Kvam, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff


Prestegjeldshistorie Østre Slidre


Også på vestsiden av Heggefjorden skal det etter tradisjonen ha stått en kirke. I beskrivelsen fra 1750 omtales en kirke som "haar staaet paa den anden Side Vandet liige over for Hegge Kirke, hvor nu staar en tykk Gran og Fyrre Skoug tillhørende Gaarden Stor Qvale Ormestad etc. og ere nu ingen andre Bygninger i samme Terrain end Hjemsætre, da derimod tillforn ej allene har staaet en Kirke, men og været en heel Hov gaarde. Samme Bygd er i gamle Dage kaldet Qvams Herad".[1] Opplysningen blir gjentatt i Bings Norgesbeskrivelse fra 1796 der det heter at de hadde vært "et Kirkesogn midt i Præstegjeldet, kaldet Qvamsherred, som nu ligger aldeles öde".[2]

Innhold

Kilder

Utrykte kilder

  1. Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren. Brev fra H. Kvarving til Norsk Folkemuseum, 4.10.1911.
  2. Riksantikvaren. Lidar kyrkje, 1932-1982. Mangfoldiggjort manuskript.
  3. Norges Kirker, NIKU. H. Ruge, Beskrivelse om Slidre Hoved=Kirkes 11 Annexer, 21.6.1750. Avskrift i A. Bugges manuskripter.

Trykte kilder

  1. L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, [..], Kbh. 1796.
  2. N. Hovi, ”Bakgrunnen, Eit attersyn ved Rogne kyrkjejubileum”, Valdres, 29.10.1957.
  3. A.M. Hålemoen, ”Lidar kyrkje, aner før svartedauden”, Samhold-Velgeren, 31.1.1970.

Fotnoter

  1. Ruge 1750.
  2. Bing 1796, s. 625.