Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • ''Muråpningene'' har innfatninger av huggen kalksten. Skipet har vestportal og s ...r på at østsiden av skillemuren er reparert etter at korets tilstøtende mur ble revet. Skillemuren er tydeligvis blitt stående inntil kirken på ny bl
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • ...der. Det ble samtidig nevnt at man var begynt å innhegne kirkegården med mur. To porter ledet inn til kirken. Kirkens stall, som vel har stått utenfor ...el av kirkegården hadde tregjerde opprinnelig. Men det ble også satt opp mur, som det er rester av øst og syd for kirken. I 1781 heter det at kirkegår
  40 KB (6 328 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:53
 • ... og under Jorden ere meget Maarkne og Raadne, maae af Tælges og med Steen-Mur undersættis samt Flaader under Muuren ...».
  39 KB (6 268 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:26
 • ...men er åttekantet og bærer spir med fløy. Hjelmen ble kobberkledd 1959, mur var tidligere skifertekket. Takenes skifertekking ble omlagt samtidig.
  8 KB (1 162 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ...kegårdsmuren ble erstattet av stakitt 1891. Dette er senere fjernet og ny mur oppført. Den gamle inngang hadde overbygget port med sadeltak og med to sk
  43 KB (7 012 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (872 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...) og 1947 (mot nord). Den omgis av hvitmalt stakitt Tidligere har den hatt mur. I 1888 ble bestemt å oppføre stakitt oppå muren. Terrenget er sterkt op
  19 KB (2 858 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:01
 • ...s. Veien gikk da som nå langs nordsiden av kirkegården. Den er omgitt av mur og har port mot nord. På 1800-årenes avbildninger har porten gavloverdekn
  87 KB (14 360 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...) og 1947 (mot nord). Den omgis av hvitmalt stakitt Tidligere har den hatt mur. I 1888 ble bestemt å oppføre stakitt oppå muren. Terrenget er sterkt op
  74 KB (12 306 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:58
 • ...i 1867. Murens vestre del er nyere. Mot vest begrenses kirkegården av en mur som antakelig ble oppført omkring århundreskiftet. Antakelig har den eldr
  40 KB (6 425 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • ...yde, uten noen form for korskillemur. Om det opprinnelig har vært en slik mur, ville koret ha målt 4.7 x 4 m innvendig. I vest står et tårn, bygget av Muråpninger. Kirken har bare én døråpning; vestportalen. I kormurene sitte
  22 KB (3 496 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:54
 • ... 7 Alen høy; samt en Grundvold 3 Alen bred og 1 Alen høy, og den øvrige Mur 2 Alen tyk, og forsvarlig murt ----- tilligemed en Forkirke af Træ som den
  26 KB (4 234 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • Hope kyrkjegard ligg i eit skogholt lengre nord på Reksteren, omgjeven av mur av naturstein og med inngang ved eit båre- og reiskapshus. Her heng ei def
  13 KB (1 977 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:36
 • Tysnes kyrkjegard i Likvikjo er omgjeven av mur av naturstein med nettinggjerde. Kyrkjegarden vart utvida fem-seks meter mo ...r og har båre- og reiskapshus i det sør-vestre hjørnet. Sameleis er det mur på austsida av denne delen. Den første utvidinga i nordleg retning er omg
  34 KB (5 572 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:47
 • Kyrkja er ei einskipa langkyrkje i mur med skip med rektangelforma grunnplan og med inngang frå vest. Smalare kor ...n puss utvendes over fundament av glattpussa mur. Trapper utvendes i pussa mur med skiferheller på stega. Klokkehus, øvre del av gavlane og kortilbygget
  38 KB (6 167 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:48
 • ...planta til med busker. På dei tre andre sidene, aust, sør og vest er det mur av flat naturstein, glatt på begge sider og omlag 1,5 m høg, lægre i ves
  47 KB (7 780 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:50
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 207 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:25
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  52 KB (8 435 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:38
 • ...ida er den vestre delen av kyrkjegarden delt i to nivå ved ein skrånande mur.
  14 KB (2 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • Kapellet er ei langkyrkje i mur bygd opp av pussa betongblokker. Det har rektangulær grunnplan som omfatta ...p med vangar med smijarnsrekkverk, inngangen har framspringande vindfang i mur med skifertekt saltak og med ståande panel i gavlen. Elles enkle dører.
  6 KB (891 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ...eke vekk og den nye kyrkjegarden ligg eit steg under. Denne er omgjeven av mur, men mot beitemarka i sør er det berre eit enkelt nettinggjerde. Den nye d
  33 KB (5 435 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:46
 • ... flere ganger. Den gamle delen av kirkegården er omgitt av en natursteins mur, en nyere utvidelse mot sør har tregjerde. Hovedinngang til kirkegården
  25 KB (3 970 ord) - 21. mai 2012 kl. 21:34
 • ...igger på kirkens nordside. I 1858 ble kirkegården inngjerdet av en solid mur som delvis står ennå. I 1870 ble 3600 kvadratalen av den gamle prestegår [[Kategori:Mur/stein]]
  38 KB (5 806 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:44
 • ...tt som ruin. I kyrkjestoleboka heiter det i 1699-1701 at ”Den forfaldne Mur bag Choret ved Christ Hovid Kirche, som Kirchen iche Kunde formaa sig till ... af Kirken er en gammel Mur omtrent ¾ Allen højere enn Kirketaget. Denne Mur som ikke [er] forsynet med Tag bør nedrives indtil Kirketagets øvrige Hø
  56 KB (9 436 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:39
 • ...utvida mot sør. Steingard av rullesteinar. Den sørlege delen har støypt mur med steinar i sement. Oppå steingarden er det nettinggjerde med låge og b
  35 KB (5 761 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:35
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 114 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • Førde kyrkje er ei langkyrkje av mur med firkanta tårn dels bygt inn i vestgavlen og smalare apsidalt avslutta ...ver golvet i skipet, trinna svakt bogeforma. Kyrkja har fundament av pussa mur.
