Frøyset kirke

Fra Norges Kirker

Revisjon per 27. okt. 2020 kl. 11:37 av Kjartan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Frøyset kirke
FylkeHordaland fylke
KommuneMasfjorden kommune
ProstiNordhordland
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Koordinater60.863554,5.210101
FellesrådMasfjorden kyrkjelege fellesråd
Kirke-id126600401
Soknekatalognr04050301
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Frøyset kirke ligger innerst i Frøysetvågen, en smal, nordgående fjordarm som går inn fra Fensfjorden. Kirken ligger på en sandmele mellom et elveutløp og en utvidelse av fjordarmen kalt Austrevågen. Kirken og kirkegården ligger på en oppmurt terrasse.

Kirken ble bygget i 1937. Arkitekt var Th. Hals-Frølich. I 1969-70 ble en menighetssal med kjøkken og prestesakristi samt garderobe i kjelleren, bygget til på korets nordside. Tilbygget danner, sammen med kirken og et bårehus nord for tilbygget, et lukket, rektangulært tun. Arkitekt for tilbygget og bårehuset var Kåre Frølich.

Bygningen

Kirken ligger noenlunde riktig orientert. Den er enskipet med lavere og smalere, rettavsluttet kor mot øst. Vest for skipet står et våpenhus av samme bredde som skipet, men litt lavere. Over våpenhuset står kirkens tårn i form av en takrytter. Bygningen står på en lav grunnmur av bruddstein. Den er bygget av laftet plank med utvendig, liggende skarpkantet kledning. Alle tak er tekket med ruteheller. Tårnet har en åttekantet, inntrukket hjelm som er tekket med kopper. Spir med kule, hane og stjerne.

Innvendig står kirkens plankevegger synlige og umalte. En kraftig, profilert gesims bærer skipets knekkede bordhimling som følger takverkets sperrer og hanebjelker. Himling av stående, over/underliggende panel. Koret har flat bordhimling med synlige loftsbjelker.

Dører og vinduer

Hovedinngang i vest. Tofløyet dør med vindfang foran. Vindfanget har rundbuet overbygning båret av stolper. Tofløyet dør mellom våpenhus og skip. Alle kirkens dører er fyllingsdører med ”barokt” knekket listverk, bortsett fra døren mellom koret og menighetssalen som er en foldedør i hele korets lengde. Skipets vestdør har et skriftfelt med innskriften ”For Herren er god, hans miskunn varer evig. (Salm. 100,5)”. Åpningen mellom skip og kor er rektangulær i korets fulle høyde og bredde. Over åpningen er inn mot skipets østvegg satt opp et rundbuet, glatt felt med kors.

Hver av skipets langvegger har to rektangulære, firdelte ”barokkvinduer” med åtte ruter i faget. Riflet glass. Koret har et tilsvarende vindu i sørveggen.

Gulv

Tregulv i skip og kor. Korets gulv ligger to trinn over gulvet i skipet.

Våpenhus

Våpenhusets grunnetasje er tredelt idet det er avpanelt for barnesakristi på nordsiden og et trapperom på sørsiden. Selve våpenhuset har hellegulv. Våpenhusets annenetasje åpner seg i full bredde ut mot skipet og danner bakre del av kirkens vestgalleri hvis front skyter balkongaktig frem ca. en meter foran skipets vestvegg. Annenetasjen har en knekket bordhimling i forlengelse av skipets himling. Etasjen får lys fra et sirkelrundt vindu i våpenhusets vestvegg, mens trappehus og barnesakristi har vinduer i vestveggen. Tårnbygget over annenetasjens himling var utilgjengelig ved registreringen.

Interiør

Kor med alter. Flyttbar døpefont. Prekestol ved korets sørvestre hjørne. Orgel på galleriet i vest.

Farger

Kirken preges av umalte, brunlige vegger, tak og gulv. Himlingens bjelker og loftsbjelkene i koret er rødbrune. Benkene, galleribrystningen, gesimser og listverk rundt dører og vinduer er staffert i rødbrunt og grønt, men domineres av grønt. Dørene er for øvrig staffert i blått, grønt og rødbrunt. Gesimsene som bærer skipets himling er grønne med en nedre, gul sikksakkbord på rød bakgrunn. Dyprød midtgangsløper.

