Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...r i basenes sider og festet til dem med trenagler. Stavlegjene hviler i en kløft i hjørnestavenes toppende. Tverrveggenes stavlegjer avsluttes mot lang
  83 KB (13 690 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:34
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rd 1732 og veggene ble tjærebredd. I 1736 nevnes at det trengs «... Bord Klædning paa dend vestre side af Choret...»
  30 KB (4 820 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:59
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... Laasfærdig med et lidet Rum udi til at legge Kirckens ornamenter udi» (17 40).
  39 KB (6 273 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...stre fundamenter viser at skipet har vært ca. 14 m langt innvendig og ca. 17,2 m utvendig. Bredden har vært ca. 8-8,2 m innvendig og ca. 11,2-11,4 m ut
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • | lat = 59° 43′ 48,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  40 KB (6 328 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:53
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (956 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:03
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 059 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...ram og årstallet 1885 utskåret i tre og innfelt i ramme med søylebåret kløverbladsbue under prydgavl. Hver stavrekke avstives med to par tenger og A
  51 KB (8 431 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...II, s. 90 ff). Kirkedepartementet henvendte seg til arkitekt Henrik Nissen 17. nov. 1877: «Man skulde herved anmode Hr. Architekten om at udarbeide Tegn
  15 KB (2 228 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... ant. korveggene det siktes til 1736, når det heter «... Veggene uden om klædde med Klovninger af stocker ...». I besikt. 1740 heter det «... Vægge
  47 KB (7 611 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 137 ord) - 14. jan 2013 kl. 10:07
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... gamle kirken og bygge en ny: «Da befindes Kircken Opbygt med stolper ock Klæd Jmellum med Gl. Hugen Boer som siunes v-tienlig til at Kand Repareres Ef
  39 KB (6 268 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 203 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) Over vestgavlen vindfløy av smijern som er kløftet som dyrekjeft med tunge. Initialer SHS og årstall 1672. Over østgav
  32 KB (5 222 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:57
 • | lng = 9° 21′ 26,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  51 KB (8 217 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  13 KB (1 866 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 255 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 162 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # ''Fremtiden'' 17.10.1960.
  9 KB (1 309 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Stavene er kløftet i fotenden og rider over svillen. Toppendene har også kløft som stavlegjen er felt ned i. Både svill og stavlegje består av 4 del
  43 KB (7 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  9 KB (1 448 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (872 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  11 KB (1 692 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:48
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  19 KB (2 858 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:01
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...seværck. 24 tylter tørre Bord til Bord trou under Rundeelens Spaantag oc Klædningen undenpaa Tornit». I regnskapet heter det «... Den paa Tornet ops
  87 KB (14 360 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...arikert menneskeansikt med stor tanngard. Videre har han føtter med store klør.
  74 KB (12 306 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:58
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...har åpenbart hørt hjemme i kirkens eldste del. De er 15—16 cm brede og 17—19 cm høye. Bjelkeendene som sitter tilbake i oppleggene i vestveggen ha
  61 KB (10 243 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...d, for 1746 ble de drevet og tettet. I 1769 ble «... de 3 Deele av Kirken Klædede med Bord..», de ble tjæret to år senere. Da de ble tjærebredd 182
  59 KB (9 666 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...fasede hjørnestaver som er kløftet over svillene og bærer stavlegjene i kløft. Veggplankene er tappet opp i stavlegjenes not og hviler på de 4-hugne
  40 KB (6 310 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:07
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...lindriske baser, og vulstene har også annen form. Mellomstavenes baser er kløftet over svillene, mens svillene er ført inn i hjørnestavenes baser, og
  84 KB (14 091 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:19
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  13 KB (1 999 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:47
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...lderen»), ibid. s. 362 (C.W. Schnitler, «Skulptur og malerkunst i 16. og 17. aarh.»).
  15 KB (2 260 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:45
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # C. W. Schnitler, «Skulptur og malerkunst i 16. og 17 aarh.» ''Norsk Kunsthistorie I,'' Oslo 1925.
  17 KB (2 504 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:01
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...i det nye kors langvegger. Stavene har hatt base i fotenden, som har vært kløftet over svillen.
  84 KB (13 860 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:39
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...26 x 19 alen og 13 x 14 alen. Ifølge Christies oppmåling var skipet 23 x 17 alen og koret 11 x 13.5 alen, utvendig målt. Omregnet til metriske mål gi
  40 KB (6 425 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 040 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:31
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  12 KB (1 751 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:49
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...tyde muligheten av at kirken opprinnelig kan ha stått der (Rygh b. XI, s. 17). Middelalderkirken† har antakelig vært en stavkirke.
  19 KB (2 976 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...det oppført at kyrkja har ein sølv kalk og disk, innvendes gylt, som veg 17 Lod. Rekneskapen for same året viser at stiftsskrivaren har betalt over fi
  36 KB (5 997 ord) - 29. mai 2012 kl. 08:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  26 KB (4 234 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...akob Molvik. Grunnsteinen vart murt inn i grunnmuren på austsida av koret 17. mai 1936 og kyrkja vart vigsla 28. januar i 1937 av biskop Fleischer. Kyrk
  13 KB (1 977 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Katekismetavle i konservativ mellomaldersk form med predella, midtfelt med kløverbladforma toppstykke og to sidefelt. Eit eldre krusifiks er festa til t
  34 KB (5 572 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:47
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...m tenger av bord. Sperrene er lagde ned på toppen av midtskipsstolpane og kløfta ihop i mønet. Dei ber mønsås og fire-fem åsar på kvar side med ov
  15 KB (2 478 ord) - 6. jun 2012 kl. 12:45
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...kene gule og søylene brune. Over korbogen var det måla (?) ein kross med kløverbladarmar. (Bendixen 1904-1913, s. 154.)
  38 KB (6 167 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:48
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...il "dens egen forbedring". Kor omfattande denne vøla har vore, går ikkje klårt fram, men i åra etter (1680-82) er det lagt opp på begge sider av "de
  47 KB (7 780 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:50
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 207 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...en med den veltede gravsteinen mellom seg og tre romerske soldater i røde klær og rustninger i forgrunnen. Bildet er for øvrig holdt i blågrønt og g
  10 KB (1 571 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:39
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...g” som i øvre felt skjulte “et godt maleri fra første halvdel av det 17<sup>de</sup> aarh: opstandelsen med slumrende krigere i nitid utførelse, m
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 190 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:37
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...andre Maader velholdet” Koret var 10 alen langt og 11 alen bredt, skipet 17 alen langt og 14 alen bredt og våpenhuset 5 alen langt og 6 alen bredt.
  26 KB (4 042 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:23
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) [[Kategori:Kirke i privat eie (kl § 17)]]
  16 KB (2 611 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 009 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:51
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...v Nadverden og predella med skriftfelt. Innskriften var hentet fra Pred. 4,17 “Forvar din Fod,naar du gaar i Guds Hus. At holde sig nær for at høre,
  24 KB (3 821 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:34
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  1 009 B (111 ord) - 31. mai 2012 kl. 20:02
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 394 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... er giffuen till s. Agnethe Pedersdatter Svegnings hukommelse som døde .. 17, anno 1663 aff P.O. Svegning, P.Loci". Lista frå 1696 har berre med den si
  33 KB (5 435 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  23 KB (3 683 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:28
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...en nåværende kirke. Relikviegjemmet dannet en grunn forsenkning på 24 x 17 cm i midten av platen. Midt i forsenkningen var det en mindre fordypning fo
  38 KB (5 806 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:44
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... Bord, ... Corets lengde er 13 al. og Breden 12 al, Kirchen 20 al. lang og 17 al. Breed, Waabenhuuset – 6 allen i kandt.”
