Røn, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Prestegjeldshistorie Vestre Slidre prestegjeld

Til oversikten over kirker i Valdres fra 1327 hører også "ecclesia de Roen cum capella" – Røn kirke med kapell.[1] Det er nærliggende å anta at kirken og kapellet som det vises til er de tidligere stavkirkene Fyrstro og Øde som begge lå nær Røn kirke. Helt sikker kan man likevel ikke være. Den eventuelle middelalderkirken på Røn kan ha blitt revet før den eksisterende kirken sto ferdig i 1748. I en oversikt fra 1750 over eksisterende og antatte tidligere annekskirker til Vestre Slidre kirke omtales en kirke som har "staaet paa selv samme Stæd, hvor […] Röens Kirke nu er opbygdt, og laa endnu for denn Tiid Grundvolds Steenene saavel av Kirken, som Kirke-Gaarden till Vidne; hvor […] kann mærkes, att denn ödelagte Kirkegaard en Tiidlang var bruugt til Retterstæd".[2]

Fotnoter

  1. PNR, s. 24.
  2. Ruge 1917, 121.