  15 KB (2 551 ord) - 31. mai 2012 kl. 20:06
 • ...it nytt stykke sør for den vestre delen - dette er og heva ved ein lægre mur. Bårehuset ligg sør - vest på kyrkjegarden og vart oppført rundt 1952.
  19 KB (3 159 ord) - 14. jan 2013 kl. 15:01
 • ...ten på parsellen Mindet under garden Hop. Der kom han over restane av ein mur som i 14 meters lengde kunne føljast i nordvestleg-søraustleg retning som
  2 KB (424 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 195 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:46
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  34 KB (5 434 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  40 KB (6 484 ord) - 26. mai 2012 kl. 22:00
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  20 KB (3 217 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • Alter mot apsidens mur. Døpefont i koret. Prekestol i skipets N.V. hjørne med inngang direkte fr [[Kategori:Mur/stein]]
  12 KB (1 759 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  22 KB (3 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • Kyrkja står på ein mur av tukta stein med noko støyp. I aust er det trappenedgang og dør inn til
  44 KB (7 482 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:22
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (972 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  14 KB (2 168 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:58
 • ''Muråpninger''. Korbuen har nesten full korbredde og er svakt spisset. En tilsv [[Kategori:Mur/stein]]
  15 KB (2 273 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (914 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ... Inden Vel og forsuarlig er Pindet og fordønniched saa vell Nogle Støcke Mur Imellem Billcherne og Thaget huor Steennen verit udfalden af Nye forferdige ...1700. Det har tydeligvis vært en tregesims som har dekket spaltene mellom mur og takverk. Den ble reparert 1710 med ny underkledning.
  27 KB (4 072 ord) - 11. jan 2013 kl. 14:11
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 150 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 286 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...dby (Rygh: Norske Gaardnavne). Kirkegården er utvidet mot syd og omgis av mur som tjener som forstøtning for det opfylte terreng. Mellom kirkegården og
  16 KB (2 337 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...rdsmur† med 3 porter omtalt 1732. Ved kirkeutvidelsen 1904 ble den gamle mur med en overbygget port revet. Kirkegården er sterkt utvidet mot syd. Terre [[Kategori:Mur/stein]]
  26 KB (3 865 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:18
 • Vest for kirken ligger et hellelagt gravsted omgitt av en rullesteins mur. Her ligger Georg v. Erpecom sr. (1889-1857) og hustru Birgit v. Erpecom (1
  17 KB (2 683 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • ...n ha ført til at skipets vestgavl måtte gjenoppmures. Den ble oppført i mur opp til langmurenes gesimsnivå. Trekantfeltet over dette nivået var bygge [[Kategori:Mur/stein]]
  51 KB (8 305 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ...rkegården ligger på sørsiden av kapellet. Kirkegården er innhegnet med mur av bruddstein. Ved inngangen til kirkegården står et eldre overbygg/redsk
  5 KB (754 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • ...en førte ut i forhallen. Her førte avpanelte trappeløp på hver side av muråpningen mellom skip og våpenhus opp til skipets vestgalleri og videre opp [[Kategori:Mur/stein]]
  25 KB (4 020 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...er det innafor yttermuren murt små rom. Murveggene står utvendes med bar mur, dette gjeld og dei to hjørneromma inn mot borggarden, medan innsida av yt
  22 KB (3 597 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:45
 • Kyrkja er ei langkyrkje av glattpussa mur med orientering nord-sør og med koret i nordenden. Hovudbygningen har rekt ...ag, to av dei i kyrkjelydssalen. Tilbygget har vegger i pussa og kvitmåla mur.
  9 KB (1 373 ord) - 26. mai 2012 kl. 21:53
 • Kirkegård sør for kirken omgitt av lav mur. Nærmest kirkens kor ligger to eldre gravsteiner og en støpejerns plate. [[Kategori:Mur/stein]]
  29 KB (4 488 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  26 KB (4 123 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  12 KB (1 852 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ...el ha vært av stein og tre. De Jong opplyser at bygningen var oppført av mur som var sammenføyet av uregelmessige steiner uten kalk, dvs. murt som tør
  5 KB (760 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  9 KB (1 301 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  4 KB (479 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...idt på 1700-tallet skrev om tuften at der «[...] sees Rudera af en sterk mur og kirkegaard af en Munkekirke». Inventar fra middelalderkirken er ikke be
  38 KB (6 069 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:36
 • ''Fundament.'' I 1711-13 ble det «Lagt j sten Mur under Coret paa dend Søre side». Dette har trolig vært en forbedring av
  42 KB (6 946 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:21
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 220 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:41
 • Kirken har vært en langkirke av mur med et rektangulært skip og et noe smalere og rett avsluttet kor. Kirken v
  12 KB (1 980 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • ... mur. Mot øst av gjerde. Kirkegårdens utvidelse mot nord er omgitt av ny mur. Skillet mellom utvidelsen og den eldre kirkegården er markert av en hekk.
