Forskjell mellom versjoner av «Mal:Infobox ka-kirke»

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 
(28 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 7: Linje 7:
 
{{
 
{{
  
 
+
#if: {{{fylke<includeonly>|</includeonly>}}}
#if: {{{kirkeid<includeonly>|</includeonly>}}}
+
| <tr><th>Fylke</th><td>{{{fylke}}}</td></tr>
| <tr><th>Kirke ID</th><td>{{{kirkeid}}}</td></tr>
 
 
}}{{
 
}}{{
 
+
#if: {{{kommune<includeonly>|</includeonly>}}}
#if: {{{navn<includeonly>|</includeonly>}}}
+
| <tr><th>Kommune</th><td>{{{kommune}}}</td></tr>
| <tr><td colspan=2>{{{navn}}}</td></tr>
 
 
}}{{
 
}}{{
 
+
#if: {{{prosti<includeonly>|</includeonly>}}}
 
+
| <tr><th>Prosti</th><td>{{{prosti}}}</td></tr>
#if: {{{kart<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><td colspan=2>{{{kart}}}</td></tr>
 
 
}}{{
 
}}{{
 
+
#if: {{{bisp<includeonly>|</includeonly>}}}
#if: {{{latlng<includeonly>|</includeonly>}}}
+
| <tr><th>Bispedømme</th><td>{{{bisp}}}</td></tr>
| <tr><td colspan=2>
 
  {{
 
  #display_point:
 
  {{{latlng}}}
 
  }}
 
</td></tr>
 
 
}}{{
 
}}{{
 
+
#if: {{{mapscomplete<includeonly>|</includeonly>}}}
 
+
| <tr><td colspan=2>{{{mapscomplete}}}</td></tr>
#if: {{{denomination<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Christian denomination|Denomination]]</th><td class="category">{{{denomination}}}</td></tr>
 
 
}}{{
 
}}{{
#if: {{{previous denomination<includeonly>|</includeonly>}}}
+
#if: {{{lng<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr><th>Previous denomination</th><td>{{{previous denomination}}}</td></tr>
+
| <tr><th>Koordinater</th><td>{{{latlng}}}</tr>
 +
}}
 +
{{
 +
#if: {{{fellesråd<includeonly>|</includeonly>}}}
 +
| <tr><th>Fellesråd</th><td>{{{fellesråd}}}</td></tr>
 
}}{{
 
}}{{
#if: {{{churchmanship<includeonly>|</includeonly>}}}
+
#if: {{{kirkeid<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr><th>[[Churchmanship]]</th><td class="category">{{{churchmanship}}}</td></tr>
+
| <tr><th>Kirke-id</th><td>{{{kirkeid}}}</td></tr>
}}{{
 
#if: {{{membership<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Membership</th><td>{{{membership}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{attendance<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Weekly attendance</th><td>{{{attendance}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{website<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Website</th><td class="url">{{{website}}}</td></tr>
 
}}{{
 
<!--HISTORY-->
 
#if: {{{former names<includeonly>|</includeonly>}}}{{{former name|}}}{{{bull|}}}{{{bull date|}}}{{{founded date|}}}{{{founder|}}}{{{dedication|}}}{{{dedicated date|}}}{{{consecration year|}}}{{{consecrated date|}}}{{{cult|}}}{{{relics|}}}{{{events|}}}{{{past bishop|}}}{{{people|}}} |
 
<tr><th colspan=2 style="text-align:center; color:{{Infobox church/font color|denom={{{denomination}}}}}" bgcolor="#{{Infobox church/denomination|denom={{{denomination}}}}}">'''History'''</th></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{former names<includeonly>|{{{former name|}}}</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Former name(s)</th><td class="nickname">{{{former names|{{{former name}}}}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{bull<includeonly>|{{{bull date|}}}</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Authorising [[papal bull]]</th><td>{{{bull|{{{bull date}}}}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{founded date<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Founded</th><td>{{{founded date}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{founder<includeonly>|</includeonly>}}}
 
|<tr><th>Founder(s)</th><td>{{{founder}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{dedication<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr class=note><th>[[Dedication]]</th><td>{{{dedication}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{dedicated date<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Dedicated</th><td>{{{dedicated date}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{earlydedication<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr class=note><th>Earlier dedication</th><td>{{{earlydedication}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{otherdedication<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr class=note><th>Other dedication</th><td>{{{otherdedication}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{consecration year<includeonly>|{{{consecrated date|}}}</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Consecration|Consecrated]]</th><td>{{{consecration year|{{{consecrated date}}}}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{cult<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Cult (religious practice)|Cult(s)]] present</th><td>{{{cult}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{relics<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Relic#Christian relics|Relics]] held</th><td>{{{relics}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{events<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Significant events</th><td>{{{events}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{past bishop<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Significant past bishop(s)</th><td>{{{past bishop}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{people<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Significant associated people</th><td>{{{people}}}</td></tr>
 
