Hundvin kirke

Fra Norges Kirker

Revisjon per 27. okt. 2020 kl. 11:44 av Kjartan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Hundvin kirke
FylkeHordaland fylke
KommuneLindås kommune
ProstiNordhordland
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Koordinater60.675348,5.215526
FellesrådLindås kyrkjelege fellesråd
Kirke-id126300801
Soknekatalognr10070203
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Vidar Trædal

Bakgrunn

Tidligere soknet gårdene på østsiden av Lurefjorden/Lygrefjorden til Lygra kirke. I 1884 ble det innviet en kirkegård på Hundvin, et stykke opp fra fjorden sør på Lindåshalvøya. Det ble tidlig tatt initiativ til å få oppført et kapell i forbindelse med kirkegården, men først i 1936 stod bygningen ferdig som kapell under Lindås sogn. Kirken ble oppført for menighetens innsamlede midler, etter typetegning fra Riksarkitektkontoret. Den ble vigslet 9. desember 1936 av biskop Fleischer. Hundvin kirkesogn ble skilt ut fra Lindås i 1998.

Bygningen

Kirken er en langkirke i laftet plank. I eksteriøret framstår bygningen med et langt skip og et svært kort, lavere og smalere kor. Interiøret er tradisjonelt med lavere og smalere kor, ettersom koret er flankert av sakristi og dåpsventerom i skipets fulle høgde, og under samme saltak som skipet. I vest er det våpenhus i samme høgde som skipet, med en åttekantet takrytter som tårn. Kirken ble restaurert til 40-årsjubileet i 1976. I 1990 ble det bygget til redskaps- og sanitærrom under pulttak i hjørnene mellom skip og våpenhus.

Vegger

Kirkens plankevegger er utvendig kledd med sulagte bord. Innvendig var veggene tidligere uten kledning, mens de i forbindelse med restaureringen i 1976 fikk stående umalt furupanel. I skipet står tynne, firkantede stolper til støtte for en tredelt himling.

Dører

Hovedinngang i vest. Inngangen er markert med et overbygg, der et snekret halvtønnehvelv er satt inn i en trekantgavl under saltak, båret av to stolper i fronten. Tofløyet fyllingsdør. Kirken har ellers inngangsdører i sakristiet og dåpsventerommet, samt inn til det nordre tilbygget i hjørnet mellom skip og våpenhus. Her er det en rullestolrampe opp til døren langs kirkeveggen. Det er innvendige dører mellom våpenhus og skip, og fra tilbyggene på hver side av koret inn til koret og inn til skipet. Enkle fyllingsdører med tre fyllinger i rammeverk, utvendig grønnmalte. Inn mot kirkerommet har dørene marmorerte fyllinger, grønt rammeverk og brunrøde karmer.

Korskille

Skillet mellom skip og kor markeres med en øvre rundbuet åpning som følger korets himling, og enkle brystninger ut fra hjørnene mellom skip og kor, kledde med stående umalt furupanel.

Vinduer

Kirken har enkle rektangulære vinduer, fire på hver side av skipet. I våpenhuset er det tre mindre vinduer av samme type, ett i gavlen og ett på hver side over tilbyggenes pulttak. Koret har et lite rektangulært vindu på hver side av den utskytende delen. I korets gavl har det tidligere vært et rombeformet vindu, som ble fjernet ved restaureringen i 1976. Sanitærtilbygget på sørsiden av våpenhuset har to små vinduer.

Gulv

Kirken har gulv av smale bord i bygningens lengderetning, gråmalt. Gulvet i koret ligger to steg høgere enn gulvet i skipet, og gulvet i alterringen er ett steg over korgulvet.

Fundament

Bygningen har et lavt fundament av bruddsteinsmur med brede sementfuger.

Tak

Skipet og størstedelen av koret med flankerende sakristi og dåpsventerom er dekket av et felles saltak, som også dekker det smalere våpenhuset. Kort saltak over den utskytende delen av koret, og over hovedinngangen i vest. Skipet har en dobbel sperretakskonstruksjon, med undersperrer som feste for himlingen. Tekket med ruteheller. Pulttak over tilbyggene på hver side av våpenhuset, tekket med tjærepapp.

Himling

Tredelt himling over skipet, et bredt rundet midtparti og to flate, smale sidepartier mellom veggen og langsgående stolperekker. Stolperekkene bærer bjelker som har anfang for det rundede midtpartiet. Himlingen er kledd med furupanel som veggene i kirken. Koret har rundet himling, med en smal nakke nederst som markerer overgangen mellom vegg og himling. Kledd med furupanel.

