Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • ''Muråpningene'' har innfatninger av huggen kalksten. Skipet har vestportal og s ...r på at østsiden av skillemuren er reparert etter at korets tilstøtende mur ble revet. Skillemuren er tydeligvis blitt stående inntil kirken på ny bl
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • ...der. Det ble samtidig nevnt at man var begynt å innhegne kirkegården med mur. To porter ledet inn til kirken. Kirkens stall, som vel har stått utenfor ...el av kirkegården hadde tregjerde opprinnelig. Men det ble også satt opp mur, som det er rester av øst og syd for kirken. I 1781 heter det at kirkegår
  40 KB (6 328 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:53
 • ... og under Jorden ere meget Maarkne og Raadne, maae af Tælges og med Steen-Mur undersættis samt Flaader under Muuren ...».
  39 KB (6 268 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:26
 • ...men er åttekantet og bærer spir med fløy. Hjelmen ble kobberkledd 1959, mur var tidligere skifertekket. Takenes skifertekking ble omlagt samtidig.
  8 KB (1 162 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ...kegårdsmuren ble erstattet av stakitt 1891. Dette er senere fjernet og ny mur oppført. Den gamle inngang hadde overbygget port med sadeltak og med to sk
  43 KB (7 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (872 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...) og 1947 (mot nord). Den omgis av hvitmalt stakitt Tidligere har den hatt mur. I 1888 ble bestemt å oppføre stakitt oppå muren. Terrenget er sterkt op
  19 KB (2 858 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:01
 • ...s. Veien gikk da som nå langs nordsiden av kirkegården. Den er omgitt av mur og har port mot nord. På 1800-årenes avbildninger har porten gavloverdekn
  87 KB (14 360 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...) og 1947 (mot nord). Den omgis av hvitmalt stakitt Tidligere har den hatt mur. I 1888 ble bestemt å oppføre stakitt oppå muren. Terrenget er sterkt op
  74 KB (12 306 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:58
 • ...i 1867. Murens vestre del er nyere. Mot vest begrenses kirkegården av en mur som antakelig ble oppført omkring århundreskiftet. Antakelig har den eldr
  40 KB (6 425 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • ...yde, uten noen form for korskillemur. Om det opprinnelig har vært en slik mur, ville koret ha målt 4.7 x 4 m innvendig. I vest står et tårn, bygget av Muråpninger. Kirken har bare én døråpning; vestportalen. I kormurene sitte
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • ... 7 Alen høy; samt en Grundvold 3 Alen bred og 1 Alen høy, og den øvrige Mur 2 Alen tyk, og forsvarlig murt ----- tilligemed en Forkirke af Træ som den
  26 KB (4 234 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • Hope kyrkjegard ligg i eit skogholt lengre nord på Reksteren, omgjeven av mur av naturstein og med inngang ved eit båre- og reiskapshus. Her heng ei def
  13 KB (1 977 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:36
 • Tysnes kyrkjegard i Likvikjo er omgjeven av mur av naturstein med nettinggjerde. Kyrkjegarden vart utvida fem-seks meter mo ...r og har båre- og reiskapshus i det sør-vestre hjørnet. Sameleis er det mur på austsida av denne delen. Den første utvidinga i nordleg retning er omg
  34 KB (5 572 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:47
 • Kyrkja er ei einskipa langkyrkje i mur med skip med rektangelforma grunnplan og med inngang frå vest. Smalare kor ...n puss utvendes over fundament av glattpussa mur. Trapper utvendes i pussa mur med skiferheller på stega. Klokkehus, øvre del av gavlane og kortilbygget
  38 KB (6 167 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:48
 • ...planta til med busker. På dei tre andre sidene, aust, sør og vest er det mur av flat naturstein, glatt på begge sider og omlag 1,5 m høg, lægre i ves
  47 KB (7 780 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:50
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 207 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • ...ida er den vestre delen av kyrkjegarden delt i to nivå ved ein skrånande mur.
  14 KB (2 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • Kapellet er ei langkyrkje i mur bygd opp av pussa betongblokker. Det har rektangulær grunnplan som omfatta ...p med vangar med smijarnsrekkverk, inngangen har framspringande vindfang i mur med skifertekt saltak og med ståande panel i gavlen. Elles enkle dører.