  38 KB (6 415 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:33
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...r/repositoria i veggene. På nordveggen eit lite, h. 18 cm, br. 17 cm, dj. 17 cm. Lengre aust på nordveggen eit større innfatta med kleberkvadrar: h.27
  56 KB (9 436 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:39
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...tgåande taksviller er tappa inn i tømmerveggen. Nord-sørgåande bete er kløfta ned over desse. Veggene i våpenhuset er kledde innvendes med nyare st
  35 KB (5 761 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:35
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...n øvste ruta er det lagt inn eit motiv (sjå interiør). Yttervindauge av klårt, enkelt glas. I kortilbygga er det mindre vindauge med same form, med b
  39 KB (6 455 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:37
 • | lng = 6° 23′ 17,36″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  13 KB (1 991 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:29
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...l tafts messehagel†, en gammel alterduk†, et lite alterklæde av rødt klæde† gitt av almuen, et par messingstaker†, en alterbok†, en salmebok
  27 KB (4 285 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 114 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) To vasar i sølv. Utbretta rand, djup, runda korpus med latinsk kløverkross på sol som motiv. Flattrykt kule med riller. Skrå, flat fot. Gr
  15 KB (2 342 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ei har ei indre ramme med glasmåleri (sjå interiør). Den ytre ramma har klårt glas. Det er tilsvarande, men mindre vindauge i kortilbygga. Tårnet ha
  19 KB (3 159 ord) - 14. jan 2013 kl. 15:01
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Bronse. Sylinderforma med aksmotiv. H. 17,5, d. 14,5. Gravert: EN GAVE TIL ERDAL KIRKE FRA MARIE OG INGEBRIGT STRØMS
  8 KB (1 195 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  34 KB (5 434 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ''Møblar'' †. "1 Lang Kiste at hjömme Kjærkens Klæder i." "J Eege Skab at giemme Kalk og Disk med videre udi." "J Choret, 2<
  40 KB (6 484 ord) - 26. mai 2012 kl. 22:00
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Langhuset har høyt saltak båret av 17 sperrefag bestående av doble sperrer, doble saksesperrer og tre hanebjelke
  20 KB (3 217 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  12 KB (1 786 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  12 KB (1 759 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  5 KB (810 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:24
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... i Bendixens tid. Han beskriver den som "en bronceklokke, formodentlig fra 17. aarhundrede, med to baand paa halsen, og nederst en rand af løvværk".
  22 KB (3 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Opninga i korskiljet har flat, kløverbladforma korboge, markert med hundetannsornament og kanta med vulst so
  17 KB (2 719 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:26
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) .... Ingen myntar eller andre gjenstandsfunn frå mellomalderen, derimot frå 17- 18 og 1900-talet. (Hoff, rapport, AA.)
  71 KB (11 949 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  23 KB (3 517 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 119 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (972 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  17 KB (2 624 ord) - 9. sep 2020 kl. 12:52
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...le bygget på fabrikkeier Fasmers eiendom Sørhaugen 1925−26, og innviet 17/12 1926. Arkitekt var Ole Landmark. Den har 350 sitteplasser. I 1956 gjenno
  15 KB (2 273 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (914 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | lat = 59° 53′ 55,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  27 KB (4 072 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 150 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 286 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | lng = 11° 14′ 17,81″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  16 KB (2 337 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...t. 33, 34 (besikt. 1675 og 1688), pk. 46, 48 (1805—06, 1809—10, 1816—17, 1819; 1822), visitasprot. for Mellem Borgesyssel 1825—55, prostevisitasp
  26 KB (3 865 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...ed innskrift «Henrik Henriksøn Formann, født paa Lysekloster Hovedgaard 17. December 1800, død i Bergen 23. November 1876».
  17 KB (2 683 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • | lng = 5° 18′ 2,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  23 KB (3 457 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... ifølge Bendixen «gotisk indramning, med høi spidsbue, derunder en rund kløverbladsbue og wimperger paa siderne med fialer». I 1904 ble det erstatte
  51 KB (8 305 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rå. Motiv på fialar og kapitél: blått, raudt, gull. I toppfeltet gresk kløverkross på strålekrans. Innskrift i gull versalar på svart botn på sk
  31 KB (5 009 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:43
 • | lat = 60° 6′ 17,22″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  47 KB (7 829 ord) - 14. jan 2013 kl. 15:07
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  15 KB (2 426 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:35
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 185 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  15 KB (2 321 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  25 KB (4 020 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ge med midtpost med tre fag på kvar side. Kvart fag har 3x4 små ruter av klårt glas. Det er no eitt vindauge i nordveggen, i trapperommet. Før sakris
  22 KB (3 597 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:45
 • | lng = 4° 47′ 53,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  9 KB (1 373 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:53
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 054 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Einar A. Jacobsen, Bergen. Sidefeltene har bibelsitater, Joh.ev. 14.6 og 1.17. i hvit skrift på sort bunn.
  15 KB (2 229 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | lat = 60° 13′ 32,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  29 KB (4 488 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  26 KB (4 123 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Levert av Paul Ott, Göttingen, 1982. Orgelet har 17 stemmer, fordelt på to manual og pedal. Helmekanisk spilletraktur og regis
  12 KB (1 852 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ge farger, mest duse, sterkest i Jesu blågrønne klær, to apostlers blå klær og i litt av en kjortel i gyllenbrunt. − Vinduene i kirkerommet har to
  9 KB (1 301 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  4 KB (479 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Sølv. Konisk korpus. Gravert ”Frøyset kirke”. Stpl. 830 S. H. 17 cm.
  10 KB (1 528 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:29
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  19 KB (2 996 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:42
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...asmelding fra 1873 heter det at «Lygre kirke er bleven opmaalt; skibet er 17 alen langt, 13 alen bredt, hvoraf gulvet mellom stolestanderne 3 3/4 alen b
  38 KB (6 069 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # Dag H. Sæverud, «Godbit» i Bergens Tidende 17. februar 1973.
  37 KB (6 074 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:43
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... den nåværende tomten, «meir frampaa og synberrt» (Litleskare 1929, s. 17). Materiale fra stavkirken kan ha vært brukt i tårnkonstruksjonen i kirke
  44 KB (7 282 ord) - 9. sep 2020 kl. 12:41
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 220 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:41
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rke. Dendrokronologiske undersøkelser av prøver tatt av N. Brandt, notat 17.3.1997.
