Faller (Falla), forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Revisjon per 27. okt. 2020 kl. 14:50 av Kjartan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Kirken lå på gården Faller på vestsiden av Glomma et par km nord for utløpet i Øyeren. Ved forskjellige gravearbeider rett syd og vest for våningshuset på Nordre Faller er det påvist kirkegård med orienterte begravelser, så kirken må ha stått enten der våningshuset står eller på tunet nordenfor (Thomas Faller). Den nevnes ennå i Jens Nilssøns kirkefortegnelse fra 1590-årene, men må være nedlagt tidligere.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirkene (mulige stavkirker).
  2. Johan Garder: Brev til redaksjonen.
  3. Thomas Faller: Muntlige opplysninger.

Trykte kilder

  1. RB s. 407 og 561 (1393 og 1400): «Falla» k.
  2. JNV s. 9 Faller k. (anneks til Fet).
  3. Nevnes ikke i Povel Huitfeldts stiftsbok 1575 og var muligens nedlagt allerede dengang.
  4. O. Rygh: Norske Gaardnavne. Akershus, s. 245.