Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • ''Muråpningene'' har innfatninger av huggen kalksten. Skipet har vestportal og s ...r på at østsiden av skillemuren er reparert etter at korets tilstøtende mur ble revet. Skillemuren er tydeligvis blitt stående inntil kirken på ny bl
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • ...der. Det ble samtidig nevnt at man var begynt å innhegne kirkegården med mur. To porter ledet inn til kirken. Kirkens stall, som vel har stått utenfor ...el av kirkegården hadde tregjerde opprinnelig. Men det ble også satt opp mur, som det er rester av øst og syd for kirken. I 1781 heter det at kirkegår
  40 KB (6 328 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:53
 • ... og under Jorden ere meget Maarkne og Raadne, maae af Tælges og med Steen-Mur undersættis samt Flaader under Muuren ...».
  39 KB (6 268 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:26
 • ...men er åttekantet og bærer spir med fløy. Hjelmen ble kobberkledd 1959, mur var tidligere skifertekket. Takenes skifertekking ble omlagt samtidig.
  8 KB (1 162 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ...kegårdsmuren ble erstattet av stakitt 1891. Dette er senere fjernet og ny mur oppført. Den gamle inngang hadde overbygget port med sadeltak og med to sk
  43 KB (7 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (872 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...) og 1947 (mot nord). Den omgis av hvitmalt stakitt Tidligere har den hatt mur. I 1888 ble bestemt å oppføre stakitt oppå muren. Terrenget er sterkt op
  19 KB (2 858 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:01
 • ...s. Veien gikk da som nå langs nordsiden av kirkegården. Den er omgitt av mur og har port mot nord. På 1800-årenes avbildninger har porten gavloverdekn
  87 KB (14 360 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...) og 1947 (mot nord). Den omgis av hvitmalt stakitt Tidligere har den hatt mur. I 1888 ble bestemt å oppføre stakitt oppå muren. Terrenget er sterkt op
  74 KB (12 306 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:58
 • ...i 1867. Murens vestre del er nyere. Mot vest begrenses kirkegården av en mur som antakelig ble oppført omkring århundreskiftet. Antakelig har den eldr
  40 KB (6 425 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • ...yde, uten noen form for korskillemur. Om det opprinnelig har vært en slik mur, ville koret ha målt 4.7 x 4 m innvendig. I vest står et tårn, bygget av Muråpninger. Kirken har bare én døråpning; vestportalen. I kormurene sitte
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • ... 7 Alen høy; samt en Grundvold 3 Alen bred og 1 Alen høy, og den øvrige Mur 2 Alen tyk, og forsvarlig murt ----- tilligemed en Forkirke af Træ som den
  26 KB (4 234 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • Hope kyrkjegard ligg i eit skogholt lengre nord på Reksteren, omgjeven av mur av naturstein og med inngang ved eit båre- og reiskapshus. Her heng ei def
  13 KB (1 977 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:36
 • Tysnes kyrkjegard i Likvikjo er omgjeven av mur av naturstein med nettinggjerde. Kyrkjegarden vart utvida fem-seks meter mo ...r og har båre- og reiskapshus i det sør-vestre hjørnet. Sameleis er det mur på austsida av denne delen. Den første utvidinga i nordleg retning er omg
  34 KB (5 572 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:47
 • Kyrkja er ei einskipa langkyrkje i mur med skip med rektangelforma grunnplan og med inngang frå vest. Smalare kor ...n puss utvendes over fundament av glattpussa mur. Trapper utvendes i pussa mur med skiferheller på stega. Klokkehus, øvre del av gavlane og kortilbygget
  38 KB (6 167 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:48
 • ...planta til med busker. På dei tre andre sidene, aust, sør og vest er det mur av flat naturstein, glatt på begge sider og omlag 1,5 m høg, lægre i ves
  47 KB (7 780 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:50
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 207 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • ...ida er den vestre delen av kyrkjegarden delt i to nivå ved ein skrånande mur.
  14 KB (2 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • Kapellet er ei langkyrkje i mur bygd opp av pussa betongblokker. Det har rektangulær grunnplan som omfatta ...p med vangar med smijarnsrekkverk, inngangen har framspringande vindfang i mur med skifertekt saltak og med ståande panel i gavlen. Elles enkle dører.