Tårn

Tårn i form av en takrytter i bindingsverk over våpenhuset. Kort åttekantet hals med små glamluker på hver side. Høg, spiss rettsidet hjelm med 16 kanter. Tekket med kopperplater.

Våpenhus

Smalere våpenhus i vest i skipets fulle høgde, i laftet plank, kledd som kirken for øvrig. Oppgang til galleri og tårn.

Tilbygg

Sakristi og dåpsventerom er integrert i bygningen i forlengelsen av skipet på hver side av koret. Dører inn til kor og skip, og inngangsdører på langveggene.

Flankerende utbygg i bindingsverk under pulttak på hver side av våpenhuset er tilbygg fra 1990. På nordsiden er det åpent inn mot våpenhuset, mens det på sørsiden er to små rom med sanitæranlegg.

Interiør

Døpefont ved nordre korskillebrystning, prekestol på det søndre hjørnet mellom skip og kor. Galleri i vest, elektrisk lys og oppvarming. Interiøret gjennomgikk en større restaurering til kirkens 40-årsjubileum i 1976, da veggene i laftet plank ble kledd med stående furupanel, og det øvrige interiøret ble fargesatt på nytt. Grått gulv, grønne benker med rødbrun staffering, den rødbrune fargen går igjen i dørkarmer, prekestolen, alterringen og altertavlen.

Inventar

Alter

Kassealter i tre, med skap på baksiden. H. fra korgulvet 119 cm, b. 173 cm.

Altertavle

Snekkerarbeid i èn etasje. Enkelt, flatt listverk rammer inn et nedre skriftfelt, et stort billedfelt og en segmentformet bekroning. Listverket er malt brunrødt. Skriftfelt med gullfraktur på sort bunn: ”Du gjer deg strev og uro med mange ting, men det er eitt som trengst! Luk. 10.41”, samt initialene E.T. nederst i høgre hjørne. Stort rektangulært billedfelt: Jesus hos Marta og Maria, av W. Bjørknes, etter forelegg av Hofmann. Olje på lerret, signert nede til høgre. Tre personer i et utendørs gårdsrom, med utsikt til et åpent landskap gjennom en arkade i bakgrunnen. Jesus sitter i profil, vendt mot venstre. Han rekker hånden ut mot Maria som sitter på kne sentralt i bildet, mens Marta står litt i bakgrunnen til venstre og holder en flaske, bak et bord dekket med frukt. Jesus er kledd i en lys brunrød kjortel, Maria i en hvit tunika, mens Marta har en mørk kjole.

Alterring

Halvrund alterring uten porter, men med åpninger ved alterets fremre hjørner. Lavt knefall, stoppet og skinntrukket. Flate, balusterformede spiler bærer en rundet håndlist.

Døpefont

Døpefont i kleberstein, nyere. Rund kum med flat rand, med en indre vulst rundt hull for dåpsfat. Åttekantet, rettsidet skaft med en åttekantet fot med skrå overside. H. 86 cm, diam. kum 50 cm.

Prekestol

Kurven utgjøres av fem sider av en sekskant, med høge, rektangulære fyllinger i rammeverk. En tresidet fot er festet til korskillebrystningen.

Lesepult. Ved søndre korskillebrystning. Nyere, standard åpen utforming med to stående planker med to tverrstykker og skrått lesebrett som kan høgdereguleres.

Benker

Benker på hver side av midtgangen. Åpne benker med sete og rygg festet i vanger. Rektangulære vanger med enkel vulst og hulkil-profil i forkant øverst. Salmebokhylle bak ryggen, tynn rundet list avslutter benkene øverst.

Galleri

Gallerifront med tilnærmet kvadratiske fyllinger i rammeverk, farger som kirkens øvrige interiør med marmorerte fyllinger, grønne rammer og rødbrun og hvit staffering.