  22 KB (3 540 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:37
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  24 KB (3 721 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:33
 • ...t vest og nord. I vest er den omgitt av et tregjerde, i nord og øst av en mur. På sørsiden av kirken er bygget kirkestue, kjøkken, tolalett og bårero
  30 KB (4 785 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:31
 • Bygningen er en enskipet langkirke i mur med rektangulært skip og lavere, smalere kor med brutte hjørner. Ved hjø [[Kategori:Mur/stein]]
  31 KB (5 082 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • ...råpningen er avfaset opp til buens anfang. Døren hengslet i trefôring i muråpningens ytre del. Rundbuet, enfløyet dør med seks fyllinger i ramme, de ... smyg innvendig, med et lite rettvegget parti ved glasset. Enramsvinduer i muråpningens ytre del. b) To høge, smale rundbuede vinduer i vestveggen. c) E
  30 KB (4 709 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:39
 • ...rnets øverste rom er klokkestue og har to spissbuede lydåpninger i hver mur. På klokkestuens gulvbjelkelag hviler klokkestolen og de skråstøtter som [[Kategori:Mur/stein]]
  52 KB (8 421 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  10 KB (1 554 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:45
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  35 KB (5 620 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  43 KB (6 970 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  63 KB (9 988 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...tidspunkt er da kirken ble forlenget i 1747.Skipets og korets vegger er av mur. Gavlene er murt helt opp. Utvendig er murene pusset, men langs de ytre hj [[Kategori:Mur/stein]]
  24 KB (3 921 ord) - 8. jan 2014 kl. 08:19
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  34 KB (5 366 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:04
 • ... øst og nordøst 1950. Den nye, lavere liggende kirkegård har torvtekket mur med smijernsport mot øst.
  10 KB (1 585 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  12 KB (1 793 ord) - 14. jan 2013 kl. 10:09
 • ...og fortsetter langs kirkegårdens øst- og nordside. Kirkegården omgis av mur og har port i nord. Store asker kranser østre del av kirkegården. Nærmes ...ordsiden. Sydsiden er kledd med profilert panel i fiskebensmønster. Både muråpningen, døren og dens smijernslås med tilhørende beslag virker eldre e
  54 KB (8 836 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:55
 • ...n skogvokst flate, 200—300 m vest for Viker gård. Kirkegården omgis av mur. Muren har en rekke skjøter som tyder på at gårdene i sognet har hatt an
  48 KB (8 025 ord) - 14. jan 2013 kl. 10:13
 • ...nge Steder Udfalden. Och ellers Muren Giffuet sig ud, saa den Heele Kirche Mur er offuer alt Meget schrøbelig ...» I 1693 ble det foretatt en viss utspe ...ende av granittstolper forbundet med jernlenker. Tidligere har det vært ''mur'' rundt kirkegården, men den var forfalt ifølge en innberetning 1801.
  61 KB (9 820 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:43
 • ...egl. Det er kort og bredt og har samme høyde som tverrarmene. Vestgavlens mur går opp over sadeltaket og har samme utforming med fordakninger som skipet ...samt der inden bygt et Liig=bør=huus.» Kirkegården var altså omgitt av mur, og 1824 omtales «... den store Port og de 2de ved hver side deraf værend
  81 KB (12 969 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...t 1877, 1882, 1904 (mot syd), 1925, 1964 (mot vest og syd). Den har støpt mur mot veien. Muren er skiferkledd på utsiden, pusset på innsiden. For øvri
  18 KB (2 671 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • ...t tak båret av stolper. I 1709 ble plankegjerdet erstattet med tegldekket mur. Samtidig ble det satt opp en stor muret port mot nord ut mot gaten som fø
  70 KB (11 063 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (993 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:37
 • '' Muråpningene'' gir ikke de skriftlige opplysningene og de bevarte restene noe ... for da anskaffet han en lenestol til bruk der. Sakristiet var oppført av mur inntil korets nordside og hadde vindu mot øst. Etter lynnedslaget i 1752 h
  32 KB (5 026 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:46
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (1 089 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ... av de 4 murer. I øverste stokkverk har kirkens urverk sin plass, og hver mur har sin urskive. På tårnmurene hviler et bjelkelag som bærer den åttesi [[Kategori:Mur/stein]]
  77 KB (12 244 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:44
 • Kirkegården har mur mot kirkebakken i øst og langs noe av sydsiden. En del av sydsiden, mellom [[Kategori:Mur/stein]]
  15 KB (2 250 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...n «Kong Haagens mynt» av «to skillings størrelse» ble funnet i korets mur ved reparasjon av en sprekk 1729. Mynten ble oppbevart i et skap i kirken, ... flere ganger mot syd samt mot øst i søndre del. Den har vært omgitt av mur som bl.a. ble reparert i 1820 og 1823 av murmester Christian Olsen. I dag e
  67 KB (10 753 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...re ehr Opbrent, och Intet Uden den bare Mur Igjen ehr bestaaende, Huilchen Mur ehr af Goed Steen Opbygd och Well Ved Magt, Alleniste fattis Nogen Hielp me ...dstenen, som har rette og rene bruddflater, stort sett er anvendt rå. Til muråpningenes innfatninger, murenes hjørner og apsidens ytre og indre murliv
  17 KB (2 904 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • ...eider disse årene, nevner at «... Taarne og Tag var væk indtil den bare Mur . . .». Det nye tak som ble reist den gang og som står fremdeles, innehol [[Kategori:Mur/stein]]