  6 KB (891 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ...eke vekk og den nye kyrkjegarden ligg eit steg under. Denne er omgjeven av mur, men mot beitemarka i sør er det berre eit enkelt nettinggjerde. Den nye d
  33 KB (5 435 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:46
 • ... flere ganger. Den gamle delen av kirkegården er omgitt av en natursteins mur, en nyere utvidelse mot sør har tregjerde. Hovedinngang til kirkegården
  25 KB (3 970 ord) - 21. mai 2012 kl. 21:34
 • ...igger på kirkens nordside. I 1858 ble kirkegården inngjerdet av en solid mur som delvis står ennå. I 1870 ble 3600 kvadratalen av den gamle prestegår [[Kategori:Mur/stein]]
  38 KB (5 806 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:44
 • ...tt som ruin. I kyrkjestoleboka heiter det i 1699-1701 at ”Den forfaldne Mur bag Choret ved Christ Hovid Kirche, som Kirchen iche Kunde formaa sig till ... af Kirken er en gammel Mur omtrent ¾ Allen højere enn Kirketaget. Denne Mur som ikke [er] forsynet med Tag bør nedrives indtil Kirketagets øvrige Hø
  56 KB (9 436 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:39
 • ...utvida mot sør. Steingard av rullesteinar. Den sørlege delen har støypt mur med steinar i sement. Oppå steingarden er det nettinggjerde med låge og b
  35 KB (5 761 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:35
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 114 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • Førde kyrkje er ei langkyrkje av mur med firkanta tårn dels bygt inn i vestgavlen og smalare apsidalt avslutta ...ver golvet i skipet, trinna svakt bogeforma. Kyrkja har fundament av pussa mur.
  15 KB (2 551 ord) - 31. mai 2012 kl. 20:06
 • ...it nytt stykke sør for den vestre delen - dette er og heva ved ein lægre mur. Bårehuset ligg sør - vest på kyrkjegarden og vart oppført rundt 1952.
  19 KB (3 159 ord) - 14. jan 2013 kl. 15:01
 • ...ten på parsellen Mindet under garden Hop. Der kom han over restane av ein mur som i 14 meters lengde kunne føljast i nordvestleg-søraustleg retning som
  2 KB (424 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 195 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:46
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  34 KB (5 434 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  40 KB (6 484 ord) - 26. mai 2012 kl. 22:00
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  20 KB (3 217 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • Alter mot apsidens mur. Døpefont i koret. Prekestol i skipets N.V. hjørne med inngang direkte fr [[Kategori:Mur/stein]]
  12 KB (1 759 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  22 KB (3 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • Kyrkja står på ein mur av tukta stein med noko støyp. I aust er det trappenedgang og dør inn til
  44 KB (7 482 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:22
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (972 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  14 KB (2 168 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:58
 • ''Muråpninger''. Korbuen har nesten full korbredde og er svakt spisset. En tilsv [[Kategori:Mur/stein]]
  15 KB (2 273 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (914 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ... Inden Vel og forsuarlig er Pindet og fordønniched saa vell Nogle Støcke Mur Imellem Billcherne og Thaget huor Steennen verit udfalden af Nye forferdige ...1700. Det har tydeligvis vært en tregesims som har dekket spaltene mellom mur og takverk. Den ble reparert 1710 med ny underkledning.
  27 KB (4 072 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:11
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 150 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 286 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...dby (Rygh: Norske Gaardnavne). Kirkegården er utvidet mot syd og omgis av mur som tjener som forstøtning for det opfylte terreng. Mellom kirkegården og
  16 KB (2 337 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...rdsmur† med 3 porter omtalt 1732. Ved kirkeutvidelsen 1904 ble den gamle mur med en overbygget port revet. Kirkegården er sterkt utvidet mot syd. Terre [[Kategori:Mur/stein]]
  26 KB (3 865 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:18
 • Vest for kirken ligger et hellelagt gravsted omgitt av en rullesteins mur. Her ligger Georg v. Erpecom sr. (1889-1857) og hustru Birgit v. Erpecom (1
  17 KB (2 683 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • ...n ha ført til at skipets vestgavl måtte gjenoppmures. Den ble oppført i mur opp til langmurenes gesimsnivå. Trekantfeltet over dette nivået var bygge [[Kategori:Mur/stein]]
  51 KB (8 305 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ...rkegården ligger på sørsiden av kapellet. Kirkegården er innhegnet med mur av bruddstein. Ved inngangen til kirkegården står et eldre overbygg/redsk
  5 KB (754 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • ...en førte ut i forhallen. Her førte avpanelte trappeløp på hver side av muråpningen mellom skip og våpenhus opp til skipets vestgalleri og videre opp [[Kategori:Mur/stein]]
  25 KB (4 020 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...er det innafor yttermuren murt små rom. Murveggene står utvendes med bar mur, dette gjeld og dei to hjørneromma inn mot borggarden, medan innsida av yt
  22 KB (3 597 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:45
 • Kyrkja er ei langkyrkje av glattpussa mur med orientering nord-sør og med koret i nordenden. Hovudbygningen har rekt ...ag, to av dei i kyrkjelydssalen. Tilbygget har vegger i pussa og kvitmåla mur.