Orgel

a) Opprinnelig hadde kirken et harmonium, bygd av H. Eide i Bergen. Åtte stemmer fordelt på to manualer og pedal. Dette var i bruk helt fram til det nåværende orgelet ble innviet. b) I 1968 ble det kjøpt inn et elektronisk orgel av merke Derux. To manualer og pedal. Det var i bruk til 1996. c) Nåværende orgel, innviet 23.mai 1999. Plassert sentralt på galleriet. Gunnar Fabricius Husted Orgelbyggeri APS, Opus 70. To manualer og pedal. Orgelfront med sentral spillepult. Tredelt hovedverk i rektangulære kasser over denne, flankert av pedalverk. Den midterste delen av hovedverket, og de to flankerende pedalverkene har en karnissgesims. Pipene er montert foran gitterverk.

Rituelle kar

Kalk i sølvplett. Halvrund kupa med nebb, rund nodus, skaftet går over i rund fot med en vulst og svakt opphøyet kant. Inngravert et latinsk kors på kupa, og samme sted ”HUNDVIN KYRKJA 1936”. Stpl. M.AASE, N, M over Å, P og NM. H. 19 cm, diam. fot 11,5 cm.

Disk. Åttekantet disk i sølvplett, med flat rand og en rund fordypning i midten. Likearmet kors med strålekrans i bunnen. Innskrift på randen: ”HUNDVIN KYRKJA 1936”. Stpl. M.AASE, N, M over Å, P og NM. Diam. 16 cm.

Oblateske. Rund, rettsidet oblateske i sølvplett, lokk med svak antydning til åttekantform, kors som knott. Innskrift på siden: ”HUNDVIN KYRKJA 1936”. Stpl. M.AASE, N, M over Å, P og NM. Diam. bunn 10 cm.

Vinkanne. Pokalformet kanne i sølvplett, med en kraftig innsnevring med nebb under lokket. Kraftig svunget hank. Inngravert latinsk kors. Innskrift: ”HUNDVIN KYRKJA 1936”. Stpl. M.AASE, N, M over Å, P og NM. H. med lokk 31 cm, diam. bunn 10 cm.

Dåpsfat. Rundt fat i tinn, smal rand med en flat list ytterst mot kanten. Innskrift på randen: ”HUNDVIN KYRKJA 1936”. Stpl. i en sirkel: B, M, TINN, NORGE, og 454 / 2. Diam. 35 cm.

Kanne i tinn. Enkel kanne som starter i en bred hellekant, hals som vider seg ut mot mot korpus, som smalner av ned mot bunnen. Stpl. NORSK SPESIALTINN. H. 20,5 cm.

Paramenter

Alterduk i lin, hvit. Bord i hardangersøm med kalk og kristogram skilt av stjerner, og et sentralt latinsk kors.

Alterklede. Grønt alterklede i ull.

Messehagel. Rød, i ull med silkefôring. Kantet med gul ulltråd. Kors på ryggsiden, kristogram på forsiden,.

Prekestolklede. Grønt ullstoff, med påsydd korslam.

Lysstell

Alterstaker. To alterstaker i tinn. Rund fot, en lavtsittende vulst/nodus, tykt spiralsnodd skaft, flat krave med utstansede runde knopper på oversiden. H. 22 cm, diam. bunn 18,5 cm.

Andre staker. To sjuarmede gulvlysestaker i smijern til bruk ved begravelser. Står i de bakre hjørnene i koret.

Lysekroner. Fire elektriske lysekroner. Nyere. To kranser med lysholdere over en kule i messing.

Klokke

Fra Baklandets støperi, 1936. Innskrift: ”Land, land, land høyr Herrens ord”.

Møbler

Brudestoler. Fire brudestoler i koret. Åpen rygg, med en bekroning med Den norske kirkes våpen skåret inn. Setet er trukket med skinn festet med messingsøm om lag ti cm inn fra kanten av setet. Enkle geometriske utskjæringer på frambeina, sarg med en falsk fylling med ”Hundvin kyrkja” skåret inn.

Kirkegård og gravminner

Kirkegården ble anlagt i 1884, over 50 år før kirken ble bygget på stedet. Hovedfeltet med graver ligger på flaten rett nedenfor kirken på sydsiden, omsluttet av en kraftig steingard. Det ligger i tillegg graver i skråningen ovenfor denne, de fleste på et felt nedenfor kirkens sørvestre hjørne.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Kyrkjelydskontoret i Lindås
  2. Hjemmesider på internett, http://home.no.net/lkyrkje/

Trykte kilder

  1. Kolnes, Stein Johannes, Norsk Orgelregister 1328 – 1992.
  2. Hageberg, Gunnar, ”Hundvin kyrkje” (folder ved orgelinnvielsen 23.mai 1999).

Bilder