Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • ''Muråpningene'' har innfatninger av huggen kalksten. Skipet har vestportal og s ...r på at østsiden av skillemuren er reparert etter at korets tilstøtende mur ble revet. Skillemuren er tydeligvis blitt stående inntil kirken på ny bl
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • ...der. Det ble samtidig nevnt at man var begynt å innhegne kirkegården med mur. To porter ledet inn til kirken. Kirkens stall, som vel har stått utenfor ...el av kirkegården hadde tregjerde opprinnelig. Men det ble også satt opp mur, som det er rester av øst og syd for kirken. I 1781 heter det at kirkegår
  40 KB (6 328 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:53
 • ... og under Jorden ere meget Maarkne og Raadne, maae af Tælges og med Steen-Mur undersættis samt Flaader under Muuren ...».
  39 KB (6 268 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:26
 • ...men er åttekantet og bærer spir med fløy. Hjelmen ble kobberkledd 1959, mur var tidligere skifertekket. Takenes skifertekking ble omlagt samtidig.
  8 KB (1 162 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ...kegårdsmuren ble erstattet av stakitt 1891. Dette er senere fjernet og ny mur oppført. Den gamle inngang hadde overbygget port med sadeltak og med to sk
  43 KB (7 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (872 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...) og 1947 (mot nord). Den omgis av hvitmalt stakitt Tidligere har den hatt mur. I 1888 ble bestemt å oppføre stakitt oppå muren. Terrenget er sterkt op
  19 KB (2 858 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:01
 • ...s. Veien gikk da som nå langs nordsiden av kirkegården. Den er omgitt av mur og har port mot nord. På 1800-årenes avbildninger har porten gavloverdekn
  87 KB (14 360 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...) og 1947 (mot nord). Den omgis av hvitmalt stakitt Tidligere har den hatt mur. I 1888 ble bestemt å oppføre stakitt oppå muren. Terrenget er sterkt op
  74 KB (12 306 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:58
 • ...i 1867. Murens vestre del er nyere. Mot vest begrenses kirkegården av en mur som antakelig ble oppført omkring århundreskiftet. Antakelig har den eldr
  40 KB (6 425 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • ...yde, uten noen form for korskillemur. Om det opprinnelig har vært en slik mur, ville koret ha målt 4.7 x 4 m innvendig. I vest står et tårn, bygget av Muråpninger. Kirken har bare én døråpning; vestportalen. I kormurene sitte
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • ... 7 Alen høy; samt en Grundvold 3 Alen bred og 1 Alen høy, og den øvrige Mur 2 Alen tyk, og forsvarlig murt ----- tilligemed en Forkirke af Træ som den
  26 KB (4 234 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • Hope kyrkjegard ligg i eit skogholt lengre nord på Reksteren, omgjeven av mur av naturstein og med inngang ved eit båre- og reiskapshus. Her heng ei def
  13 KB (1 977 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:36
 • Tysnes kyrkjegard i Likvikjo er omgjeven av mur av naturstein med nettinggjerde. Kyrkjegarden vart utvida fem-seks meter mo ...r og har båre- og reiskapshus i det sør-vestre hjørnet. Sameleis er det mur på austsida av denne delen. Den første utvidinga i nordleg retning er omg
  34 KB (5 572 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:47
 • Kyrkja er ei einskipa langkyrkje i mur med skip med rektangelforma grunnplan og med inngang frå vest. Smalare kor ...n puss utvendes over fundament av glattpussa mur. Trapper utvendes i pussa mur med skiferheller på stega. Klokkehus, øvre del av gavlane og kortilbygget
  38 KB (6 167 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:48
 • ...planta til med busker. På dei tre andre sidene, aust, sør og vest er det mur av flat naturstein, glatt på begge sider og omlag 1,5 m høg, lægre i ves
  47 KB (7 780 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:50
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 207 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • ...ida er den vestre delen av kyrkjegarden delt i to nivå ved ein skrånande mur.
  14 KB (2 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • Kapellet er ei langkyrkje i mur bygd opp av pussa betongblokker. Det har rektangulær grunnplan som omfatta ...p med vangar med smijarnsrekkverk, inngangen har framspringande vindfang i mur med skifertekt saltak og med ståande panel i gavlen. Elles enkle dører.
  6 KB (891 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)