  17 KB (2 385 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  10 KB (1 529 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:52
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... engler. I bakgrunnen skimtes gravens åpning. Kristus og englene har lyse klær mot mørk brunsvart bakgrunn. Sign. ”Carl Bloch 1877. Kopi af L. Osa 1
  22 KB (3 566 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ken. Prekestolen ”med sin tilbehøer” ble imidlertid betalt i 1650 med 17 riksdaler. En ny lem (loft?) over kirken (skipet) ble bygget i 1642-44. I 1
  18 KB (2 802 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:32
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 540 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:37
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... standere”, 46 ”pillere” (sprosser), ”dertil en bielche offuen paa 17 allen huorudi pillerne staar”. Dessuten materialer ”til Windeltrappen
  24 KB (3 721 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:33
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  17 KB (2 725 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:24
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Kirken fikk nytt orgel i 1977. Det ble levert av Paul Ott, Gøttingen, og har 17 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Moderne femdelt orgelfront med kl
  27 KB (4 195 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:30
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...bærkrans eller rettere to laurbærgrener som fordeler sig på henholdsvis 17 og 14 ruter og avsluttes med en krone oventil. I den ene oval finner vi Chr
  54 KB (8 729 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:30
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...av hvit silke. Korset opptar hel ryggstykkets høyde og bredde og har 16,5-17,5 cm brede korsarmer og -stamme. Korsstammens og armenes midtlinje er marke
  30 KB (4 785 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:31
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...byggmester Peder Gabrielsen Spjutøy. Kirken ble vigslet av biskop Hvoslef 17. oktober 1888.
  31 KB (5 082 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  35 KB (5 659 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...kegården i 1861, tegnet av statskonduktør Grosch. Kirken ble vigslet den 17. november 1861 av prost Hveding. Kirken ble restaurert før 70-årsjubileet
  30 KB (4 709 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:39
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... alen lange "bielcker til stawer under underslaget". Tårnet ble kledd med 17 tylfter kjøpmannsbord, og rundt "taarnstagen" ble det tettet med en blypla
  28 KB (4 428 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:22
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  11 KB (1 728 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:33
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...1686 som en tømmerbygning ”inden till malit och vell flid” Skipet var 17 alen (ca. 10,7 m) langt og 15 alen (ca. 9,4 m) bredt, mens koret målte 10
  18 KB (2 816 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ED SHEFFIELD. Malt på siden: «Kommer thi nu ere alle ting beredte Luc 14.17 1886. Givet af Nils og Birte Rødby.» Diam. 68 cm, h. ca. 60 cm.
  14 KB (2 091 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  15 KB (2 309 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:47
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...den ene skulde indeholde klæder af Johannes døberen, den anden ligeledes klæder af St. Edmund, og den tredje benstumper (?) af de hellige paa Selje i
  52 KB (8 421 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  10 KB (1 554 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:45
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Alterring, rund med dreide balustre og overligger med kløverbladsbue mellom balustrene. Farve: gråbeige med gullstaffering. Skinnt
  35 KB (5 620 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...t efeumønster og oppslått bok av marmor over Caroline Theodora Holter f. 17 nov. d 12 sept. (Ant. midten eller annen del av 1800-årene. Ligger på gra
  43 KB (6 970 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...nom muren uten smyg og uten anslag. Sidene er murt av rød granitt med god kløv og god vinkel. Den vannrette overligger dannes av en helle.
  63 KB (9 988 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  32 KB (5 110 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:40
 • ...ekorert med kvinnefigur som holder en stav i den ene hånden 1779. Lengde: 17,5 cm. bredde: 11 cm. høyde: 4,5 cm. # Kirkesamlebok 1855. Lengde: 17 cm. bredde: 8 cm. høyde 3 cm.
  24 KB (3 921 ord) - 8. jan 2014 kl. 08:19
 • | lat = 59° 29′ 31,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  34 KB (5 366 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:04
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...anene ble approbert samme år, byggearbeidene startet på nyåret 1843, og 17. desember samme år kunne kirken innvies.
  11 KB (1 676 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:01
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  10 KB (1 585 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  12 KB (1 793 ord) - 14. jan 2013 kl. 10:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...1—13 cm bredde og 12—14 cm høyde. Loftsbjelkene er ca. 15 cm brede og 17 cm høye. De er finteljet og har et 1,5 cm bredt rettvinklet profil trukket
  54 KB (8 836 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:55
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Tømmermannskledningen består av ca. 3 cm tykke bord. Overliggerne er ca. 17 cm brede og har bredt staffprofil langs kantene. Nedentil avsluttes klednin
  48 KB (8 025 ord) - 14. jan 2013 kl. 10:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...m er ingen uden det ved Kirchens syndre side, er af reisewerck oc med Bord Klæd, hvilcket seer noget gammel ud, særdeles det der paa liggende Spaantag
  61 KB (9 820 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:43
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...e ganger i kirkeregnskapene. På sin grunnplan av kirken fra 1823 har L.D. Klüwer tegnet kor og apsis og angitt noen mål.
  81 KB (12 969 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | lat = 59° 50′ 9,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  18 KB (2 671 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...nnskrift nederst: «Gud til Ære og Hans Huus til Prydelse er dette Altars Klædning samt Altar-Tavlens Staffering bekostet og foræret af Baltzer Anders
  70 KB (11 063 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  10 KB (1 478 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Maleri av Jesus i Getsemane, sign. «Forært af kunstmaler August Klægstad 1927». Rammen har store, skårne akantusblader. Forgylt. Staffering
  7 KB (1 025 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Døpefonten† som gikk med i brannen, hadde «skaal. . . af klæbersten fra middelalderen, bægerfonnet og uden forsiringer» (N. Nicolays
  12 KB (1 754 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (993 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:37
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 155 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:41
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ebundet og fast giorde og videre Tornet over alt inden til vel bestyrcket, Klædningen uden paa som meget var forraadnet er aftaget og med nye Bord igien
  32 KB (5 026 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 089 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 130 ord) - 11. jan 2013 kl. 13:02
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...med lisener, arkitrav og gesims. Her tjener gesimsen som taklist under det kløverbladformede trehvelv.
  10 KB (1 440 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 283 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | lng = 10° 29′ 17,96″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  7 KB (1 080 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:57
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  9 KB (1 468 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... kirken ble revet l 765, etter at den nåværende kirken var blitt innviet 17. september 1761.
  77 KB (12 244 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:44
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...utarbeidet planer til en teglstenskirke som oppnådde kongelig approbasjon 17. nov. 1883. Kirken ble innviet 9. des. 1885.
  15 KB (2 250 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...fra rødbrunt til gråblått. Det er benyttet hvit mørtel. Stenen har god kløv og presise flater, og det er murt med gjennomgående skiftegang.
  67 KB (10 753 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...en finnes det firhugne takstolmaterialer med tverrsnitt 10,5—12,5 x 15—17 cm. Noen av dem har et rettvinklet forsenket profil på tre av sidene, og e
  39 KB (6 357 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...efindes paa dend østre Kant brøstfeldig, og behøver Reparation paa bord Klædningen . . . dend vestre Gauel over Cored, vil og noget hielpes og forbed
  32 KB (5 066 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:03
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ue, og i sviklene over buen er det laget slanke, gotiserende åpninger med kløverbladbuer. Korets øvrige 3 vegger er blitt forblendet med rundbuefelter
  17 KB (2 616 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:28
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  16 KB (2 352 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...fikk kirken også gulv av høvlede bord «... Lagt nyt Gulf udj Kircken af 17 tylter Bord for tylten at høfle oc til slaae ...»