  39 KB (6 357 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...n Mur». I 1808 omtales muren som forfallen. Det er uvisst om det bare var mur i vestre del, og for øvrig stokkverk. Ved oppførelsen av ny kirke i 1855 [[Kategori:Mur/stein]]
  32 KB (5 066 ord) - 11. jan 2013 kl. 15:03
 • ...Ved gjenoppbyggingen etter brannen 1902 ble de to todelte åpninger i hver mur erstattet med en bred og høy åpning med spissbue. Galleriene ble ikke gje [[Kategori:Mur/stein]]
  16 KB (2 352 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ...estre kirkegårdsport har innhugget innskrift: Oluf Halkinrud reiste denne mur 1965—71. I søndre del av kirkegården står et gravkapell av tre reist 1
  67 KB (10 974 ord) - 11. jan 2013 kl. 11:53
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  54 KB (8 868 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ''Muråpningene'' i korets og østre del av skipets revne murer gir Chr. Christie [[Kategori:Mur/stein]]
  88 KB (14 183 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • Kirkegården var muligens innhegnet med mur. Den må ha hatt port i vest, for vestre kirkerist omtales 1645. «Hestegaa ...rundbuede lydglugger i hver av de 4 murene. Like under gesimsen hadde hver mur en urskive. Den pyramideformede tårnhjelmen endte i en knapp som på maler
  67 KB (10 710 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:07
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  37 KB (5 972 ord) - 11. jan 2013 kl. 13:01
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (995 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ''Muråpningene.'' Portalene hadde sin opprinnelige plass, men skipets vestportal ...ssøes beskrivelse av kirken 1792 nevnes kun pulpitur ved nordre og vestre mur, jfr. kirkesanger Hansens tegning. «Overløbet» utvidet og malt 1844.
  19 KB (2 816 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  4 KB (553 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ...økilen ca. 7 km øst for Fredrikstad. Kirkegården er utvidet og omgis av mur som danner forstøtning mot det oppfylte terreng. Den middelalderske stenki ''Murene'' ble reparert 1619 av Anders Murmester. « . . Renouerit Kierchenns Mur, och denn igien forferdigitt, ettersom den Befandtes meget och gansche Boeg
  25 KB (3 662 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:06
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (840 ord) - 21. mai 2012 kl. 21:38
 • ...arert og forandret adskillig. I 1654 betaltes «Muremesteren for it Stycke Mur at Needbryde, hvor udj 4 Nye Winduer [): ruter] bleff Indsatt» (rentek.). [[Kategori:Mur/stein]]
  36 KB (5 537 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ''Muråpningene'' kjennes ikke i detalj. I sin kirkebeskrivelse sier Wilse: «Kir ...støpt på Bærums verk, samme type ble levert til Universitetet i Chra.). Muråpningene har teglinnfatning. Innvendig har kirken galleri langs alle muren
  28 KB (4 245 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:33
 • ...1600-årene og truet med å rase ut. «Paa den søndre side vil et støche mur paa 24 alen nedtages och igien opmuris» heter det 1665 (rentek.), og 1673 [[Kategori:Mur/stein]]
  26 KB (4 054 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • ... I østre korsarm ble det innredet 2 sakristier, adskilt fra kirken ved en mur, som har alternisje med halvkuppelhvelv. Kuppelen og tønnehvelvene har kor Kirkegården var tidligere omgitt av utpinnet, torvtekket mur. I 1748 ble oppsatt nye porter ved snekkeren Henrich Thams, og portene ble
  23 KB (3 409 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • ...er utvidet og er oppfylt over fjellgrunnen. Den omgis av solid, torvtekket mur. Tidligere sto det et soldaterhus† og en tiendebod† syd for kirken. Gra ...ier Mur Ancher . . Paa søndre side udj Klochetornit, vil tages et Støche Mur Ud, Och mure det op igien, 6 Alen høy och 4 Alen bred . . .» (rentek. pk.
  29 KB (4 306 ord) - 14. jan 2013 kl. 11:53
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  12 KB (1 888 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  25 KB (3 657 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:28
 • ''Sakristiet'' var oppført av mur og pusset og kalket som kirkemurene. Det dekket hele nordre vings østmur o [[Kategori:Mur/stein]]
  34 KB (5 238 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ...r med sten fra den revne kirken. I 1700-årene var kirkegården «deels av mur, deels av tømmer» og «i god stand forsynet med Port».
  19 KB (2 847 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:21
 • ''Knefall'' ant. fra midten av 1800-årene, går fra søndre til nordre mur, rektangulært fremspringende midtparti med lukning på hver side. Dreide b [[Kategori:Mur/stein]]
  35 KB (5 420 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  14 KB (1 953 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...ade schall Udhuges i Gaflerne och den Udøcktige Mur och det I gien Med Ny Mur igen forsuarlig opmurre och forferdige. Stoere Kierchen med Sang Huset elle [[Kategori:Mur/stein]]
  28 KB (4 342 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • .... Kirkegården, som er utvidet mot vest og syd, er på nordsiden omgitt av mur og har murt portoverbygg. På kirkegårdens sydvestre del er oppført et gr
  43 KB (6 920 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...urfeltet har 2 små, sidestilte spissbuevinduer. Korets nord- og sydøstre mur har et høyt, spissbuet vindu. Østmuren har et blindt vindu med samme form [[Kategori:Mur/stein]]
  33 KB (5 017 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • ...mlagt. Det eldre taket kjennes ikke i detalj, men nordsiden av vestgavlens mur, som er synlig fra skipsloftet, har avrettet snei med avtrykk av en sperre ...kranke. Sammenhengende søylebåret galleri langs skipets nordre og vestre mur. Orgel på vestgalleriets søndre del.
