Sand, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Marie Christie, Håkon Christie


Sand på vestsiden av Oslofjorden, der den er smalest, har det fra gammelt av vært fergested mellom Sand og Drøbak. Her lå også Sand tollsted, inntil det ble flyttet til Drøbak 1725. Det heter seg at det en gang skal ha vært kirke her. Busland meddeler (s. 120): «Ved Sundplassen Bakken skal engang have staaet et Kapel, hvorom endnu i Krafts Tid Navnene «Kapelbakken» og «Kapelengen» mindede. Det kjennes imidlertid ikke andre etterretninger om kirke på Sand.

Kilder

Trykte kilder

  1. H. K. Busland, Hurum før og nu, Kra 1902.
  2. Hurums historie, bd. I, Oslo 1963.