  67 KB (10 974 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:53
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 060 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (948 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:02
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...g bok. Søylene har bladkapitél, halsring, prydbelte med voluttmotiver og kløverblader. Frisen har symmetrisk skårne ornamenter, to blomsterkomposisjo
  54 KB (8 868 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...felt øverst i hvert fag. Smalfeltet ble fjernet 1950. Utskåret, hengende kløverbladslist nederst. 8-sidet, søyleformet fot med svunget traktform øve
  9 KB (1 380 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Kaaberne af faldne oc Bordene der under for Raadnede hvorfore i stædet er Klæd med nye bord .. . Der effter er de af faldne Blye Kaaber oc, saa viit de
  88 KB (14 183 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Benker med smal vange, kronet av kløverblad. Åpen rygg med to tverrliggende bord. Farve: Tidligere blågrønn
  10 KB (1 491 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...endige lengde og bredde var ca. 10 m. Tårnets høyde kan anslås til 16—17 m. De ca. 1,25 m tykke murene var pusset utvendig og innvendig. Murene hadd
  67 KB (10 710 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:07
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ''Vegger.'' «... Kirchen som er bygt med Stolper och klæd med huggen boer Item forbygt med tuende Winger af Tømmer behøffues at
  37 KB (5 972 ord) - 11. jan 2013 kl. 13:01
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (995 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | lat = 59° 21′ 17,60″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  19 KB (2 816 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  4 KB (483 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  4 KB (553 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | lat = 59° 11′ 17,71″ N | lng = 11° 4′ 17,37″ Ø
  25 KB (3 662 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:06
 • | lat = 59° 17′ 5,58″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  3 KB (473 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (840 ord) - 21. mai 2012 kl. 21:38
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... vil medgaa 8te tylter Bord, for Tylter i Sneckerløn at Høfle, pløye og Klæde under Bielckerne saaledis som Loftet forhen har været ...» I 1724: «
  36 KB (5 537 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...n'' omtales 1688: «Det midt paa Kirchen staaende spidtz Taarn er med bord Klædning oc begbredning endnu got» (bispeark, prot. 34). Reparasjonen 1680 g
  28 KB (4 245 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:33
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  3 KB (381 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ted paa den vestre gaufl er løes gaaen oc behøves der sammesteds at bord Klædes» heter det 1688 (bispeark, prot. 34). Ved reparasjonen ved Anders Han
  26 KB (4 054 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... hadde rundbuet overdekning. «Johan Hendrick Petersen glasmester arbeidet 17 Karmer Winduer og 8 Winduer i Hver Karm» samt «6 Ronde Winduer» (kirkest
  23 KB (3 409 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... i vestre del og 2 vinduer i østre del. Gavlene var murt helt til mønet. Klüwer opplyser 1823 at: «Choret adskilles fra Kirken med en smuk rund Bue»
  29 KB (4 306 ord) - 14. jan 2013 kl. 11:53
 • | lat = 59° 12′ 17,08″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  25 KB (3 731 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...penøkler;'' jern. Brudd av ''kleberstenskar. Anker; jern.'' L. 40 cm, br. 17 cm. ''Gravplate;'' kalksten, rett tilskåret, defekt. 192 X 66 cm, h. 26 cm
  12 KB (1 888 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...krytteren omtales 1688: «Det midt paa Kirchen staaende lille Taarn er med Klædning oc begbredning vel for siunet samt imod det øvferste med Blich besl
  16 KB (2 440 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...digs Bevilgning Hjælp af de øvrige Kirker i Stiftet» (Top. Journ. hefte 17, s. 96—97). Skipets sydmur ble så meget skadet ved brannen at øverste d
  25 KB (3 657 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:28
 • | lat = 59° 17′ 31,90″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  34 KB (5 238 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  19 KB (2 847 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:21
 • | lng = 11° 1′ 32,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  35 KB (5 420 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...er-Maling'' †, forestillende en Præst med Kone og Børn, alle i Præste-Klæder» (Wilse, s. 405). 2 små ''klokker''† i tårnet (1675). ''Ornamentk
  14 KB (1 953 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... det: «Kirchens tag er paa begge sider med Tagsteen belagde oc bord under klæde. Chorets tag er oc i ligemaade paa dend Nordre siide Steen lagt . . . p
  28 KB (4 342 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...cor») fra 1629. Et «nye Sprinkelwerck om Chorit», som ble utført 1616-17, må ant. forståes som et korskille†.
  43 KB (6 920 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... Moss og Jeløy. Moss sogn omtales 2 ganger i middelalderen, nemlig 1316—17 (el. 1372—73) og 1497. I biskop Eysteins register (R. B. ca. 1400) nevnes
  33 KB (5 017 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  32 KB (4 856 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... som dannes av 2 sten, har 2 fremspringende knoller som gir den tilnærmet kløverbladform. Buestenene har liten fas i fremspringende hjørner, mens vede
  46 KB (7 094 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  19 KB (2 752 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...a begge sider er oc samme tid med nye tagsteene belagde, oc med bord under Klæde. .» (bispeark, prot. 34). I 1737 meddeles at: «Roche Kirke er ligeled
  18 KB (2 683 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:06
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... ha tilhørt et gammelt hus og være gitt kirken av Hafsrud (Smaal. Amtst. 17. okt. 1933). I 1904 ble innredet rom for dåpsbarn i søndre del av våpenh
  28 KB (4 321 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...av en hård og tørr kleber som forekommer i nærheten. (L. 54, br. 23, h. 17 cm). Gavlene synes å ha vært delvis murt, delvis bordkledd. I 1653 heter
  18 KB (2 671 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:03
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  5 KB (682 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:31
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...»† av «trøgt ostindisk Tøye» (invl. 1688). «It Rannede Veste giord Klæde» † til alteret, forært av lensmann Magnus Lie (kirkestol 1700). Mes
  14 KB (1 964 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:41
 • | lng = 11° 17′ 42,85″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  21 KB (3 195 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:07
 • | lng = 11° 27′ 17,06″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  4 KB (614 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 026 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  4 KB (599 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:52
 • | lng = 10° 51′ 41,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  24 KB (3 731 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Kniplinger af Sølf og Guld smuckt beprydet», alterskammel † «med lige Klæde ofvertræcht og Kniplinger stafferet», 2 «Kling Beütsler† eller ta
  40 KB (6 070 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:40
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ulvet i tårnfoten. På døren hang 1823 en alen og en tommestokk av jern (Klüver). Når Nicolaysen i «Norske fornlevninger» nevner «tympanum over d
  32 KB (4 955 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:00
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  5 KB (650 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:15
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  3 KB (393 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  16 KB (2 426 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  4 KB (592 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:37
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...er brukt en bjelke som kan ha tilhørt en eldre kirke. Bjelken er ca. 11 X 17 cm i tverrsnitt, og de 3 sidene har forsenkete staffprofiler og rester av m
  19 KB (2 862 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:58
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  23 KB (3 517 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  23 KB (3 503 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  5 KB (679 ord) - 14. jan 2013 kl. 11:49
 • | lng = 11° 22′ 10,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  23 KB (3 236 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:05
 • | lng = 11° 9′ 17,51″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  35 KB (5 376 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (850 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:38
 • | lat = 59° 35′ 17,01″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  30 KB (4 487 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...de eiere: Kanselliråd Christian Werenskiold (1760—66), kjøpmann Søren Klæboe, kaptein Ole Flinch, sgpr. Elias Andersen Elieson, borger og handlende
  23 KB (3 423 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...m bred. Portalen ble ant. gjenmurt og innredet til vindu i 1700-årene (se Klüwers tegning 1813). Den var inntil 1956 gjenmurt i flukt med yttersiden av
  36 KB (5 380 ord) - 9. sep 2020 kl. 08:34
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...æd . .» (bispeark. pk. 57 A). Senere ble gulvene reparert flere ganger i 17- og 1800-årene.
