Kyrkjesletta, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Prestegjeldshistorie Nord-Aurdal prestegjeld


På Kyrkjesletta i stølsområdet Dalen ved ”Frugevegen”, som var allfarvei mellom Øystre Slidre og Torpa, skal det etter tradisjonen ha stått en kirke.[1] Stedet er markert med et stenoppbygg og et trekors.


Innhold

Kilder

Utrykte kilder

  1. Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren. H. Christie, Gjølmyr seter i Svenes sameige, notat 7.9.1979.

Trykte kilder

  1. PNR – L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kra./Kbh. 1892.
  2. A. Bugge, ”Kirkene i Valdres”, Valdres : 900-årsskrift, Gjøvik 1923.
  3. N.O. Bergheim, Skrautvål kyrkje, Valdres 1975.
  4. J.B. Jahnsen, Bygget av levende stene…, Aurdal 1983.
  5. J.B. Jahnsen, Kyrkja ved fjorden : Svenes kyrkje på Strand 250 år, Fagernes 1985. I. Kulterstad, ”Kirken på Revling”, Årbok for Valdres 1992, 1992.
  6. I. Kulterstad, ”Kirken på Revling”, Årbok for Valdres 1996, 1996.

Fotnoter

  1. Bergheim 1975, s. 16.