}}{{
 
<!--ARCHITECTURE-->
 
#if: {{{status<includeonly>|</includeonly>}}}{{{functional status|}}}{{{heritage designation|}}}{{{designated|}}}{{{designated date|}}}{{{architect|}}}{{{architectural type|}}}{{{style|}}}{{{groundbreaking|}}}{{{year completed|}}}{{{completed date|}}}{{{construction cost|}}}{{{closed date|}}}{{{demolished date|}}} |
 
<tr><th colspan=2 style="text-align:center; color:{{Infobox church/font color|denom={{{denomination}}}}}" bgcolor="#{{Infobox church/denomination|denom={{{denomination}}}}}">'''Architecture'''</th></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{status<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr class="note"><th>Status</th><td class="category">{{{status}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{functional status<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Functional status</th><td class="category">{{{functional status}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{heritage designation<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Heritage designation</th><td class="category">{{{heritage designation}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{designated<includeonly>|{{{designated date|}}}</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Designated</th><td>{{{designated|{{{designated date}}}}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{architect<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr class="note"><th>[[Architect|Architect(s)]]</th><td>{{{architect}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{architectural type<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Architectural type</th><td class="category">{{{architectural type}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{style<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Sacred architecture|Style]]</th><td class="category">{{{style}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{groundbreaking<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Groundbreaking]]</th><td>{{{groundbreaking}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{year completed<includeonly>|{{{completed date|}}}</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Completed</th><td>{{{year completed|{{{completed date}}}}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{construction cost<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Construction cost</th><td>{{{construction cost}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{closed date<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Closed</th><td>{{{closed date}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{demolished date<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Demolished</th><td>{{{demolished date}}}</td></tr>
 
}}{{
 
<!--SPECIFICATIONS-->
 
#if: {{{capacity<includeonly>|</includeonly>}}}{{{length|}}}{{{width|}}}{{{width nave|}}}{{{height|}}}{{{diameter|}}}{{{other dimensions|}}}{{{floor count|}}}{{{floor area|}}}{{{dome quantity|}}}{{{spire quantity|}}}{{{materials|}}} |
 
<tr><th colspan=2 style="text-align:center; color:{{Infobox church/font color|denom={{{denomination}}}}}" bgcolor="#{{Infobox church/denomination|denom={{{denomination}}}}}">'''Specifications'''</th></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{capacity<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Capacity</th><td>{{{capacity}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{length<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Length</th><td>{{{length}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{width<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Width</th><td>{{{width}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{width nave<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Nave]] width</th><td>{{{width nave}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{height max<includeonly>|{{{height|}}}</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Height</th><td>{{{height max|{{{height}}}}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{diameter<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Diameter</th><td>{{{diameter}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{other dimensions<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Other dimensions</th><td>{{{other dimensions}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{floor count<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Number of floors</th><td>{{{floor count}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{floor area<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Floor area</th><td>{{{floor area}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{dome quantity<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Number of [[dome]]s</th><td>{{{dome quantity}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{dome height outer<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Dome height (outer)</th><td>{{{dome height outer}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{dome height inner<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Dome height (inner)</th><td>{{{dome height inner}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{dome dia outer<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Dome diameter (outer)</th><td>{{{dome dia outer}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{dome dia inner<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Dome diameter (inner)</th><td>{{{dome dia inner}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{spire quantity<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Number of [[spire]]s</th><td>{{{spire quantity}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{spire height<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Spire height</th><td>{{{spire height}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{materials<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Building material|Materials]]</th><td>{{{materials}}}</td></tr>
 
}}{{
 
<!--ADMINISTRATION-->
 
#if:{{{parish<includeonly>|</includeonly>}}}{{{deanery|}}}{{{archdeaconry|}}}{{{archdiocese|}}}{{{diocese|}}}{{{province|}}}{{{presbytery|}}}{{{synod|}}}{{{circuit|}}}{{{district|}}}{{{division|}}}{{{subdivision|}}} |
 