  24 KB (3 608 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:06
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...t gode geistlige Malerier» † (Reiseiagttagelser II, Kbh. 1791, s.43). I Klüwers omtale av kirken (avskrift 1823) nevnes «et malerie†, der forestil
  11 KB (1 631 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:53
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  5 KB (672 ord) - 14. jan 2013 kl. 11:52
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  4 KB (536 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  5 KB (718 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  29 KB (4 489 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:32
 • | lat = 59° 38′ 17,23″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  17 KB (2 630 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  23 KB (3 487 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:38
 • | lat = 59° 40′ 17,40″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  37 KB (5 842 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:49
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...Bordklædningen maae fratages og de forraadnede Steder forsynes saavel med Klædning af Bord som nye Stokker nye Vandbretter, saavel ved Vinduene som ned
  32 KB (4 983 ord) - 18. sep 2020 kl. 12:56
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...på dette sted forsterket med strekkfisk. Før utvidelsen har skipet vært 17 alen langt, og med en bredde av 13 alen har det hatt vanlige proporsjoner.
  26 KB (4 096 ord) - 10. jan 2013 kl. 12:43
 • | lng = 11° 6′ 17,31″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  17 KB (2 590 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:31
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...e Kanttet oc ungefehr 18 alen udj høyden, nedtaget, oc igien med Nye Bord Klædelse, Lister, Raffter oc Recker uden om forfærdiget». Den 8-kantede hje
  37 KB (5 940 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:29
 • | lng = 10° 39′ 31,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  5 KB (783 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:16
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  24 KB (3 714 ord) - 10. jan 2013 kl. 12:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ndre Side som jlige maade var ganscke forraadnede vrag med nye Bord bleven Klæd samt gandscke opveget paa den Østre og ald Kircken paa den Nørdre side
  14 KB (1 990 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:33
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 136 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:19
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ret 4000 Spoenn», og 2 år senere ble det anskaffet «10 Tylter Deller at klæde Thornet Neden Under Spiret». De 10 tylfter bord som trengtes for å kl
  24 KB (3 727 ord) - 9. sep 2020 kl. 14:48
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... Christen Jørgensen (1732). c)† «1 Dreiels Dug† som bruges til Alter Klæde noget gammel» (1739). d)† Av hjemmegjort lerret «med gemeene Knipli
  26 KB (4 048 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...e fra himlingen restaurert 1946: Forsølvet med rødt nebb, røde øyne og klør. L. ca. 36 cm. Henger i jernstenger (nye) med forgylte trekuler.
  35 KB (5 476 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...på korets nordside. Det fikk spontekket sadeltak, og gulvet ble lagt av «Kløfuen Thiller». Tømmerveggene ble bjelkehugget utvendig og innvendig og v
  29 KB (4 578 ord) - 18. sep 2020 kl. 13:09
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 269 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:57
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...senere var også «noget af Kirchens oc Choretz gaufle med bord besyedt oc klædt». Kirken fikk nytt, tjærebredd listpanel utvendig 1699, og dette ble
  42 KB (6 833 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:16
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # Raumnes 17. nov. 1950 (Neumann: Kirker og kapeller i Nes).
  5 KB (798 ord) - 9. sep 2020 kl. 14:47
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (910 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:47
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...angen, ryggstykket og himlingen. Det fremgår av kontrakten at ialt skulle 17 bilder males: «Nemblig Christi effterlignelse, de fyre Evangelisters och d
  23 KB (3 450 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:20
 • | lat = 60° 5′ 17,50″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  28 KB (4 260 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:41
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...net Udenes. Kontrakt om bygging og innredning av Fenstad kirke ble sluttet 17. sept. 1702 med «Erlig og Kunsterfarne Mand Oluf Pedersøn Sand Tømmerbyg
  27 KB (4 171 ord) - 18. sep 2020 kl. 13:13
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...den anden med en Krone paa Hovedet, men begge meget mishandlede» (Faye s. 17). Figurene ble solgt til Trondheim da tømmerkirken ble revet (Holtedahl s.
  24 KB (3 786 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 108 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:48
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (903 ord) - 9. sep 2020 kl. 14:49
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...«Vaabenhuusset for den Søndre Kirchedøer er med høflede bord inden udj klæd oc hvælfvet oc giort 2de halve døre der til» heter det 1706. Siden de
  33 KB (5 116 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:49
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  8 KB (1 131 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:42
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # Vårt land 17. okt. 1959.
  12 KB (1 790 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:40
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... knyttet til sentraltinget for Opplandene, som ble holdt her Botolfsmesse (17. juni). Andreas Holmsen regner med at tinget ble lagt til Eidsvoll i overga
  45 KB (7 118 ord) - 18. sep 2020 kl. 12:57
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  25 KB (4 032 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:44
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  4 KB (637 ord) - 18. sep 2020 kl. 12:55
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...nde forgylt «Urter potte» på våpenhusgavlen, festet til «et Stort tve Kløfftet Jern med een Spitz Tap udj».
  39 KB (6 127 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:28
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...re delvis spekket. De er murt av den lokale, lagdelte kalksten som har god kløv og gir godt murverk med gjennomgående skiftegang. Mellom ytre og indre
  30 KB (4 650 ord) - 10. jan 2013 kl. 15:05
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...toel, Altar-Dug og Klæde, Mæssehagel og Skiorte, saa at dend habit og de Klæder som skulde være til Hæder og ære, staar mand hermed til spot».