  32 KB (4 856 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...siden utvendig er sokkelen for det utvidete koret lagt i flukt med skipets mur, men over sokkelskiftet er muren trukket inn. Utvidelsen må ha funnet sted [[Kategori:Mur/stein]]
  46 KB (7 094 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...s ca. 1,60 m tykke murer. Innvendig er det i skjøtene mellom gammel og ny mur en avfaset knekk som formidler forskjellen i murtykkelse. Det polygonalt av ====Muråpninger====
  18 KB (2 683 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:06
 • ...anger og fikk 1937 gravkapell på søndre del. Den er omgitt av torvtekket mur med port til kirkebakken nordenfor. Øst for kirkegården går en bratt skr ...ilbygget er murt av gråsten uten band med korets østmur. Det deles av en mur i 2 rom, og murene er utvendig og innvendig pusset og hvitkalket. Nordre ro
  28 KB (4 321 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • ...udj vare Løise oc steenene begynte at Udfalde . . . Kirchens vestre Endis Mur indtil Kirche Døren reparerit oc udpindet samt Kalckslaaen oc hvidtnet» ( [[Kategori:Mur/stein]]
  18 KB (2 671 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:03
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  5 KB (682 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:31
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  4 KB (614 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (1 026 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:23
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  24 KB (3 731 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:54
 • ''Muråpningene.'' Kirken hadde en portal for enden av hver av korsarmene. Ved be ...under kirkegulvet (skrivelse 1758). Murt gravkapell † ved kirkens nordre mur. Tilhørte generalmajor Storms arvinger 1731 (brev fra Nedre Borgesyssel).
  40 KB (6 070 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:40
 • ...dmur heller noe utover, og er ant. sprengt ut av apsidens hvelv. Murene og muråpningene er utvendig og innvendig pusset og kalket. I tårnets øvre etasj [[Kategori:Mur/stein]]
  32 KB (4 955 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:00
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  5 KB (650 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:15
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  5 KB (679 ord) - 14. jan 2013 kl. 11:49
 • ====Muråpninger==== Alle muråpningene ble forandret 1875. Korbuen, som 1872 omtales som «hvelven», bl
  23 KB (3 236 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:05
 • ''Muråpningene'' kan de bevarte stenene ikke gi noe fullstendig bilde av. Det er ... och dett igjæn Opmuure, saa och paa den søndre side Nedtage ett støche mur emellemb Winduerne formedelst en sigh var derpaa, saa dett Var befrygtendes
  35 KB (5 376 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (850 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:38
 • ...g har sprekker og knekker i skjøtene mellom gammelt og nytt murverk. Alle muråpningene er forandret. Den opprinnelige korbuen ble ant. revet 1703—09 s [[Kategori:Mur/stein]]
  30 KB (4 487 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:21
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  23 KB (3 423 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  36 KB (5 377 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:38
 • ''Muråpningene'' kjennes ikke i detalj, men Ingebret Borge har fortalt (Fr.stad ...tian Borges eiendom (forh.prot.). Kirkegården var i 1600-årene omgitt av mur. Søndre kirkeport ble reparert 1679 og «med tou Knær befested». Smeden
  24 KB (3 608 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:06
 • ...7B). Hundre år senere heter det: «Hæle Væstre og Halv Parten af nordre mur vil nedtages i Grund . .» (stiftsdir. pk. 29, 1813). Hvor omfattende repar ...Proportioneerlig Geveibt Igien Opmures». Åpningen ble utvidet i stående mur og fikk rundbuet avdekning og rette sider murt av små gule tegl; 300 murst
  29 KB (4 489 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:32
 • ...for den gamle, ble kirkegården utvidet mot syd og vest og innhegnet av en mur, som for en stor del består av sten fra den gamle kirken. Kirkegården har [[Kategori:Mur/stein]]
  37 KB (5 842 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:49
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  26 KB (4 096 ord) - 10. jan 2013 kl. 12:43
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  17 KB (2 590 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:31
 • ... besikt. 1669 fremgår at åpningen tidligere var meget smalere. «I denne Mur imellem Kirchen ock Koret er en Huelffuing 3 Allen bred ock falder for smal [[Kategori:Mur/stein]]
  37 KB (5 940 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:29
 • ...alderen het Huseby. Kirkegården heller sydover og er omgitt av torvtekket mur med port i syd og mot kirkebakken i vest. En tømmerkirke ble 1879 erstatte [[Kategori:Mur/stein]]
  24 KB (3 714 ord) - 10. jan 2013 kl. 12:36
 • ...rdene der veien fra Hobøl, Kroer og Såner møtes. Kirkegården omgis av mur som danner forstøtning for det oppfylte terreng. En tømmerkirke ble revet
  14 KB (1 990 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:33
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  35 KB (5 476 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • Kirkegården ble utvidet og påfylt og mur satt opp etter vedtak av formannskapet 1871. Utvidet flere ganger, senest 1
  29 KB (4 585 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:23
 • ...nden Omkring Op Veyed Thoe Allen i Høyden oc der Under opset En Nye Steen Mur Af Lige Høyde». Skipets grunnmur kan ikke ha vært solid, for 1699 heter ...e og ca. 10 m fra kirkens østside, mens den i vest fulgte den nåværende mur. (Opplysning ved Olav Tveter 1951.)