<tr><td colspan=2 style="text-align:center; color:{{Infobox church/font color|denom={{{denomination}}}}}" bgcolor="#{{Infobox church/denomination|denom={{{denomination}}}}}">'''Administration'''</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{parish<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr class=note><th> [[Parish]]</th><td>{{{parish}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{deanery<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Deanery]]</th><td>{{{deanery}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{archdeaconry<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Archdeaconry]]</th><td>{{{archdeaconry}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{episcopalarea<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th> [[Episcopal Area|Episcopal area]]</th><td>{{{episcopalarea}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{archdiocese<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Diocese|Archdiocese]]</th><td>{{{archdiocese}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{metropolis<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Metropolis (religious jurisdiction)|Metropolis]]</th><td>{{{metropolis}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{diocese<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Diocese]]</th><td>{{{diocese}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{province<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Ecclesiastical province|Province]]</th><td>{{{province}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{presbytery<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Presbyterian polity|Presbytery]]</th><td>{{{presbytery}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{synod<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Synod]]</th><td>{{{synod}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{circuit<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Circuit</th><td>{{{circuit}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{district<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>District</th><td>{{{district}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{division<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Division</th><td>{{{division}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{subdivision<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Subdivision</th><td>{{{subdivision}}}</td></tr>
 
}}{{
 
<!--CLERGY-->
 
#if: {{{archbishop<includeonly>|</includeonly>}}}{{{bishop|}}}{{{dean|}}}{{{subdean|}}}{{{provost|}}}{{{provost-rector|}}}{{{viceprovost|}}}{{{canon|}}}{{{canonpastor|}}}{{{precentor|}}}{{{archdeacon|}}}{{{prebendary|}}}{{{rector|}}}{{{vicar|}}}{{{curate|}}}{{{priestincharge|}}}{{{priest|}}}{{{asspriest|}}}{{{asstpriest|}}}{{{minister|}}}{{{assistant|}}}{{{honpriest|}}}{{{deacon|}}}{{{seniorpastor|}}}{{{pastor|}}}{{{abbot|}}}{{{chaplain|}}} |
 
<tr><td colspan=2 style="text-align:center; color:{{Infobox church/font color|denom={{{denomination}}}}}" bgcolor="#{{Infobox church/denomination|denom={{{denomination}}}}}">'''Clergy'''</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{archbishop<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Archbishop]]</th><td class="agent">{{{archbishop}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{bishop<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Bishop|Bishop(s)]]</th><td class="agent">{{{bishop}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{abbot<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Abbot]]</th><td class="agent">{{{abbot}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{prior<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Prior]]</th><td class="agent">{{{prior}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{dean<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Dean (religion)|Dean]]</th><td class="agent">{{{dean}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{subdean<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Dean (religion)|Sub-dean]]</th><td class="agent">{{{subdean}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{provost<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Provost (religion)|Provost]]</th><td class="agent">{{{provost}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{provost-rector<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Provost (religion)|Provost]] and [[Rector#Ecclesiastical rectors|rector]]</th><td class="agent">{{{provost-rector}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{viceprovost<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Provost (religion)|Vice-provost]]</th><td class="agent">{{{viceprovost}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{canon<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Canon (priest)|Canon(s)]]</th><td class="agent">{{{canon}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{canonpastor<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Canon (priest)|Canon]] [[pastor]]</th><td class="agent">{{{canonpastor}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{precentor<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Precentor]]</th><td class="agent">{{{precentor}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{archdeacon<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Archdeacon]]</th><td class="agent">{{{archdeacon}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{prebendary<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Prebendary]]</th><td class="agent">{{{prebendary}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{rector<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Rector#Ecclesiastical rectors|Rector]]</th><td class="agent">{{{rector}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{vicar<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Vicar|Vicar(s)]]</th><td class="agent">{{{vicar}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{curate<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Curate|Curate(s)]]</th><td class="agent">{{{curate}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{priestincharge<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Priest in charge]]</th><td class="agent">{{{priestincharge}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{priest<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Priest#In Christianity|Priest(s)]]</th><td class="agent">{{{priest}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{asspriest|{{{asstpriest<includeonly>|</includeonly>}}}}}}
 
| <tr><th>[[Priest#In Christianity|Assistant priest]]</th><td class="agent">{{{asspriest|{{{asstpriest}}}}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{minister<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Minister (Christianity)|Minister(s)]]</th><td class="agent">{{{minister}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{assistant<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Assistant</th><td class="agent">{{{assistant}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{honpriest<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Title of honor|Honorary]] [[priest#In Christianity|priest(s)]]</th><td class="agent">{{{honpriest}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{deacon<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Deacon]]</th><td class="agent">{{{deacon}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{deaconess<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Deaconess]]</th><td class="agent">{{{deaconess}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{seniorpastor<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Pastor|Senior pastor(s)]]</th><td class="agent">{{{seniorpastor}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{pastor<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Pastor|Pastor(s)]]</th><td class="agent">{{{pastor}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{chaplain<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Chaplain|Chaplain(s)]]</th><td class="agent">{{{chaplain}}}</td></tr>
 