  29 KB (4 663 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... «1 stribet Popelins Alter Klæde»† (1732?). «Et Rødt Nyt fint Alter Klæde† med Sølv træsse om» (1760). Antependium av rød, gullgalonert fil
  33 KB (5 125 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:35
 • | lng = 10° 56′ 46,17″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  22 KB (3 375 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:37
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rvegger en tid. Dette stemmer med regnsk. som 1661 melder at «Kirchenn er Klæd Runden om Huortil Komb 300 Boerd». Bordkledningen ble tjærebredd, og s
  24 KB (3 814 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:37
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...net er inden Udj med Bielcher oc tver baand Bebunden oc festet, desligeste Klædningen Uden paa meesten Af nye Giort oc over alt med nye lister forsiunet
  32 KB (4 981 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... murverk. Hjørnene er murt dels av huggen sten, dels av bruddsten med god kløv og vinkel, men hjørnene er for det meste ommurt, og opprinnelig har de
  27 KB (4 211 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:39
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...n von C. Albert Bierling in Dresden 1897». Innskr. på norsk fra Luk. 14, 17. Diam. 81 cm, h. 69 cm. b) Samme tyske innskrift som a). Dessuten på norsk
  12 KB (1 882 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... I 1694 heter det «Som den ved Kirchens Vestre Ende staaende Klockestoels Klædning, ovenpaa, af Draab oc ælde aldellis var forraadnet, hvor over meget
  27 KB (4 172 ord) - 9. sep 2020 kl. 14:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (960 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...z Torn oven udj bemelte Tornefoed af nye opsadt, oc samme sømmeligen bord Klæd oc belistet». «Tornetz 4re Hiørner» og «Stiernen oc Masten» antyde
  27 KB (4 221 ord) - 18. sep 2020 kl. 12:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 035 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ..., 1623-28, 1631 -32, 1634, 1636, 1654, 1658, 1661, 1665, 1666? Regnsk. pk. 17 (besikt. 1669). Danske kans. Skap 14 pk. Ill (1651). Stattholderarkivet B I
  26 KB (3 981 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:53
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 004 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...gården ligger på en bakkerygg øst for bekken Hynna og ca. 2 km øst for Kløfta st. Kirkegården er utvidet syd for veien til prestegården, og her er
  76 KB (12 317 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:45
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 011 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:58
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Vinduene er forandret flere ganger. 14-17 cm øst for korets sydvindu er nedre del av østsiden for et eldre vindu be
  33 KB (5 093 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:31
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (798 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  5 KB (743 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:56
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (990 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:11
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...gt inn på planen over kirkegården fra 1860. Ifølge denne var skipet ca. 17,35 m langt og ca. 12,5 m bredt, koret ca. 6,5 m langt og ca. 8 m bredt, sak
  51 KB (8 040 ord) - 18. sep 2020 kl. 13:02
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  5 KB (677 ord) - 10. jan 2013 kl. 15:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  2 KB (337 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:36
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  6 KB (836 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:46
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...som er synlig fra korloftet, står uten puss og er murt av liggere med god kløv i jevne skift.
  65 KB (10 475 ord) - 18. sep 2020 kl. 12:58
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  18 KB (2 906 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:57
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...e fremlagt, vant tilslutning og ble gjennomført 1901-02 med ark. Johannes Kløften som byggeleder.
  56 KB (8 933 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:39
 • | lng = 10° 29′ 17,02″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  15 KB (2 350 ord) - 18. sep 2020 kl. 12:54
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) To brudestoler, renessansetype med rette ben med klør. Utskåret bindingsbrett. Rygg og sete stoppet og trukket med dyprød pl
  10 KB (1 525 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  11 KB (1 693 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  24 KB (3 622 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 471 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) .... Byggesaksavdelingens bergensarkiv for byggemeldinger, bygningsanmeldelse 17/4 1917.
  11 KB (1 626 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) I ''Pedalen:'' 17. ''Sub-Bass'' 16 fod, 18. ''Octav Bass'' 8 fod, 19. ''Octav Bass'' 4 fod, 2
  86 KB (13 601 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...r fra Bergens kirketilsyn med Menighedsstyrebeslutninger 1909−13, 1916−17.
  16 KB (2 478 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  7 KB (1 047 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...pp mot østmuren eller like foran den, mens høyden over nåværende gulv (17 cm) viser at gulvet i koret opprinnelig må ha ligget adskillig lavere. Et
  136 KB (22 274 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • | lng = 5° 17′ 54,39″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  8 KB (1 128 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | bygningsgruppe = Kirke i privat eie (kl § 17) ...r. Bygningen bak grågrønn med brune søyler. På bildet innskriften Luc. 17:12:15. Mål: 164 x 157 cm. Maleriet er flankert av doble søyler med jonisk
  51 KB (8 236 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • | lng = 5° 17′ 46,80″ Ø | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  8 KB (1 147 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  10 KB (1 371 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  11 KB (1 654 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  14 KB (2 212 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:24
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...or lukning. Straffemetoden med bruk av g apestokk ble avskaffet ved lov av 17. Mai 1845.<ref> Opplysning ved Valdres Folkemuseum.</ref>
  55 KB (8 727 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  29 KB (4 534 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  15 KB (2 228 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:24
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... hulkil som går ut til base med diameter ca. 50 cm. Staven er skjøtt med kløft og trenagler ca. 2 m over fotenden.
  95 KB (15 400 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...20 cm kortere enn de øvrige slik at det oppstår en glipe mellom bunnen i kløften og undersiden av stavlegjen. Også begge mellomstavene i gavlveggene
  97 KB (15 840 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...oken fra 1807 heter det at kirken ble bygget i 1741.<ref> Hvattum 1999, s. 17.</ref> I kirken er det festet et trestykke med årstallet 1744 innskåret s
  67 KB (10 896 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:07
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...plass fra Ole Erikson Ton på Nedre Ton.<sup> </sup><ref> Hvattum 1991, s. 17 f..</ref> Som mulig forbilder for den planlagte kirken ble bl.a. kirken på
  30 KB (4 883 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...bare ha ført ut til den antatte vektergang på nordmurens utside (kfr. s. 17 f.).
  321 KB (51 489 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...er fra materialer som er felt i perioden 1323–26.<ref> Skjærvø og Thun 17.3.1997.</ref> De øvrige daterte prøver har en ytterste årring som er eld
  98 KB (15 967 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...us stift, besikt. pk. 1672-75. </ref> Etter i besiktigelse i 1740 skulle "Klædningen paa Taarn Foeden Repareres tillige med Taarn Spiren".<ref> Chra. s
  47 KB (7 468 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...en sortkonturerte, røde bladfliker og frukter. L. 240 cm. Br. (avskåret) 17,5 cm.
  47 KB (7 543 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...m. Mellom stavlegjenes to deler er det satt inn dømlinger. Stavlegjene er kløftet ned i hjørnestavene og festet med trenagler. Langs undersiden har st
  85 KB (13 740 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...kningen 100 Rdl til kirkens "Zirat og prydelse".<ref> Bergsrud 1947-51, s. 17 f.</ref>
  111 KB (17 891 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 423 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...kningen 100 Rdl til kirkens "Zirat og prydelse".<ref> Bergsrud 1947-51, s. 17 f.</ref>
  111 KB (17 872 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ægges til Rogne".<ref> Brev fra K. Koren til Kirke- og Undervisningsdep., 17.9.1920. </ref>
  66 KB (10 660 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... i 1995, var årstallet likevel noe tilfeldig valgt.<ref> Jahnsen 1995, s. 17.</ref> Dendrokronologiske prøver fra kirkens opprinnelige takkonstruksjon
  67 KB (10 829 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 633 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) a) Bygget av Gulbrand Amundsen Klætte, antagelig i 1790-årene,<ref> Kolnes 1987, s. 124, Kolnes 1993, s. 25
  67 KB (10 672 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...bjelke. Til hver side av kløften har stolpen avskrådde flater. Bjelken i kløften har gått diagonalt i forhold til notene. Den andre enden er avskåre
  30 KB (4 617 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... er en gjenanvendt takbjelke. Den søndre av klokkestolens bjelker er 13 x 17 cm. Den ene smalsiden har en smal og flatbunnet profil.
  44 KB (7 014 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rke. Dendrokronologiske undersøkelser av prøver tatt av N. Brandt, notat 17.3.1997.