Lys og varme

Elektrisk oppvarming i form av rørovner under benkene installert i 1959.

Inventar

Alter/altertavle

Lite kassealter som nå kan tjene som bordalter ved at et retabulum som opprinnelig sto på alteret, er hengt opp på østveggen bak alteret. Retabelet består av et rektangulært maleri som fremstiller Jesus som kaller apostlene. Jesus med utbredte armer. Knelende apostel ved hans side. I bakgrunnen båt med to apostler og garn. Jesus har hvit kledning og rød kappe, apostlen ved hans side har blå kjortel og gul kappe. Blekblå himmel, grågrønt vann. Til venstre i forgrunnen stor busk med grønne blader. Olje på lerret. Sign. Turi Astrup 1937. Under maleriet et skriftfelt med innskriften ”Kom og fylg meg (Matt. 4.19)”.

Alterring

Noe mer enn halvsirkelformet med åpninger på begge sider mot alter. Sort håndlist med kalkhylle båret av seks kraftige, forgylte balustre. Knelepute av sort skinn.

Døpefont

Tre. Liten, med sirkelrund kum av samme diameter som dåpsfatet (35 cm). Kjegleformet lokk med knott. Overgang skaft/kum markert av to vulster. Firkantet skaft, rund, flat fot.

Prekestol

Åttekantet prekestol med fem oppbygde sider. Står på koråpningens trappetrinn på et lavt podium med inngang fra korgulv. Hver side har nedre smalfelt med utkragende fotlist, storfelt med portalformede fyllinger og knapt, øvre smalfelt med håndlist. Storfeltenes hjørner og fyllinger markert av pålagte, forgylte vulstlister; under håndlisten tannsnittlist. Staffert i rødbrunt, blått, mørkt grønt og gull.

Lesepult. Ny. Balusterformet skaft på trebenet fot. Grønmalt.

Benker

Rette, rektangulære benkevanger, lukkede rygger av samme type som benkene i Sandnes kirke. Grønne rygger, brune seter. Vangene staffert i grønt med lyseblå fyllinger og rød belistning. Vangetoppene krones av profilert, sort list.

Galleri

Våpenhusets annenetasje danner som nevnt kirkens vestgalleri med en knapp ”hengende” gallerifront som skyter ca. 1 m frem fra skipets vestvegg. Galleribrystningens grønne fotbjelke har karnissprofil. Over denne lukket brystning staffert i grønt, sort, rødbrunt og med lyst blåhvite fyllinger.

Orgel

Kirken hadde opprinnelig et enkelt harmonium. Den fikk sitt første orgel i 1959, levert av Vestre orgelfabrikk. Det var på syv stemmer fordelt på to manualer og pedal. Elektrisk traktur (Kolnes 1993). Orgelet ble kondemnert i 1991, og kirken fikk nytt elektronisk orgel i 1994. Dette orgelet er mrk. Viscount og har tre manualer og pedal. Bak spillepulten står deler av det eldre orgelets metallpiper igjen som dekor, ordnet etter størrelsen slik at de laveste pipene står i midten, flankert av gradvis høyere piper på hver side.

Maleri

På korets sørvegg henger et maleri av Korsfestelsen. Olje på lerret. Sign. E. Woldsdal 1938.

Rituelle kar

Alterkalk. Sølv. Kupa innvendig forgylt. Rundt skaft med nodus, flat, rund fot. Gravert kors på kupa. Stpl. M. Aase. H. 19 cm. Diam. kupa 11 cm. Disk. Sølv. Tallerkenformet. Innskrift på randen: ”Dette er lekamen min som han vert gjeven for dykk. Frøyset kyrkja 1937”.

Oblateske. Sølv. Sylinderformet med flatt lokk. Gravert kors på lokket. På korpus ”Frøyset kyrkje 21.7.1974”. Stpl. 830 S. Th. Marthinsen. H. 4 cm. Diam. 11 cm.