  42 KB (6 833 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:16
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (910 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:47
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  23 KB (3 450 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:20
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 131 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:42
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  45 KB (7 125 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:13
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  30 KB (4 650 ord) - 10. jan 2013 kl. 15:05
 • ...i-gårdene. Kirkebakken ligger på nordsiden av kirkegården, som omgis av mur. ...en er hegnet «med 18 tømrede Kirkeleed». Senere er gjerdet erstattet av mur.
  29 KB (4 663 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:10
 • ...r Poffuell Lodwigszen» etter at Anders Hansen hadde lagt «Behørig Grund Mur. . . Thoe a Threj Allen Dybt i Jorden». Veggene ble utvendig tjæret «Ite Gravkapell oppført 1938 etter tegning av statens bygningsinspektør. Pusset mur. 3 rundbuede vinduer i hver langvegg. Kunststen på taket.
  33 KB (5 125 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:35
 • ... Hakadal jernverk. Kirkegården er utvidet mot nord og omgis av torvtekket mur med 2 store støpejernsporter mot veien, som går langs vestsiden av kirkeg
  24 KB (3 814 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:37
 • ...s (Skedsmo I, s. 93). Kirkegården er utvidet mot nord og øst og omgis av mur som i vest knekker inn mot tårnfotens hovedinngang og har port til hver si [[Kategori:Mur/stein]]
  32 KB (4 981 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  27 KB (4 211 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:39
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  12 KB (1 882 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:18
 • ..., blir fremdeles brukt som gravplass. Mot veien hegnes den av en beplantet mur, forøvrig har den tregjerde.
  27 KB (4 179 ord) - 10. jan 2013 kl. 12:57
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (1 035 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  26 KB (3 981 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:53
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (1 004 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • ...av «leeder». Dette ble senere erstattet av stakitt. I dag har vestre del mur, for øvrig er det sprossegjerde. Vestinngangen har smijernsport og murte p [[Kategori:Mur/stein]]
  76 KB (12 317 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:45
 • ... og det er flere ganger fylt på jord. Den omgis delvis av lav, torvtekket mur som i vest har 3 innganger med smijernsporter. [[Kategori:Mur/stein]]
  33 KB (5 093 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:31
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (990 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:11
 • ...ernankere ved den sidste betydelige Reparation anbragtes gjennem den indre Mur for saaledes at støtte den ydre, er fremkommen en høist betænkelig revne ...følgende år ble klokkestuens murer med 2 spissbuede lydåpninger i hver mur oppført og hjelmen reist. Den 8-kantede, kobberkledde hjelmen, som reiser
  52 KB (8 173 ord) - 10. jan 2013 kl. 12:54
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  2 KB (337 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:36
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  6 KB (836 ord) - 10. jan 2013 kl. 16:46
 • ...er grovhugget som undersiden og tyder på at alteret har stått inn mot en mur. Den glatthugne overflaten har relikviegjemme på midten. Platen har senere ...t. vært omgitt av mur opprinnelig. Ifølge kirketjeneren er det rester av mur ca. 4 m innenfor nordgrensen, ca. 4 m innenfor østgrensen og ca. 2 m innen
  65 KB (10 482 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:17
 • ...kipets vestforlengelse har ca. 1 m murtykkelse. Yttersiden av ny og gammel mur flukter; innvendig er overgangen utjevnet ved ujevne skråflater. Middelald ...nmur, ''som nevnes første gang 1760, da den trengte reparasjon. Den gamle mur er beholdt mot den nye, østre del og er her gjennombrutt av 2 passasjer. S
  56 KB (8 933 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:39
 • ...nets 4 etasjer gir rom for klokkene og har 2 rundbuede lydåpninger i hver mur. Nest nederste etasje ble 1958-61 åpnet med en bred rundbue mot skipet, sl [[Kategori:Mur/stein]]
  15 KB (2 357 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:05
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  10 KB (1 525 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  11 KB (1 693 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  24 KB (3 622 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...n gamle hovedbygning ble erstattet av en ny i 1840. Den nye bygning var av mur og bygget under ledelse av stadskonduktør P. R. Høegh. Den var som den el
  10 KB (1 518 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ...leriinngangene. Koret har motstående innganger i sørøstre og sørvestre mur til henholdsvis kapell og sakristi. Også trappetårnene som flankerer hove [[Kategori:Mur/stein]]
  22 KB (3 471 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • ...ert bind består av sperrer, undersperrer, hanebjelke og stikkbjelker over mur-remmene. Stikkbjelkene er innbyrdes forbundet med jernbånd tvers over romm [[Kategori:Mur/stein]]