  17 KB (2 373 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ngs kantene. Plankene ligger på øksete bjelker som er ca. 22 cm høye og 17 cm brede. Skipets takbjelker er lagt med drøyt 100 cm avstand. I koret er
  44 KB (7 037 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | lat = 61° 7′ 33,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  86 KB (14 028 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... er riflet, kroppen har ca. 1 cm bred konturlinje og ham med brede fliker. Klørne er leddete med spisse negler. Halen er rullet opp og forgrenet i spira
  89 KB (14 496 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...nnmur.<ref> Opplysning av Sigfred Hovda, Vang. </ref> Kapellet ble innviet 17.9.1902.<ref> Kirkeliste fra Kirkedeptet, avskrift i NK. </ref> Fra 1998 har
  23 KB (3 695 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... utvendig bordkledning. I 1691 ble det innkjøpt «12 lange hugne bord til Klædningen».<ref> Kirkestol 1691, SAH. </ref>
  44 KB (7 041 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:28
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...er fra materialer som er felt i perioden 1323–26.<ref> Skjærvø og Thun 17.3.1997.</ref> De øvrige daterte prøver har en ytterste årring som er eld
  98 KB (15 967 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • | lat = 60° 25′ 22,17″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  32 KB (5 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...des mål gjevne i synfaringsnotatar: Skipet var 36 alner x 27 alner. Koret 17 alner x 16 alner. Høgda på murane i skipet var 18 alner. Det vart notert
  59 KB (9 735 ord) - 7. des 2018 kl. 12:50
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...orie har vi enno.<ref> Kindem 1926 har med omsetting av heile skrivet, s 6-17. Omsettinga av sokneprest Olafsen, er tidlegare publisert i ”Vossebygdene
  123 KB (20 323 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  42 KB (6 628 ord) - 1. jun 2012 kl. 13:15
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...e. Desse er i ull, teikna av Inger-Johanne Rasmussenlaga og vovne av Marta Kløve Juuhl.<ref> Jubileumsbok s. 38</ref>
  33 KB (5 237 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) # I 1673 nevnes "Et stribet Alter Klæde”.
  55 KB (8 988 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:53
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...er lukket. Skjegget er som håret ganske plastisk utformet, og ender i to "klør" under haken. Ansiktsuttrykket er livløst, men fredfylt. Overkroppen er
  55 KB (9 069 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) [[Kategori:KL17)]]
  21 KB (3 304 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...OGNEPREST ''HENRICUS TOBIÆ DOSSIUS ANNO 1688. '' BOTHOLPHI Dag som er den 17 Juny.</blockquote>
  55 KB (8 871 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...kter på høgre skulder. På ryggsida er det applikert ein mørk blågrøn kløverbladkross over brodert sol med vinlauv og aks i sviklane. Forsida har e
  30 KB (4 886 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...re sperrene feste til gratsperrene på halv ved. Oppe i mønet er sperrene kløfta saman.
  55 KB (8 964 ord) - 1. okt 2012 kl. 12:08
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...g gavlforma med to postar og tre liggjande småruter øvst. Ytterglaset er klårt, innerglaset svakt farga antikkglas som igjen er oppdelt med blysprosse
  35 KB (5 678 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rstein i kalk. Murane er gjennomsnittleg 1,67 m tjukke, ved vestportalen 2,17 m, ved sørportalen i koret 1,40.<ref> Bendixen s. 485</ref> Portalar og v
  43 KB (6 984 ord) - 1. jun 2012 kl. 12:31
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...t er oppbevart eit gravminne frå 1800-talet i tre forma som ein kross med kløverbladarmar og med plate nede på nedre krossarm. Gravminnet, som er sett
  39 KB (6 190 ord) - 1. jun 2012 kl. 13:12
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...rglas. Rammene er dels av tre, dels av metall. Alle ytre rammer har glatt, klårt glas og det nedste i midten er hengsla. I innerglasa er dei to sentrale
  38 KB (6 128 ord) - 2. okt 2012 kl. 08:04
 • | lat = 60° 34′ 17,75″ N | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17)
  22 KB (3 494 ord) - 1. jun 2012 kl. 12:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Kyrkja vart vigsla av biskop Erichsen 17. september 1908.<ref> Same staden, s. 26</ref>
  26 KB (4 052 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) Mellom vindauga henge det fire store bilete måla på lerret med klåre fargar skilde med konturar av svart sikksakksaum, to på nordsida og to
  28 KB (4 564 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...erte at ein held seg ner og høirer enn at daarar ber fram offer; Preik. 4,17. Bokstavane er svarte mot lys, marmorert bakgrunn. Innskrifta vart endra fr
  37 KB (5 903 ord) - 1. okt 2012 kl. 11:44
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...et murt ein ring med kortsida av mursteinane inn mot rommet. Vindauget har klårt glas og er inndelt ved ”masverk” av brunlakka eik. Det er delt kons
  24 KB (3 887 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...s registrering kring 1900 var det berre eit ”simpelt, hvidt trækors med kløverbladformede arme” på altaret, og det panelte feltet på austveggen v
  49 KB (8 178 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...ægre enn skipet. Skipet er 16 x 12 m, koret 7,19 x 6,54 m og tårnfoten 4,17 x 5,47 m.<sup> </sup><ref> Oversyn i Norges Kirkers arkiv</ref>
  39 KB (6 282 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:28
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...kaaret, krucifix med to smaa figurer, Maria og Johannes, sandsynligvis fra 17. aarh., og de samme figurer (men uden krucifix) formodentlig fra slutningen
  44 KB (6 809 ord) - 1. okt 2012 kl. 12:04
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...STERLING 925 S. Total høgde 20 cm, høgde korpus 11,8 cm, Diameter korpus 17,6 cm.
