Forskjell mellom versjoner av «Nysæter kyrkje»

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: ''Hans-Emil Lidén'' Nysæter kirke ligger i området nordøst for Sagvåg sentrum på Stord, i et småkupert terreng omgitt av furuskog og innmark i dalsøkkene rundt bygningen. Kirken e...)
 
(Omdirigerer til Nysæter kirke)
 
Linje 1: Linje 1:
''Hans-Emil Lidén''
+
#REDIRECT [[Nysæter kirke]]
 
 
 
 
Nysæter kirke ligger i området nordøst for Sagvåg sentrum på Stord, i et småkupert terreng omgitt av furuskog og innmark i dalsøkkene rundt bygningen. Kirken er tegnet av arkitekt Colin Anspach. Den ble bygget i 1991 og vigslet i januar 1992.
 
 
 
===Bygningen===
 
Kirken er bygget over et kvadrat med to avfasede hjørner (i sørøst og nordvest). Selve kirkerommet danner et høyt midtrom med lavere, pulttakdekkede omganger på alle sider. Nordre omgang inneholder menighetssal med foldevegg mot kirkerommet. Østre omgang inneholder sakristier, kontorer og rom for tekniske installasjoner samt en nisjeaktig utvidelse av kirkerommet. Søndre omgang inneholder to slike nisjer, hvorav den største, i vest, tjener som rom for orgelet. Vestre omgang åpner seg mot kirkerommet i full bredde og er en del av det.
 
 
 
Mot øst og sør har kirken en fremskytende underetasje som også er dekket av pulttak. Selve midtrommet (kirkerommet) er dekket av et uregelmessig valmtak med toppunkt trukket mot sørøst. Taket er  kronet av et lite tårn i form av en takrytter som gir overlys til kirkerommet over alterpartiet.
 
 
 
Bygningen er oppført av betong med teglsteins forblending utvendig og innvendig. Hovedetasjen har gulv på ett plan av røde og gule teglfliser. Alle tak er tekket med plastisolbelegg. Midtrommets tak bæres av gitterkonstruksjoner i sortlakkert metall som hviler på  slanke hjørnesøyler. I nivå med overkant gittere er lagt inn undertak av tre.
 
 
 
Hovedinngangen ligger i nordvest.  Et vindfang skjermer hoveddøren inn til en forhall med trapp ned til underetasjen i omgangshjørnet. Fra forhallen leder en dør inn til selve kirkerommet. Kirkerommet får lys fra høytsittende, lange, lave vinduer i nord- og vestmuren over omgangstakene, samt en loddrett lysspalte i sørvestre hjørne. Koret får overlys fra vinduer i tårnrytteren. Øverst i kirkerommets murer er det murt inn horisontale rekker “lydpotter” (leirrrør som stikker ca. 5 cm frem fra murlivet).
 
 
 
Underetasjen inneholder rom for barnehage og to rom for menighetsarbeid samt toalett og garderobe.
 
 
 
Kirken har en frittstående, treetasjes, åpen ''klokkestøpul'' av laminert tre som står like vest for bygningen. Den har fire diagonalstilte hjørnestolper som er avstivet av brede losholter i hver etasje og av krysstivere i mellometasjen. Selve klokke-etasjen er skjermet av et tregitter.
 
 
 
===Interiør===
 
Kirkerommets midtgang er lagt diagonalt fra inngangsdøren i nordvestre hjørne mot alteret som er plassert i sørøstre hjørne. En smal korridor bak alteret fører fra nisjen i østre omgang til den tilsvarende nisjen i søndre omgang. På baksiden av muren bak alteret er murt en grunn “alternisje”. Frittstående bordalter på åttekantet podium tre trinn over kirkerommets gulv.  Døpefont plassert i midtgangen ved podiet. Prekestol ved østmuren, orgel i sørmurens vestre nisje. Benker i form av stolerader som er plassert vinkelrett på hverandre på hver side av midtgangen.
 
 
 
====Farger====
 
Kirkerommet domineres av teglsteinens brunrøde farge. Takene er trehvite med sorte gitterkonstruksjoner. Taket over midtgangen er løftet noe og har hvite plater.
 
 
 
===Inventar===
 
====Alter====
 
Åttekantet bordalter av furu. Ingen altertavle, men ''teppe'' på muren bak alteret. Teppet går fra gulv til tak. Hvitt, med hvite siksak- og chevronornamenter. Hvit silketråd på hvitt lerret. Sign. Kari Dyrdal -92.
 
