)
  38 KB (6 167 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:48
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...il "dens egen forbedring". Kor omfattande denne vøla har vore, går ikkje klårt fram, men i åra etter (1680-82) er det lagt opp på begge sider av "de
  47 KB (7 780 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:50
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 207 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...en med den veltede gravsteinen mellom seg og tre romerske soldater i røde klær og rustninger i forgrunnen. Bildet er for øvrig holdt i blågrønt og g
  10 KB (1 571 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:39
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...g” som i øvre felt skjulte “et godt maleri fra første halvdel av det 17<sup>de</sup> aarh: opstandelsen med slumrende krigere i nitid utførelse, m
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 190 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:37

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)