  11 KB (1 626 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • ...l Choret, maatte man gaa igiennem en stor Hvælving av den Nordre Taarnets Mur», skriver Hilbrandt Meyer. Edvardsen opplyser at koret var «ved et Skille ... Choret» (regnsk. 1744). Rett overfor prekestolen, ved kirkens sørvestre mur, sto lensherrens stol. Kongens stol nevnes i 1745. Den hadde trapp og var f
  86 KB (13 601 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  16 KB (2 478 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  7 KB (1 047 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • ''Mur/gjerder, porter.'' Ihvertfall fra 1600-årene av var kirkegården inngjerdet av en mur. I 1758 var kirkegårdsmuren og de fire portene «gandske forfaldne» så d
  136 KB (22 274 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 128 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  8 KB (1 147 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  10 KB (1 371 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • Kyrkjegarden vart utvida med 200 alen<sup>2</sup> i 1859 og det vart sett opp mur kring.<ref name="ftn19"><sup>Series pastorum, Kallsbok</sup></ref>
  46 KB (7 946 ord) - 29. mai 2012 kl. 21:16
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  29 KB (4 534 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:16
 • ...ken fra 1819 der kirken er sett fra syd-vest, er kirkegården omgitt av en mur dekket med stenheller.<ref> Hauge 1967, s. 12.</ref> Den gamle formen på k ...gså i 1740 fem klokker. Den skulle da ”forsunes nedenunder med een Sten Mur, og den östre Tomte Stock gandske borttages, indvendig er fornöden een bo
  95 KB (15 400 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...ord for skipets indre staver mot nord ble det funnet rester av en stensatt mur som har understøttet omgangens nordre svill.<ref> Faye 1989.</ref> Murfund ...> Innlegg i kallsboken for Øystre Slidre.</ref> I 1924-25 ble det lagt ny mur rundt kirkegården, og stakittgjerdet rundt kirken ble erstattet med et st
  97 KB (15 840 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • På eldre fotografier er det vist en enkel mur av bruddsten, men det er uvisst om det har vært kirkegårdmur alt fra star
  30 KB (4 883 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • ...t profilerte sokkelbåndet som ellers markerer overgangen mellom sokkel og mur i kvaderpartiet, stanser. Partiet østenfor preges av større kvadre enn le ...ofilert sokkel finnes ikke her, men øst for skrudhuset har selve apsidens mur utvendig kvadersteins sokkel med fas. For øvrig har apsidemuren både utve
  321 KB (51 489 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • ...gjør den bratte skråningen fremdeles avgrensingen. Det er anlagt en høy mur mot hovedveien nedenfor. Fra hovedveien går det en stikkvei opp til kirkeg
  98 KB (15 967 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • ...gslet i 1986.<ref> ''Valdres'' 20.9.1986.</ref> Underetasjen har vegger av mur som utvendig er forblendet med naturstensheller. Veggene i overetasjen er a
  47 KB (7 543 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ...ted som stavkirken. Kirken er omgitt av kirkegård som er avgrenset med en mur av bruddsten. Nord for kirkegården går en kjørevei. På nordsiden av vei
  66 KB (10 660 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...shus stift, pk. 2, 1623-24.</ref> I 1625–28 ble ”den forfalden Kircke mur paa begge sider” forsynt med fem lange og tre andre støtter.<ref> Rentek [[Kategori:Mur/stein]]
  67 KB (10 829 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ... Gulvbordene er festet til gulvbjelker. Skip og kor er fundamentert på en mur av natursten med sementmørtel. Grunnmuren følger terrenget. Terrengets fa
  44 KB (7 037 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...gjør den bratte skråningen fremdeles avgrensingen. Det er anlagt en høy mur mot hovedveien nedenfor. Fra hovedveien går det en stikkvei opp til kirkeg
  98 KB (15 967 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • ...kker i hiørnerne af samme bryst, som kiedeligen udvide sig. Ja hele same mur truer med at falde ned”. [[Kategori:Mur/stein]]
  59 KB (9 735 ord) - 7. des 2018 kl. 12:50
 • ...g begge vart skrudde opp og førte inn att til muren. Det vart då lagt ny mur under for att dei ikkje skulle siga meir og det vart greve veiter rundt. ...også at han har ”forgylt paa alle Stolene, store billeder paa den hvide Mur, med Funten”, og at oppgåva hans var ”helst ofuer alt Vell at Mahle oc
  123 KB (20 323 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...artiet frå porten fram til døra er skiferlagd. Det har truleg også vore mur i nord som har vorte nytta til å skøyta på aust- og vestmurane etterkvar
  55 KB (8 988 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:53
 • ...til golvet i kyrkjerommet. I kjellaretasjen er dei understøtta av armerte mur-kne , samanbundne på tvers med armerte murdragarar. [[Kategori:Mur/stein]]
  21 KB (3 304 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ...meste av kyrkjegarden er avgrensa mot vegen i aust med glattpussa og kalka mur dekt med skiferheller. Hovudinngangen er gjennom mura, rundboga portal sør ...øra går ei trapp i tre steg ned til eit åttekanta platå omgitt av låg mur med utgangar til sør og via trapp mot vest og aust. Platået er skiferdekt
