Høvreslia, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff


Prestegjeldshistorie Sør-Aurdal prestegjeld

I følge tradisjonen skal det ha stått en kirke ved Høvreslia, vest for Reinli.[1] Det skal også ha blitt påvist rester av anlegget, som er blitt tolket som en murkirke.[2] I 1990 ble området befart, men uten at man fant spor etter noe tidligere kirkebygg.[3]

Innhold

Kilder

Utrykte kilder

 1. Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren. H. Christie, Bagn, Ule kyrkja, notat 20.10.1970.
 2. H. Christie, På leting etter kirketuft i Høvreslia, notat 3.10.1990.
 3. Diverse. L.L.E. Mykland, Guds hus under hammeren. En studie i kirkesalget i Norge i 1720-årene, hovedfagsoppgave i kristendomskunnskap, ms., UiB 1976.

Trykte kilder

 1. DN og PNR – L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796.
 2. O. Islandsmoen, Søre Aurdal og Etnedalen, Kra. 1914.
 3. O. Thorsrud, ”Ulekirken”, Tidsskrift for Valdres historielag, bd. 3, 1933-37, Gjøvik 1937.
 4. O. Islandsmoen, ”Nedlagde eller utøydde garder i Sør-Aurdal”, Tidsskrift for Valdres historielag, bd. 4, 1947-51, Oslo 1951.
 5. M. Sørlie, ”Sorenskriver Niels Wisløffs melding frå 1743 om Hadeland, Land og Valdres”, Tidsskrift for Valdres historielag, 1952–56, Oslo 1956.
 6. J. Hveem, Bagn kirkes historie, Oslo 1968.
 7. J.B. Jahnsen, Bygget av levende stene …, Middelalderens kirkelige forhold i Valdres, P.T. Dreyers Forlag 1983.
 8. J.A. Johnsen, ”Det har stått ei steinkirke på Høvreslia”, Valdres, 12.12.1989.
 9. E.B. Hohler, Norwegian Stave Church Sculpture, Vol. I-II, Oslo, Stockholm, København, Oxford, Boston 1999.
 10. A. Kristoffersen, ”Vidalssvensken”, Årbok for Valdres 2002, Valdres Trykk 2002.

Fotnoter

 1. Islandsmoen 1951, s. 65 f..
 2. Johnsen 1989.
 3. Christie 1990.