Forfattere

Fra Norges Kirker

Revisjon per 12. jun. 2012 kl. 07:19 av AnneMarta (diskusjon | bidrag) (→‎Anne Marta Hoff (1950 - ))
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk


Sigrid Marie Christie (1923 – 2003)

Christie var kunsthistoriker, mag. art. fra UiO. og dr. philos. fra UiB med en avhandling om Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800. Hun staret arbeidet med Norges Kirker sammen med sin ektefelle Håkon Christie i 1950, og arbeidet med kirkenes interiør og inventar og med gravminner. Som pensjonist fortsatte hun med arbeidet i Norges Kirker og i tillegg til bindene om kirkene i Østfold, Akershus og Buskerud, skrev hun om kirkene i Valdres, Oppland.

Håkon Christie (1922 - 2010)

Christie var arkitekt fra NTH og arbeidet fra 1950 med bokverket Norges Kirker sammen med sin ektefelle Sigrid Christie. De gav ut sju bind som omfatter kirkene i Østfold, Akershus og Buskerud der han skrev om kirkebygningene. Christie ledet eller deltok i bygningshistoriske undersøkelser og arkeologiske utgravninger i norske kirker. Det siste arbeidet hans var et verk om Urnes stavkirke.

Ola Storsletten (1948 - )

Storsletten er arkitekt og dr. ing. fra AHO med en avhandling om norske takkonstruksjoner fra middelalderen. Han har vært knyttet til Norges Kirker fra 1982 og har arbeidet med oppmålingstegninger for bokverket. Han har også utarbeidet manuskript om kirkebygninger i Vestfold, i Austevoll, Hordaland og Valdres, Oppland. Storsletten arbeider som forsker i NIKU.

Hans-Emil Lidén (1929- )

Lidén er kunsthistoriker/bygningsarkeolog og mag. art. fra UiO. Han var knyttet til Norges Kirker i perioden 1980-2003 og har gitt ut seks bind om kirkene i Bergen og kirker i Hordaland sammen med Magerøy, Hoff og Trædal. Han har ledet og deltatt i flere bygningsarkeologiske undersøkelser. Lidén var også professor II ved UiB. Han er nå pensjonert.

Ellen Marie Magerøy (1918 - 2009)

Magerøy var kunsthistoriker, mag. art. og cand. philol. fra UiO og dr. philos. fra UiO med en avhandling om islandsk treskurd. Sammen med Lidén gav hun ut tre bind om kirkene i Bergen. Magerøy var knyttet til Norges Kirker fra 1977-1990.

Anne Marta Hoff (1950 - )

Hoff er kunsthistoriker og cand. philol. fra UiB. Hun er leder og redaktør for Norges Kirker. Hoff har vært knyttet til arbeidet med Norges Kirker fra 1988, først som arkivmedarbeider. Hun har sammen med Hans-Emil Lidén publisert to bind om kirker i Hordaland og utarbeidet manuskript og bildestoff for nettpublisering av kirkene i Hardanger og Voss, Hordaland og i Indre Sogn. Hoff arbeider som forsker i NIKU.

Vidar Trædal (1972 - )

Trædal er kunsthistoriker og cand. philol. fra UiB. Han har hatt doktorgradsstipend fra NIKU og er ph.d. fra UiT med en avhandling om kirkesteder og kirkebygninger i Troms og Finnmark før 1800. I stipendperioden arbeidet han også med Norges Kirker og gav sammen med Lidén ut et bind om kirker i Hordaland. Trædal var knyttet til NIKU i perioder fra 1998 til 2007.

Elisabeth Andersen (1972 - )

Andersen er kunsthistoriker og cand. philol. fra UiO. Hun har vært knyttet til arbeidet med Norges Kirker fra 2010, og er redaktør for nettsiden. Hun har arbeidet med kirker i Vestfold og i Indre Sogn. Andersen har arbeidet som fagkonsulent i NIKU siden 2005.