  55 KB (8 871 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...mot aust og trapp mot vest. Utafor andre ytterdører er det trapper, alt i mur av tukta stein dekt med skifer. ...rkja er det gravminne fram til ei tidlegare avgrensing av kyrkjegarden ved mur mot lægre terreng i nord. På nordsida av kyrkja er det seks graver i brei
  35 KB (5 678 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • ...færrast graver i vest og sør. Den opphavlege kyrkjegarden er markert med mur mot vegane i vest og sør. Over inngangen til kyrkjegarden i sør ved koret [[Kategori:Mur/stein]]
  43 KB (6 984 ord) - 1. jun 2012 kl. 12:31
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  39 KB (6 190 ord) - 1. jun 2012 kl. 13:12
 • Dale kyrkje er ei langkyrkje av mur med smalare kor, med hovudinngang gjennom dels inntrekt tårn i vest, innga [[Kategori:Mur/stein]]
  38 KB (6 128 ord) - 2. okt 2012 kl. 08:04
 • ...ndboge. Mellom våpenhus med siderom og skipet er det sett opp ein tynnare mur av teglstein som er pussa på begge sider. Skiljemuren aust i koret og skil [[Kategori:Mur/stein]]
  22 KB (3 494 ord) - 1. jun 2012 kl. 12:23
 • ...hus. Huset er av bindingsverk på støypt fundament. Både bindingsverk og mur er kledd utvendes med liggjande panel. Taket som ligg i aust-vestleg retnin
  26 KB (4 052 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  28 KB (4 564 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • ...orgelgalleri i andre. Inngangspartiet er avgrensa mot kyrkjerommet med ein mur av murstein som er gjennombroten av tre døropningar. Muren ber gallerifron [[Kategori:Mur/stein]]
  24 KB (3 887 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...er. Det er lågt kryperom under heile kyrkja, under korskiljet er det heil mur, med unntak av eit hol for tekniske instalasjonar. Golvbjelkane er stadvis ...n vart riven og ny mur oppført ved elva. Også på vestsida vart det laga mur oppunder den bratte skråninga. Murarbeidet skal ha vorte utført av Johan
  49 KB (8 178 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • ... ikkje så langt nord som den vestre. Den nordvestre delen er avgrensa med mur i aust og nord, den nordlege i aust. I nord har den nordlege nettinggjerde,
  44 KB (6 809 ord) - 1. okt 2012 kl. 12:04
 • ...orheimsund, mur med relieff sørvest for kyrkja, AMH 2007.jpg|Norheimsund, mur med relieff sørvest for kyrkja, AMH 2007
  28 KB (4 272 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • [[Kategori: MUR]]
  31 KB (4 812 ord) - 4. okt 2012 kl. 10:55
 • Kyrkjegarden vart utvida med 200 alen<sup>2</sup> i 1859 og det vart sett opp mur kring.<ref name="ftn19"><sup>Series pastorum, Kallsbok</sup></ref>
  56 KB (9 450 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:48
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  38 KB (6 178 ord) - 12. nov 2012 kl. 13:44
 • Gavlen i aust er synleg frå innsida. Øvste delen er sekundær med mur av skifrig mindre stein med sement mellom. Frå hanebjelken og delar av mur ...kja og ein tuja nord for kyrkja. Avgrensingane av kyrkjegarden er dels ved mur, dels ved kvitmåla stakitt. Det er portar til kyrkjegarden i aust og vest.
  44 KB (7 090 ord) - 23. okt 2012 kl. 22:27
 • ...ner Olsen hadde bygt tårnet. I 1661-65 ynskte kyrkjelyden seg våpenhus i mur, det vart ikkje noko av, men våpenhuset vart sett istand. I 1667-69 vart d ...ilert plate av kleber som truleg har vore mensa på eit altar, finst i ein mur i kjellaren.
  95 KB (15 913 ord) - 23. okt 2012 kl. 22:10
 • ...kje, gjerde og mur nordvest for kyrkja, AMH 2010.jpg|Fet kyrkje, gjerde og mur nordvest for kyrkja, AMH 2010.jpg Fil:Fet kyrkje, mur nord for kyrkja, AMH 2010.jpg|Fet kyrkje, mur nord for kyrkja, AMH 2010.jpg
  25 KB (4 089 ord) - 4. okt 2012 kl. 10:00
 • ...ler Lindås) til å skru opp både koret og noko av skipet og leggja betre mur under. Kyrkjegolvet hadde sege att i 1717-19 og dette og muren vart reparer
  49 KB (8 306 ord) - 23. okt 2012 kl. 22:13
 • ...t er også rekna opp utgifter med å riva det gamle koret og å leggja ein mur under det nye. Koret vart bordkledd utvendes med bord som kyrkja hadde.
  40 KB (6 632 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:39
 • "Mur/stein"
  2 KB (197 ord) - 20. aug 2012 kl. 10:33
 • ...v kyrkjegarden. Både i sør og nord er kyrkjegarden omgitt av stakitt på mur, medan den austre delen av kyrkjegarden har nettinggjerde.
  26 KB (4 362 ord) - 25. apr 2013 kl. 09:14
 • ...n er nå ukjent. Ifølge graveren skal det være sporet rester av kalkmurt mur under graving på kirkegården sør for skipet i den nåværende kirke. ''Muråpninger''. Kirken har opprinnelig hatt vestportal i tårnfotens vestmur, n
  56 KB (8 865 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:35
 • ...n dette vart endra og no er det stakitt kring heile kyrkjegarden, dels på mur. Det vart halde ei oppmåling av kyrkjegarden 14. mai 1877, og en fann då
  37 KB (6 182 ord) - 8. mai 2013 kl. 11:04
 • ...tad er anlagt på nedsida av vegen, eit stykke lengre aust. Gravstaden har mur opp mot vegen, elles har han gjerde av fire liggjande bord festa til stolpa
  31 KB (5 286 ord) - 8. mai 2013 kl. 11:22
 • [[Kategori:Mur]]
  44 KB (7 673 ord) - 18. sep 2013 kl. 12:46
 • Nytt våpenhus i mur erstattet et enkelt treskur i 1926-28,<ref name="ftn12"> Skjenket av minins [[Kategori:Mur/stein]]
  37 KB (5 973 ord) - 19. des 2013 kl. 13:25
 • [[Kategori:Mur/stein]]
  17 KB (2 907 ord) - 20. des 2013 kl. 00:23

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)