Vinkanne. Sølv? Tilnærmet konisk korpus som går over i høy hals med svungen rand og nebb. Svungen hank. Korpus har kannelert bunn samt gravert bord med sekskantede felt øverst og nederst. Bordene er forbundet med loddrette streker som deler korpus inn i tolv felt. På foten gravert ”M & J.A. Hals 26 October 1873. H & S.B. Hals 1881. J & Th. Frølich 1902”. Ytterst: ”Givet Frøyset kirke 5. oktober 1937 av Johanne Hals Frølich, prestekone i Masfjorden 1881-1892.” Ustpl. H. 31 cm.

Dåpsfat. Tinn. Dypt tallerkenformet. Ytterst på randen gravert innskrift ”Utan ein vert fødd av vatn og ånd kann han ikkje koma inn i Guds rike”. ”Frøyset kyrkja. Frå Johan M.J. og Berta M. Otterstad”. Under bunnen stpl. ”Gjutet tenn” og to ganger S.O. i skjold, samt K8. Diam. 35,5 cm.

Vannkanne. Tinn. Korpus i form av lavtsittende, noe flattrykt kule. Høy, sylindrisk hals som svinger ut i nebb. Flatt, hengslet lokk med knopp. Lokket dekker nebbet. Svungen hank. Lav, rund fot. Gravert rundt lokket: ”Frøyset kyrkja. Frå Johan M.J. og Berta M. Otterstad.” Samme stpl. som dåpsfat. H. 26 cm.

Paramenter

Alterduk. Hvit lin med hullsøm-brodert bred bord nederst. Motiver: Kors og stjerner vekselvis.

Messehagel. a) Rødt ullstoff, rødt silkefôr. Skjoldformet med litt innsvunget forstykke. Kantet med bredt, brodert bånd i gul metalltråd. Ryggen har stort, brodert kors med syv broderte, åttebladede roser. Forstykket har et mindre, likearmet kors i sirkelformet felt, som i likhet med ryggens kors er brodert med gul og brun ulltråd. Korsmidten har alfa og omega samt X og P innskrevet i sirkel, korsarmene broderte roser. b) Grønt ullstoff, gult linfôr. Casulaformet, kantet med gul trådlisse. Forstykket har kristogram brodert med gul silketråd, ryggen stort aks med stråler i gult, orange og rødt.

Lysstell

To alterstaker. Messing. Nyere. Barokk type med tykke, snodde skaft som øverst ender i krage og lyspigg. Lavtsittende, vid krage med bukler like over rund, kuplet fot med bukler. Snodd standflate. H. 27,5 cm. Diam. 18,7 cm.

To syvarmede, smijerns gulvstaker i korets hjørner. Stor, 24-armet messing lysekrone av barokk type i skipet. Balusterformet stang med kule nederst. Åtte dobbeltsvungne lysarmer i tre kretser. Henger i messing kjetting. Montert med elektrisk lys. Lysekronen er en gave fra Dagny og Alf Holmås 1959. For øvrig har skipet åtte lyspendler med sylindriske skjermer av messing og seks store, koniske (fakkelformede) lampetter av glass. Under galleriet henger to doble messing lampetter.

Klokke

Ikke tilgjengelig. Gave fra Sigrid og Hans B. Wergeland 1937.

Nummertavler

To nummertavler henger på skipets østvegg på hver side av koråpningen. Rektangulære, todelte, kronet av inntrukket bue. Buefeltets halvsirkel har kannelering i form av forgylte stråler. Grønn ramme, sort bunnfelt for hvite tall.

Møbler

To armstoler i ”middelalderstil” med dreiede ben og dreiede sprosser i armer og rygg. Skinnseter. To brudestoler, høyryggede i barokk stil med skinnseter og rygger.

Blomstervase

Sølv. Konisk korpus. Gravert ”Frøyset kirke”. Stpl. 830 S. H. 17 cm.

Diverse

Skip. Et lite, tremastet skip henger over midtgangen.

Kirkegård og gravminner

Frøyset kirke ble bygget på en eldre kirkegård som ble vigslet i 1908. Storparten av kirkegården ligger sør for kirken på en oppmurt terrasse. Den er omgitt av et tregjerde. Ingen eldre gravminner.

Kilder

Trykte kilder

  1. Stein Johannes Kolnes, Norsk orgelregister 1328-1992, Førdesfjorden 1993.

Bilder