Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • ...hadde også et våpenhus av tømmer som var 6 alen (ca. 3.8 m.) i kvadrat, og et stigehus på nordsiden. I 1714 nevnes en tiendebod, “ved kirchen Besta ...g vindskier og spikret dem fast. Thomas Smed forlenget to ''fløystenger'' og fikk dem staffert. Det var også utgifter “til øhl een tid effter Anden
  38 KB (5 806 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:44
 • ... før 1900 var kjend som Haalandsdalen kirke, ligg mellom Skjelbreidvatnet og Gjønavatnet i gardklyngja Holdhus. Kyrkja var soknekyrkje i mellomalderen, ... det kjenner vi kyrkja frå rekneskapar og synfaringar i prioden 1618-1722 og frå yngre kjelder.
  71 KB (11 949 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...der på at kirken var sognekirke ved siden av å tjene som hospitalskirke, og at den hadde et flertallig presteskap. ...v avtalen av 1303 (DN VIII,138). I testamentet etter kong Magnus Eiriksson og dronning Blanche fra 1347 betenkes Det hellige Kors i Fana med en gave (DN
  51 KB (8 305 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ...ns regjeringstid (1217−63) må ''fransiskanermunker'' ha overtatt kirken og bygget et kloster ved den. (Molland 1969, s. l ff.). Antakelig brant den ve ...itters diarium er det under l. juni anført: «Døde Magnus, Norges konge, og ble begravet hos minorittene i Bergen». (Lange 1856, s. 341 note), l. juni
  321 KB (51 489 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • | prosti = Hardanger og Voss ...reas Blix under leiing av byggmeister Iver Opedal i perioden 1892 – 1895 og vigsla 5. juni 1895 av biskop Frederik W. Hvoslef.
  32 KB (5 399 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | prosti = Hardanger og Voss ...en. Nord og nordvest for kyrkjestaden ligg prestegard, borgstove, telthus og kyrkjestove.
  52 KB (8 375 ord) - 23. mai 2012 kl. 13:00
 • | prosti = Hardanger og Voss ...fjorden, som nabo. Kyrkjestaden låg sentralt og verna til for skipsfarten og kyrkja var ei av dei fire hovudkyrkjene i Hordaland. Arkeologisk arbeid i k
  59 KB (9 735 ord) - 7. des 2018 kl. 12:50
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  123 KB (20 323 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  42 KB (6 628 ord) - 1. jun 2012 kl. 13:15
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  33 KB (5 237 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  55 KB (8 988 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:53
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  55 KB (9 069 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | prosti = Hardanger og Voss ...tida fekk konsekvensar for kyrkjebygget, mellom anna ved forma på altaret og plasseringa av døypefonten.<ref> ''Odda kyrkje 100 år'', s. 59 ff.</ref>
  21 KB (3 304 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • | prosti = Hardanger og Voss .... Nordaust for kyrkja ligg soknehuset som er kyrkjesenter for Odda kommune og har kontor for dei tilsett ved kyrkja i tillegg til forsamlingsrom.
  55 KB (8 871 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • | prosti = Hardanger og Voss ...ral altarnisje, som ein apside, flankert av vindfang til siderom ved koret og overdekt med pulttak som skrår ned mot aust i full breidde.
  30 KB (4 886 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • | prosti = Hardanger og Voss ...seg i to eit stykke inne, og den minste delen, Ulvikfjorden, går nordover og endar i ei vid bukt, Ulvikpollen, der kyrkjestaden ligg på garden Brakanes
  55 KB (8 964 ord) - 1. okt 2012 kl. 12:08
 • | prosti = Hardanger og Voss ... ei stavkyrkje som etter kvart vart i så dårleg stand at ho laut rivast, og tidleg på 1700-talet vart det så oppført ei tømmerkyrkje som vart ståa
  35 KB (5 678 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | prosti = Hardanger og Voss ... på det søre, lægre eidet med prestegarden vest for kyrkja og den gamle og dei nye kyrkjegardane i hovudsak nord for kyrkja.
  43 KB (6 984 ord) - 1. jun 2012 kl. 12:31
 • | prosti = Hardanger og Voss ...kapellet som vart oppført på garden Flatekvål i etterreformatorisk tid, og som vart ståande til 1882 då ei ny steinkyrkje var under oppføring like
  39 KB (6 190 ord) - 1. jun 2012 kl. 13:12
 • | prosti = Hardanger og Voss ...et lettare å komma til Evanger, og dette vart den vanlege staden for dåp og vigsle.
  38 KB (6 128 ord) - 2. okt 2012 kl. 08:04

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)