Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • Flå sogn hadde egen prest og prestegård i middelalderen (DN XV, 125), men har etter ...himling, er det mulig at gavltrianglene ikke hadde stavplanker men bare en ytre kledning. I 1740 heter det at «... væstre Vings søndre Væg» må bordkl
  39 KB (6 273 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • Uvdal var eget sogn i middelalderen. Sognet ble tillagt Rollag prestegjeld og fra 1856 Nore pre ... beslag. Hjørnebeslagene har 4 bøyler som springer ut av kraftig rot. De ytre bøyler bøyer utover, de indre bøyer mot hverandre. Sidebeslagene er form
  84 KB (13 860 ord) - 14. jan 2013 kl. 09:39
 • ... av unggotisk type. Vindussteinene har regulære former med glassfals nær ytre murliv. En stein som sitter i nåværende kirkes grunnmur, er en rundbuet v ...kontrakt mellom kirkeeieren Ole Nielsen Skaarpen og innbyggerne i Onarheim sogn. Kirkeeieren forpliktet seg til å "opføre og istandætte en nye muret Kir
  26 KB (4 234 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • Eid var eget sogn i middelalderen. “Edis kirkio sokn wid Halzno clostre a Swndhordalande” ...nes prestegjeld, mens den del av Halsnøy som tidligere lå under Holmedal sogn (Hauge krins) ble lagt under Eid.
  25 KB (3 970 ord) - 21. mai 2012 kl. 21:34
 • ...ed blysprosser og har katedralglas svakt farga i ulike tonar. Nokre av dei ytre rammene er hengsla på midtposten. Dei indre rammene er spikra/stifta fast. # Bendixen, B.E., ''Aarsb. 1898, ''Etne præstegjeld, Gjerde sogn. s. 23-38.
  38 KB (6 415 ord) - 27. mai 2012 kl. 23:33
 • b) Altarduk av lin, brodert med lin. Duken har ei indre og ytre ca 2 cm brei bord i utdragssaum. Mellom desse er det i fronten brodert tre [[Kategori:Indre Sogn]]
  44 KB (7 482 ord) - 4. okt 2012 kl. 09:22
 • ... eget annekssogn, og i 1956 som eget prestegjeld. Frem til 1982 lå Salhus sogn under Åsane, men fra dette året ble Salhus og Eidsvåg skilt ut som egne ... skipets vestgavl hadde over gesimsnivå en enkel trevegg bestående av en ytre bordkledning spikret på standere. Innvendig hadde gavlene puss på netting
  25 KB (4 020 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...ygra (lokalt «Innluro» og «Utluro»), der kirken ligger på nåværende Ytre Lygra (g.nr. 57). Minst fire kirkebygninger har avløst hverandre på samme I hvert av de øvre, ytre hjørnene på fløydørenes utside er det innfelt to små billedfelt, som k
  38 KB (6 069 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:36
 • .... Etter reformasjonen ble den annekskirke til Haus frem til 1864 da Mjelde sogn ble nedlagt. ...kirke (se under denne kirken). En annen klokke† fra Mjelde kirke kom til Ytre Arna og ble der brukt som arbeidsklokke ved Arne fabrikker. Den ble senere
  12 KB (1 881 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • ...i 1967 ble Hosanger sogn overført til Hamre prestegjeld. I 1975 ble Hamre sogn overført til det nyopprettede Osterøy prestegjeld. ...tt av en malt ramme i sort og hvitt. Mellom denne rammen og en tilsvarende ytre ramme er malt en bred bord med kartusjer, hermer, englehoder, masker og vas
  54 KB (8 729 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:30
 • ...t med flatt midtparti, mens tre trapesformede felter i øst følger takets ytre form. Malt i lyseblå/turkis med svampmaling i gull. Listverk og staffering ...av fyrmester Ivar Tangen, med maleri av Vilhelm Bjørknes fra Byrknesøy i Sogn, fra omkring 1930. Bygget sammen med alteret, og i samme utførelse som det
  31 KB (5 082 ord) - 6. nov 2013 kl. 09:27
 • ...til sakristiet. I 1953 ble indre del av vinduet åpnet, men gjenmuringen i ytre del, som vender mot sakristiet, er beholdt. Bunnen dannes av sakristidøren ...var inspektør ved Voldens glassverk, og Borger Volden, som var lensmann i Ytre Sandsvær. Disse to ble eiere av kirken 1765.
  52 KB (8 421 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ... av mur. Gavlene er murt helt opp. Utvendig er murene pusset, men langs de ytre hjørnene er det enkelte synlige kvaderstein. Også innvendig er murene i k ...r med fire speil. I korets sørvegg er det en rundbuet portal med anslag i ytre murliv og lysåpning ca. 70 x 185 cm. Bomhull i vestre side. Portalen ble g
  24 KB (3 921 ord) - 8. jan 2014 kl. 08:19
 • ...g. Utvendig gikk gjenmuringen tidligere i flukt med murlivet, men 1939 ble ytre del av gjenmuringen revet og nytt murskall satt opp inne i åpningen. Det v ...og buen er trykket. Inntil restaureringen 1936—39 var vinduet gjenmurt i ytre liv. Det er mulig at gjenmuringen ble gjennomført 1680, da en murmester fo
  61 KB (9 820 ord) - 11. jan 2013 kl. 12:43
 • ...ene. Taket ble imidlertid stående ved reparasjonen, så ant. ble bare det ytre kvaderskallet ommurt. ...ngen overdekkes av rundbue uten markert vederlag. Bunnen ligger 24 cm over ytre terskel og har fortsatt i samme høyde til portalens innside, men innvendig
  36 KB (5 377 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:38
 • ...Absalon Pederssön, Dagbok ..., 1963, s. 68). Det lå sammen med Birkeland sogn under Fana prestegjeld. ...g» i sirkelrundt felt omgitt av firpassfigur som igjen er omskrevet av en ytre sirkel. Passfigurer og sirkler er fylt av ranke- og blomsterdekor. Fargene
  24 KB (3 622 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:27
 • ...ble sognegrensene regulert, og ytre del av Strandsiden fraskilt Domkirkens sogn og tillagt Nykirken (N.R. IX, s. 77 ff.). Sognegrensen var uforandret frem ...gvis identiske med to store messingstaker som nå finnes i Vangsnes kirke, Sogn. Rundt foten på begge disse stakene er inngravert: NYKIERCKE AD. 1657. Edv
  86 KB (13 601 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...n av 1600-årene, ble grensene mellom Domkirkens, Korskirkens og Nykirkens sogn regulert i 1647. Korskirkesognet omfattet området fra Torvet og inn til St Sognegrensene fra 1647 sto ved makt til 1874 da Sandvikens og Mariakirkens sogn ble opprettet. I 1884 ble grensen regulert. Mindre justeringer av sognegren
  136 KB (22 274 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • Fyllingsdalen tilhørte opprinnelig Birkeland sogn i Fana, men ble etter byutvidelsen i 1955 lagt inn under St. Markus presteg ... korparti av tilsvarende form plassert i sentrum som ligger mot nord. I en ytre krans rundt kirkerommet ligger sakristi, kontoravdeling, vestibyle og to tr
  8 KB (1 147 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • ...d sulagde bord. Truleg i samband med flytting av tårnet vestover, har den ytre veggen vorte trekt ut frå tømmerkjernen mot vest som bindingsverksvegg, s ... gjennom veggen. Dei mellomliggjande stokkane er bolta fast, truleg til ei ytre opplengje som er festa til austveggen i skipet.
  46 KB (7 946 ord) - 29. mai 2012 kl. 21:16

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)