  6 KB (891 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ...eke vekk og den nye kyrkjegarden ligg eit steg under. Denne er omgjeven av mur, men mot beitemarka i sør er det berre eit enkelt nettinggjerde. Den nye d
  33 KB (5 435 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:46
 • ... flere ganger. Den gamle delen av kirkegården er omgitt av en natursteins mur, en nyere utvidelse mot sør har tregjerde. Hovedinngang til kirkegården
  25 KB (3 970 ord) - 21. mai 2012 kl. 21:34
 • ...igger på kirkens nordside. I 1858 ble kirkegården inngjerdet av en solid mur som delvis står ennå. I 1870 ble 3600 kvadratalen av den gamle prestegår [[Kategori:Mur/stein]]
  38 KB (5 806 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:44
 • ...tt som ruin. I kyrkjestoleboka heiter det i 1699-1701 at ”Den forfaldne Mur bag Choret ved Christ Hovid Kirche, som Kirchen iche Kunde formaa sig till ... af Kirken er en gammel Mur omtrent ¾ Allen højere enn Kirketaget. Denne Mur som ikke [er] forsynet med Tag bør nedrives indtil Kirketagets øvrige Hø
  56 KB (9 436 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:39
 • ...utvida mot sør. Steingard av rullesteinar. Den sørlege delen har støypt mur med steinar i sement. Oppå steingarden er det nettinggjerde med låge og b
  35 KB (5 761 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:35
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 114 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • Førde kyrkje er ei langkyrkje av mur med firkanta tårn dels bygt inn i vestgavlen og smalare apsidalt avslutta ...ver golvet i skipet, trinna svakt bogeforma. Kyrkja har fundament av pussa mur.
  15 KB (2 551 ord) - 31. mai 2012 kl. 20:06
 • ...it nytt stykke sør for den vestre delen - dette er og heva ved ein lægre mur. Bårehuset ligg sør - vest på kyrkjegarden og vart oppført rundt 1952.
  19 KB (3 159 ord) - 14. jan 2013 kl. 15:01
 • ...ten på parsellen Mindet under garden Hop. Der kom han over restane av ein mur som i 14 meters lengde kunne føljast i nordvestleg-søraustleg retning som
  2 KB (424 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 195 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:46
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  34 KB (5 434 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  40 KB (6 484 ord) - 26. mai 2012 kl. 22:00
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  20 KB (3 217 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • Alter mot apsidens mur. Døpefont i koret. Prekestol i skipets N.V. hjørne med inngang direkte fr [[Kategori:Mur/stein]]
  12 KB (1 759 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  22 KB (3 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • Kyrkja står på ein mur av tukta stein med noko støyp. I aust er det trappenedgang og dør inn til
  44 KB (7 482 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:22
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (972 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  14 KB (2 168 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:58
 • ''Muråpninger''. Korbuen har nesten full korbredde og er svakt spisset. En tilsv [[Kategori:Mur/stein]]
  15 KB (2 273 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (914 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ... Inden Vel og forsuarlig er Pindet og fordønniched saa vell Nogle Støcke Mur Imellem Billcherne og Thaget huor Steennen verit udfalden af Nye forferdige ...1700. Det har tydeligvis vært en tregesims som har dekket spaltene mellom mur og takverk. Den ble reparert 1710 med ny underkledning.
  27 KB (4 072 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:11
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 150 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 286 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...dby (Rygh: Norske Gaardnavne). Kirkegården er utvidet mot syd og omgis av mur som tjener som forstøtning for det opfylte terreng. Mellom kirkegården og
  16 KB (2 337 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...rdsmur† med 3 porter omtalt 1732. Ved kirkeutvidelsen 1904 ble den gamle mur med en overbygget port revet. Kirkegården er sterkt utvidet mot syd. Terre [[Kategori:Mur/stein]]
  26 KB (3 865 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:18
 • Vest for kirken ligger et hellelagt gravsted omgitt av en rullesteins mur. Her ligger Georg v. Erpecom sr. (1889-1857) og hustru Birgit v. Erpecom (1
  17 KB (2 683 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • ...n ha ført til at skipets vestgavl måtte gjenoppmures. Den ble oppført i mur opp til langmurenes gesimsnivå. Trekantfeltet over dette nivået var bygge [[Kategori:Mur/stein]]
  51 KB (8 305 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ...rkegården ligger på sørsiden av kapellet. Kirkegården er innhegnet med mur av bruddstein. Ved inngangen til kirkegården står et eldre overbygg/redsk
  5 KB (754 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • ...en førte ut i forhallen. Her førte avpanelte trappeløp på hver side av muråpningen mellom skip og våpenhus opp til skipets vestgalleri og videre opp [[Kategori:Mur/stein]]
  25 KB (4 020 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...er det innafor yttermuren murt små rom. Murveggene står utvendes med bar mur, dette gjeld og dei to hjørneromma inn mot borggarden, medan innsida av yt
  22 KB (3 597 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:45

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)