  31 KB (4 812 ord) - 4. okt 2012 kl. 10:55
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ... vesentlig kvinnelige figurer, En, som var klædd i fiolette og matt røde klær, bøiet sig over slangen og stirret ned på eplet. Alt er holdt i lyse,
  50 KB (8 039 ord) - 4. okt 2012 kl. 11:00
 • ...rgvin | prosti = Indre Sogn | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) | vernestatus = Ingen }} ...lbygt af Tømmer, paa Kirchen er eet Taarn meget Høyt, Kirchens lengde er 17 Alne bredden 11 Alne, Chorit 12 Alne lang och 9 Al. Bred.<ref name="ftn4"><
  51 KB (8 292 ord) - 12. nov 2012 kl. 13:33
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...r, den midtre forma som Y øvst. Horisontal oppdeling ved sprosser. Vanleg klårt, nytt glas. Kortilbygga har eit mindre vindauge i same form på sida. O
  13 KB (2 144 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:51
 • ...skipet held fram heilt til vestveggen og er understøtta av to bjelkar med kløft for den nedre tømmerstokken i overkant. Bjelkane står på ein svill o ...perrer og hanebjelke. Sperre-endane går ned i raftestokkane, men er også kløfta ned i kraftige, langsgåande bjelkar som er lagde skrått inn mot inns
  43 KB (7 175 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:58
 • ...rgvin | prosti = Indre Sogn | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) }} ...år inn nedover. Breidde 40 cm, djupn 24,5 cm ut frå murlivet og høgt ca 17 cm. Karet held fram inn i muren og den indre opninga i overkant er totalt 3
  38 KB (6 178 ord) - 12. nov 2012 kl. 13:44
 • ... Bjørgvin | prosti = Indre Sogn | bygningsgruppe = Kyrkje etter lova (§ 17) | vernestatus = Listeført (etter 1850) }} [[Kategori:KL17)]]
  22 KB (3 645 ord) - 12. nov 2012 kl. 12:55
 • ... som vart bygde då kyrkja var ny, vart laga av Laurids Snediker som bygde 17 nye stolar.<ref name="ftn5"> Rekneskap 1667-69 </ref> Også i neste rekneskapsbolk er det ført utgifter for 17 nye stoler “paa begge sider udi kirchen”.<ref name="ftn6"> Rekneskap 16
  44 KB (7 704 ord) - 10. okt 2012 kl. 21:23
 • ...merke. I sjuande bordet frå vest er det skore eit hol midt i bordet, 74 x 17 cm, med underkant 66 cm over syllstokken. Attspunsinga er festa med nagle i ...ker, Tømmerveggene startar over desse. I dei øvre tømmerstokkane er det kløfta ned to kraftige bjelkar som ligg som tang om kongen som kviler på mid
  42 KB (7 001 ord) - 12. nov 2012 kl. 13:49
 • ...alleribjelken ber brystning med profilert nedre og øvre avslutting og med 17 portalfelt. Golvet på galleriet er avtrappa i seks steg og dekt med golvbo [[Kategori:KL17)]]
  44 KB (7 090 ord) - 23. okt 2012 kl. 22:27
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...liv er opninga 2,95 m høg og 1,04 m brei.<ref name="ftn6"> Hoff 2000 s 14-17
  95 KB (15 913 ord) - 23. okt 2012 kl. 22:10
 • ...ærkalkar. I alle hjørne er det sett inn eit tverrstilt bord avslutta med kløverboge i overkant. Ved altaraet står ein enkel kneleskammel som også er ...ryggborda er festa lengre bak enn setefjøla. Vangane er avslutta oppe med kløverform. Benkene er støtta med ein ekstra konsoll på midten.
  25 KB (4 089 ord) - 4. okt 2012 kl. 10:00
 • ... seks rammer. Vindauga har indre glas med glasmåleri og yttervindauge med klårt glas. [[Kategori:KL17)]]
  25 KB (3 963 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:44
 • ... Stokkane ligg noko på skrå med nedre del innafor øvre del. Sperrene er kløfta ned i stokkane som rir over bindbjelkane.<ref name="ftn5"> Samanlikn m [[Kategori:Kirke i privat eie (kl § 17)]]
  49 KB (8 306 ord) - 23. okt 2012 kl. 22:13
 • ... mai 1876. Planane vart med nokre merknader godkjende av Stiftsdireksjonen 17. juli same år. Byggmeister Askeland fekk arbeidet og det vart inngått kon ... har truleg original ramme og form, men glaset er fornya og er no glatt og klårt. Dei er inndelte med to vertikale postar og med horisontale sprosser. I
  40 KB (6 411 ord) - 4. okt 2012 kl. 07:17
 • ...99-1701. Det vart då laga nye panelte stolar på begge sider av kyrkja av 17 tylfter bord, lim, 200 store spikrar of 18 par hengsler på stoldørene. Ei ... under dører). Døra er overbygd med eit kort saltak på konsollar og med kløverbladboge i opninga og kross over mønet. Sideveggene har vindauge som s
  40 KB (6 632 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:39
 • ''Solverens kirke, Er en Smuch Tømmer bygning. Kirkens lengde er 17 Alne, 14 Alne breed, Chorit 10 Alen i Kant, forKirchen under Taarnit 6 Alne Utfrå landbruksskulestyrar Storm si teikning frå 1866, altså 17 år før dagens kyrkje var oppført, har kyrkja vore ei langkyrkje med smal
  47 KB (7 729 ord) - 4. okt 2012 kl. 10:04
 • ...ning og pillarar skilde med kløverbladsbogar. Sjølve portalen har høgre kløverbladsboge og er stengd med fløyport av spiler med boga overside og kro ... i koret (Sjå nedafor under tak). Mot skipet har det dekorelement der den kløverbladforma / spissboga opninga er dekt med vimperg med kross og krabbar,
  26 KB (4 150 ord) - 7. nov 2013 kl. 07:40
 • Fil: Borgund, gravminne 17, AMH 2009.jpg|Borgund, gravminne 17, AMH 2009 [[Kategori:Kirke i privat eie (kl § 17)]]
  72 KB (11 911 ord) - 12. nov 2012 kl. 13:21
 • [[Kategori:KL17)]]
  31 KB (5 061 ord) - 26. nov 2013 kl. 14:21
 • [[Kategori:KL17)]]
  32 KB (5 135 ord) - 23. okt 2012 kl. 22:14
 • ...r tidlegare bruk. Sperrene ber tre åsar på kvar side av taket, åsane er kløfta ned i sperrene. I mønet ligg ein mønsås over dei samankløfta sperr Benkene er opne med svakt skrådde vangar der ryggsida er høgst og endar i kløverbladform. Forsida svingar fram mot sirkulært handlene. Setefjølene kv
  36 KB (5 788 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:15
 • ...kyrkjegarden aust i skipet. Det er også to kvadratiske vindaugsrammer med kløverblaforma lysinnslepp i omgangen vest i skipet. Midtromsveggene er i hov ...pla, høge vindauge delte med sveifa sprosser. Kvar ramme er attblenda med kløverform i overkant og inndelt i diagonale ruter med sprosser. Det er sekun
  35 KB (5 773 ord) - 4. okt 2012 kl. 10:44
 • Kirke etter loven (§17) angis slik: "KL17)" Kirke i privat eie (§17) angis slik: "P (§ 17)"
  2 KB (197 ord) - 20. aug 2012 kl. 10:33
 • ...rgvin | prosti = Ytre Sogn | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) | vernestatus = Listeført (etter 1850) }} Av ''rituelle kar'' hadde kyrkja ein liten sølv kalk og disk på 17 lodd og eit massingbekken til dåpen.<ref name="ftn6"> Inventarliste 1670 o
  36 KB (5 812 ord) - 23. okt 2012 kl. 23:00
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...e er tappet inn i sperrene, og i mønet er sperrene sammensatt med tapp og kløft og sikret av trenagler. Takkonstruksjonen er antakelig fra 1600-årene,
  56 KB (8 865 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:35
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ''Fett, Harry (1911)Norges kirker i det 16. og 17 århundre''
  37 KB (5 967 ord) - 9. sep 2020 kl. 14:50
 • ...isher. Besigtelse 3. august 1924. Riksantikvarens arkiv A-78, Hansen 1994: 17. Enkel blomstervase i sølv. Høyde: 17,5 cm.
  17 KB (2 907 ord) - 20. des 2013 kl. 00:23
 • | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) ...673 sies det at skipet «... er bygt med stolper, och huggen boer I mellum Klæd...». Ved ombyggingen 10 år tidligere, ble stavkirkens skip oppveiet og
  43 KB (6 775 ord) - 18. des 2013 kl. 23:15

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)