Hundvåkøy kapell

Fra Norges Kirker

Revisjon per 27. okt. 2020 kl. 14:49 av Kjartan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Ola Storsletten

Bakgrunn

Hundvåkøy kapell ligger på Hundvåkøy ved tettstedet Austevollshella. Kapellet er bygget omtrent på samme sted som den tidligere Austevoll kirke som ble revet 1890-91. Alt i 1960-årene begynte man planlegging av et nytt kirkebygg på på Hundvåkøy. Arkitekt for kapellet på Hundvåkøy var Planconsult a/s, Storebø. Arbeidet ble påbegynt høsten 1989. Kapellet ble innviet i 1990.

Bygningen

Kapellet danner en rektangulær bygning med lengderetningen tilnærmet øst-vest. Foruten forsamlingssalen rommer bygningen sakristi og nødvendige birom. Bygningen har saltak. Den midtre delen av forsamlingsalen har basilikalt overlys, men er uten innvendige søyler. På vestenden av taket er det en takrytter.

Vegger

Ytterveggene i den nedre del av bygningen er av lettbetong som utvendig er pusset. Innvendig er veggene pusset og kledd med strie. De øvre deler av ytterveggene dannes av bindingsverk og limtredragere. Utvendig er treveggene kledd med panel.

Hovedinngangen er på nordsiden av kapellets vestende. Alle dører er nyere.

Vinduer

Vinduene er enrams, nyere.

Gulv/fundament

Bygningen har støpt såle. På gulvene er det tepper/linoleum.

Himmling

Himlingen i forsamlingssalen følger takflatene som leder opp til det hevete midtpartiet. Over det hevete midtpartiet følger himlingen takflatene på langssidene, mens den er flat over midten. De skrånende deler av himlingene er kledd med panel, den flate delen er kledd med plater. I de øvrige deler av bygningen er det flat himling som er kledd med plater.

Tak

Takkonstruksjonen er sperrebind. Taket er tekket med sementpanner.

Takrytter. Takrytteren er av bindingsverk som utvendig er kledd med panel. Takrytteren har et slakt saltak med brutte gavler. På takrytteren er det festet et kors.

Interiør

Alter, prekestol, døpefont og orgel i den østre enden. Galleri i motsatt ende. I salen og på galleriet moderne, løse stoler langs hver side av midtgangen. Murveggene er hvitpusset. Trematerialene er lakkert. Elektrisk oppvarming.

Inventar

Alter

Alter av tre. Peter Radtke, 1990.

Prekestol

Prekestol av tre. Peter Radtke, 1990.

Paramenter

Alterduk av ufarget lin. Korsstingsmønster i gått/blått, kors-motiv og jesugram. Martha Melingen, 1990.

Lysstell

På alteret 2 enkle lysestaker, tinn. På stakene inngravert: "Hundvåkøy kapell 1990". Stpl: Havstad. Lysekroner og lampetter av messing , nyere.

Klokker

I takrytteren klokke med rett hals, korpus jevnt utladende mot slagringen. Korpus med innskrift: "GISBERTI VAN DEN ENDE TOT AMSTERDAM 1700" og dekorert med drueklaser og ranker. Klokken er laget i Holland og stammer fra den tidligere kirken. Etter at kirken ble revet 1890-91, hang klokken i portoverbygget på kirkegården. D. 48 cm, h. 39 cm.

Diverse

Dåpsfat. Understell for dåpsfat av tre, 1990.

Kirkegård og gravminner

Kirkegård

Kirkegården hører til den tidligere Austevoll kirke på Hundvåkøy. Etter at kirken ble revet 1890-91 fortsatte bruken av kirkegården. I det kombinerte båre- og klokkehuset på kirkegården henger "Kart over Austevold kirkegaard 18.11.20", signert D(?) STOREBØ. Kirkegården ligger nord for kirken, omgitt av stein- og tregjerde. Både steinstøtter og jernplater. De eldste gravminnene er fra ca. 1900 og er plassert på den nord-vestre delen av kirkegården. Kirkegården er tilsynelatende utvidet mot øst der det også er langt flere gravminner. De fleste gravminnene er gravsteiner og -plater. Enkelte av gravminnene har grind. Grindene er både av stein og av støpejern.

Bårehus. Midt på kirkegården står et eldre kombinert båre- og klokkehus som opprinnelig har vært inngang til kirkegården. Bygningen er av bindingsverk med bordkledning. Innganger mot vest og øst. Bygningen har saltak og takrytter med inntrukket hette. Taket er tekket med skiferstein. Oppheng for klokke i takrytteren, klokken er overført til det nye kapellet.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Opplysninger fra Planconsult a/s, Storebø.
  2. Opplysninger fra sokneprest Arne Eide.

Trykte kilder

  1. Bendixen, B.E.: Kirkerne i Søndre Bergenshus amt. Bergen 1904.
  2. Rasmussen, A.H.: Våre kirker. 1993.