}}{{
 
<!--LAITY-->
 
#if: {{{reader<includeonly>|</includeonly>}}}{{{organistdom|}}}{{{director|}}}{{{organist|}}}{{{organschol|}}}{{{organscholar|}}}{{{chapterclerk|}}}{{{laychapter|}}}{{{businessmgr|}}}{{{rcia|}}}{{{reledu|}}}{{{youthmin|}}}{{{liturgycoord|}}}{{{warden|}}}{{{flowerguild|}}}{{{musicgroup|}}}{{{parishadmin|}}}{{{serversguild|}}} |
 
<tr><td colspan=2 style="text-align:center; color:{{Infobox church/font color|denom={{{denomination}}}}}" bgcolor="#{{Infobox church/denomination|denom={{{denomination}}}}}">'''Laity'''</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{reader<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Reader (liturgy)|Reader]]</th><td class="agent">{{{reader}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{Student-Intern<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Student Intern</th><td class="agent">{{{Student-Intern}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{organistdom<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Organist|Organist/Director of music]]</th><td class="agent">{{{organistdom}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{director<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Music director|Director of music]]</th><td class="agent">{{{director}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{organist<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Organist|Organist(s)]]</th><td class="agent">{{{organist}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{organschol<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Organ scholar]]</th><td class="agent">{{{organschol|{{{organscholar}}}}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{chapterclerk<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Chapter clerk]]</th><td class="agent">{{{chapterclerk}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{laychapter<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Lay member of chapter|Lay member(s) of chapter]]</th><td>{{{laychapter}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{warden<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Churchwarden|Churchwarden(s)]]</th><td class="agent">{{{warden}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{businessmgr<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Business manager]]</th><td>{{{businessmgr}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{liturgycoord<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Liturgy|Liturgy coordinator]]</th><td>{{{liturgycoord}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{reledu<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Religious education coordinator</th><td>{{{reledu}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{rcia<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Rite of Christian Initiation of Adults|RCIA coordinator]]</th><td>{{{rcia}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{youthmin<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>[[Youth ministry|Youth ministry coordinator]]</th><td>{{{youthmin}}}</td></tr>
 
}}{{
 
#if: {{{flowerguild<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| <tr><th>Flower guild</th><td>{{{flowerguild}}}</td></tr>
 
 
}}{{
 
}}{{
#if: {{{musicgroup<includeonly>|</includeonly>}}}
+
#if: {{{sknr<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr><th>Music group(s)</th><td>{{{musicgroup}}}</td></tr>
+
| <tr><th>Soknekatalognr</th><td>{{{sknr}}}</td></tr>
 
}}{{
 
}}{{
#if: {{{parishadmin<includeonly>|</includeonly>}}}
+
#if: {{{bygningsgruppe<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr><th>Parish administrator</th><td>{{{parishadmin}}}</td></tr>
+
| <tr><th>Bygningsgruppe</th><td>{{{bygningsgruppe}}}</td></tr>
 
}}{{
 
}}{{
#if: {{{serversguild<includeonly>|</includeonly>}}}
+
#if: {{{vernestatus<includeonly>|</includeonly>}}}
| <tr><th>Servers' guild</th><td>{{{serversguild}}}</td></tr>
+
| <tr><th>Vernestatus</th><td>{{{vernestatus}}}</td></tr>
 
}}{{
 
}}{{
 
#if: {{{logo<includeonly>|</includeonly>}}}
 
#if: {{{logo<includeonly>|</includeonly>}}}
Linje 386: Linje 45:
 
{{{logolink}}} | File:{{{logo}}} }} | alt={{{logoalt<includeonly>|</includeonly>}}}]]</td></tr>
 
{{{logolink}}} | File:{{{logo}}} }} | alt={{{logoalt<includeonly>|</includeonly>}}}]]</td></tr>
 
}}
 
}}
</table><noinclude><!--NOTE: Place categories and interwikis in [[Template:Infobox church/doc]].-->{{Documentation}}</noinclude>
+
</table><noinclude><!--NOTE: Place categories and interwikis in [[Template:Infobox ka-kirke/doc]].-->{{Documentation}}</noinclude>

Nåværende revisjon fra 19. apr. 2012 kl. 19:41

Infobox ka-kirke
Fylke{{{fylke}}}
Kommune{{{kommune}}}
Prosti{{{prosti}}}
Bispedømme{{{bisp}}}
{{{mapscomplete}}}
Koordinater{{{latlng}}}
Fellesråd{{{fellesråd}}}
Kirke-id{{{kirkeid}}}
Soknekatalognr{{{sknr}}}
Bygningsgruppe{{{bygningsgruppe}}}
Vernestatus{{{vernestatus}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logosize}}}px | link={{{logolink}}} | alt={{{logoalt}}}]]
[create] Template documentation