  9 KB (1 373 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:53
 • Kirkegård sør for kirken omgitt av lav mur. Nærmest kirkens kor ligger to eldre gravsteiner og en støpejerns plate. [[Kategori:Mur/stein]]
  29 KB (4 488 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  26 KB (4 123 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  12 KB (1 852 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ...el ha vært av stein og tre. De Jong opplyser at bygningen var oppført av mur som var sammenføyet av uregelmessige steiner uten kalk, dvs. murt som tør
  5 KB (760 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  9 KB (1 301 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  4 KB (479 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...idt på 1700-tallet skrev om tuften at der «[...] sees Rudera af en sterk mur og kirkegaard af en Munkekirke». Inventar fra middelalderkirken er ikke be
  38 KB (6 069 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:36
 • ''Fundament.'' I 1711-13 ble det «Lagt j sten Mur under Coret paa dend Søre side». Dette har trolig vært en forbedring av
  42 KB (6 946 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:21
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 220 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:41
 • Kirken har vært en langkirke av mur med et rektangulært skip og et noe smalere og rett avsluttet kor. Kirken v
  12 KB (1 980 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • ... mur. Mot øst av gjerde. Kirkegårdens utvidelse mot nord er omgitt av ny mur. Skillet mellom utvidelsen og den eldre kirkegården er markert av en hekk.
  22 KB (3 540 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:37
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  24 KB (3 721 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:33
 • ...t vest og nord. I vest er den omgitt av et tregjerde, i nord og øst av en mur. På sørsiden av kirken er bygget kirkestue, kjøkken, tolalett og bårero
  30 KB (4 785 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:31
 • Bygningen er en enskipet langkirke i mur med rektangulært skip og lavere, smalere kor med brutte hjørner. Ved hjø [[Kategori:Mur/stein]]
  31 KB (5 082 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • ...råpningen er avfaset opp til buens anfang. Døren hengslet i trefôring i muråpningens ytre del. Rundbuet, enfløyet dør med seks fyllinger i ramme, de ... smyg innvendig, med et lite rettvegget parti ved glasset. Enramsvinduer i muråpningens ytre del. b) To høge, smale rundbuede vinduer i vestveggen. c) E
  30 KB (4 709 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:39
 • ...rnets øverste rom er klokkestue og har to spissbuede lydåpninger i hver mur. På klokkestuens gulvbjelkelag hviler klokkestolen og de skråstøtter som [[Kategori:Mur/stein]]
  52 KB (8 421 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  10 KB (1 554 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:45
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  35 KB (5 620 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  43 KB (6 970 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  63 KB (9 988 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...tidspunkt er da kirken ble forlenget i 1747.Skipets og korets vegger er av mur. Gavlene er murt helt opp. Utvendig er murene pusset, men langs de ytre hj [[Kategori:Mur/stein]]
  24 KB (3 921 ord) - 8. jan 2014 kl. 08:19
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  34 KB (5 366 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:04
 • ... øst og nordøst 1950. Den nye, lavere liggende kirkegård har torvtekket mur med smijernsport mot øst.
  10 KB (1 585 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  12 KB (1 793 ord) - 14. jan 2013 kl. 10:09
 • ...og fortsetter langs kirkegårdens øst- og nordside. Kirkegården omgis av mur og har port i nord. Store asker kranser østre del av kirkegården. Nærmes ...ordsiden. Sydsiden er kledd med profilert panel i fiskebensmønster. Både muråpningen, døren og dens smijernslås med tilhørende beslag virker eldre e
  54 KB (8 836 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:55
 • ...n skogvokst flate, 200—300 m vest for Viker gård. Kirkegården omgis av mur. Muren har en rekke skjøter som tyder på at gårdene i sognet har hatt an
  48 KB (8 025 ord) - 14. jan 2013 kl. 10:13
 • ...nge Steder Udfalden. Och ellers Muren Giffuet sig ud, saa den Heele Kirche Mur er offuer alt Meget schrøbelig ...» I 1693 ble det foretatt en viss utspe ...ende av granittstolper forbundet med jernlenker. Tidligere har det vært ''mur'' rundt kirkegården, men den var forfalt ifølge en innberetning 1801.
