Berg, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Revisjon per 27. okt. 2020 kl. 14:32 av Kjartan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Kirken lå på gården Berg ca. 2 km syd for Haug kirke. Ifølge biskop Eysteins jordebok var kirken viet til Sancte Margarete og synes ennå å ha vært i bruk omkring 1400. Omkring 200 år senere omtaler biskop Jens Nilssøn kirken som «plat ødelagt, nedbrot i grunden». I sin «Beskrivelse over Eger-Præstegjæld» fra 1784 skriver sogneprest Hans Strøm «... Paa Gaarden Berg 1/4 Miil ovenfor og ligeledes ved den alfare Vei, har ogsaa staaet en gammel Bygning, hvoraf endnu sees Grundvolden, som bestaaer af meget store Stene med Kalk imellem, der er ligesaa haard som Stenen. Dette viser, at det har været en gammel trofast Bygning, og som berettes skal dette være Levninger af den gamle Sogne-Kirke, som først skal have staaet paa Gaarden Kirkaas, som deraf bær Navn, og var da kun en Annex-Kirke af et andet Præste Kald, blev siden forflyttet til Berg, og da samme faldt for liden, skal nu værende Hougs Hoved Kirke være bygt. . .». Strøm refererer her en tradisjon om at Berg kirke skal ha vært eldre enn Haug kirke og ha etterfulgt en kirke på Ås.

Berg gård ligger på en fjellknaus som hever seg markert over slettelandet. Et platå på knausens nordøstre del pekes ut som kirketomt. Her skal noen av gårdens hus ha stått til de ble revet 1926. Senere er jordmassene her blitt gravet vekk, og ved den anledning skal det være funnet adskillige skjeletter, en del kalk, men ingen murer.

Kilder

Utrykte kilder

 1. Statsarkivet, Oslo. Bastian Svendsens ms.
 2. Muntlige opplysninger ved gårdbruker Johan Berg.

Trykte kilder

 1. DN VI 288 (1375) «... a kirkiu bakkanom vider Bærghs kiriiu a Æikium . . .».
 2. RB s. 91 «Sancte Margarete . . . Bergs kirkia a Eikium . . .».
 3. JNV s. 3. «. . . Bergs capel ... nu plat ødelagt, nedbrot i grunden».
 4. Pouel Huitfeldts Stiftsbok, s. 92.
 5. Hans Strøm, Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger præstegiæld, Kbh. 1784, s. 257.
 6. Lars Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796, s. 28.
 7. Nils Johnsen, Eker, Kra. 1914,s. 124.
 8. Johan Vibe, Buskerud Amt, s. 261.
 9. Ingvar Austad, Eikerbygda, s. 63 ff.