  61 KB (9 820 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:43
 • ...egl. Det er kort og bredt og har samme høyde som tverrarmene. Vestgavlens mur går opp over sadeltaket og har samme utforming med fordakninger som skipet ...samt der inden bygt et Liig=bør=huus.» Kirkegården var altså omgitt av mur, og 1824 omtales «... den store Port og de 2de ved hver side deraf værend
  81 KB (12 969 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...t 1877, 1882, 1904 (mot syd), 1925, 1964 (mot vest og syd). Den har støpt mur mot veien. Muren er skiferkledd på utsiden, pusset på innsiden. For øvri
  18 KB (2 671 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • ...t tak båret av stolper. I 1709 ble plankegjerdet erstattet med tegldekket mur. Samtidig ble det satt opp en stor muret port mot nord ut mot gaten som fø
  70 KB (11 063 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (993 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:37
 • '' Muråpningene'' gir ikke de skriftlige opplysningene og de bevarte restene noe ... for da anskaffet han en lenestol til bruk der. Sakristiet var oppført av mur inntil korets nordside og hadde vindu mot øst. Etter lynnedslaget i 1752 h
  32 KB (5 026 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:46
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (1 089 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ... av de 4 murer. I øverste stokkverk har kirkens urverk sin plass, og hver mur har sin urskive. På tårnmurene hviler et bjelkelag som bærer den åttesi [[Kategori:Mur/stein]]
  77 KB (12 244 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:44
 • Kirkegården har mur mot kirkebakken i øst og langs noe av sydsiden. En del av sydsiden, mellom [[Kategori:Mur/stein]]
  15 KB (2 250 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...n «Kong Haagens mynt» av «to skillings størrelse» ble funnet i korets mur ved reparasjon av en sprekk 1729. Mynten ble oppbevart i et skap i kirken, ... flere ganger mot syd samt mot øst i søndre del. Den har vært omgitt av mur som bl.a. ble reparert i 1820 og 1823 av murmester Christian Olsen. I dag e
  67 KB (10 753 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...re ehr Opbrent, och Intet Uden den bare Mur Igjen ehr bestaaende, Huilchen Mur ehr af Goed Steen Opbygd och Well Ved Magt, Alleniste fattis Nogen Hielp me ...dstenen, som har rette og rene bruddflater, stort sett er anvendt rå. Til muråpningenes innfatninger, murenes hjørner og apsidens ytre og indre murliv
  17 KB (2 904 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • ...eider disse årene, nevner at «... Taarne og Tag var væk indtil den bare Mur . . .». Det nye tak som ble reist den gang og som står fremdeles, innehol [[Kategori:Mur/stein]]
  39 KB (6 357 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...n Mur». I 1808 omtales muren som forfallen. Det er uvisst om det bare var mur i vestre del, og for øvrig stokkverk. Ved oppførelsen av ny kirke i 1855 [[Kategori:Mur/stein]]
  32 KB (5 066 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:03
 • ...Ved gjenoppbyggingen etter brannen 1902 ble de to todelte åpninger i hver mur erstattet med en bred og høy åpning med spissbue. Galleriene ble ikke gje [[Kategori:Mur/stein]]
  16 KB (2 352 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ...estre kirkegårdsport har innhugget innskrift: Oluf Halkinrud reiste denne mur 1965—71. I søndre del av kirkegården står et gravkapell av tre reist 1
  67 KB (10 974 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:53
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  54 KB (8 868 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ''Muråpningene'' i korets og østre del av skipets revne murer gir Chr. Christie [[Kategori:Mur/stein]]
  88 KB (14 183 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • Kirkegården var muligens innhegnet med mur. Den må ha hatt port i vest, for vestre kirkerist omtales 1645. «Hestegaa ...rundbuede lydglugger i hver av de 4 murene. Like under gesimsen hadde hver mur en urskive. Den pyramideformede tårnhjelmen endte i en knapp som på maler
  67 KB (10 710 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:07
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  37 KB (5 972 ord) - 11. jan 2013 kl. 13:01
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (995 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ''Muråpningene.'' Portalene hadde sin opprinnelige plass, men skipets vestportal ...ssøes beskrivelse av kirken 1792 nevnes kun pulpitur ved nordre og vestre mur, jfr. kirkesanger Hansens tegning. «Overløbet» utvidet og malt 1844.
  19 KB (2 816 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  4 KB (553 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ...økilen ca. 7 km øst for Fredrikstad. Kirkegården er utvidet og omgis av mur som danner forstøtning mot det oppfylte terreng. Den middelalderske stenki ''Murene'' ble reparert 1619 av Anders Murmester. « . . Renouerit Kierchenns Mur, och denn igien forferdigitt, ettersom den Befandtes meget och gansche Boeg
  25 KB (3 662 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:06

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)