 
 
====Alterring====
 
Følger podiets omkrets.  Åttesidet, med enkle stolper i hjørnene og midt på sidene. Enkel håndlist. Knelepute trukket med lyst brunt skinn.
 
 
 
====Døpefont====
 
Lakket furu. Åttekantet med fire kantstilte, tykke bord som danner fire ben, vekslende med fire åpne ramverksfelt. Plan overside med hull for dåpsfat. Pyramideformet, åttekantet, sort lokk.
 
 
 
====Prekestol====
 
Fem sider av en åttekant. Ramverkskonstruksjon i lakket furu med fyllinger av sortmalte plater. Står direkte på gulvet.
 
 
 
''Lesepult''. Lakket furu. Enkel, med to ben.
 
 
 
====Benker====
 
Lakket bøketre. Enkle, kjedede stoler med åpen rygg og salgjordsflettede seter.
 
 
 
====Orgel====
 
Orgel levert av Th. Zuber orgelbyggeri, Ålesund. Ni stemmer fordelt på to manual og pedal. Tredelt front av lys, lakkert furu. Lukkede sidefelt. Midtfeltet er delt inn i fire rektangulære felt av vekslende høyde med lydende piper. Forøvrig har fronten gitterverk. Orgelet skal utvides til 16 stemmer.
 
 
 
====Maleri/skulptur====
 
Frem til slutten av 1993 hang et stort krusifiks av stein, hugget av Kristian Blystad, over alterbordet. Krusifikset falt ned og ble knust, men kunstneren har reparert det, og det er gjenoppsatt i en nisje i muren over hovedinngangen i nordvest. Over alterbordet henger nå en sylinderformet skulptur av tre og glass med innlagt lys, formet som en tornekrone/kongekrone. Skulpturen er laget av Per Odd Aarrestad.
 
 
 
===={{Lukket|Rituelle kar}}====
 
Teksten under avsnittet Rituelle kar vises kun for innloggede brukere.
 
====Paramenter====
 
Duker på alter og prekestol i liturgiske farger. Enkle stolaer i liturgiske farger. Sort ullkappe. Hvit linlerrets kappe.
 
 
 
===={{Lukket|Lysstell}}====
 
Teksten under avsnittet Lysstell vises kun for innloggede brukere.
 
====Klokker====
 
To klokker. Utilgjengelige.
 
 
 
====Nummertavler====
 
Kvadratiske felt for salmenummer er innfelt i murverket i øst- og sørmuren.
 
 
 
====Piano====
 
Piano mrk. Schimmel.
 
 
 
====Diverse====
 
Kirkeskip. Nytt. Tremastet kirkeskip henger over midtgangen like innenfor inngangen.
 
 
 
===Kirkegård og gravminner===
 
En kirkegård ble anlagt i dalsenkningen like ved kirken i 1990.
 
 
 
==Kilder==
 
===Utrykte kilder===
 
# Muntlige opplysninger fra kirkeverge Odd Martin Myhre,
 
 
 
==Bilder==
 
<gallery widths="100px" heights="100px" perrow="6" caption="Eksteriør">
 
Fil:Nysæter kirke Fasade 1.jpg|
 
Fil:Nysæter kirke Fasade 2.jpg|
 
Fil:Nysæter kirke Fasade 3.jpg|
 
Fil:Nysæter kirke Fasade 5.jpg|
 
Fil:Nysæter kirke Hovedinngang.jpg|Hovedinngang
 
Fil:Nysæter kirke Klokketårn.jpg|Klokketårn
 
</gallery>
 
<gallery widths="100px" heights="100px" perrow="6" caption="Interiør">
 
Fil:Nysæter kirke Kirkerom Bakre.jpg|Kirkerom Bakre
 
Fil:Nysæter kirke Kirkerom fremre.jpg|Kirkerom fremre
 
Fil:Nysæter kirke Alterparti 1.jpg|Alterparti
 
Fil:Nysæter kirke Kyrkjelysal.jpg|Kyrkjelysal
 
</gallery>
 
<gallery widths="100px" heights="100px" perrow="6" caption="Inventar">
 
Fil:Nysæter kirke Kunst over alter.jpg|Kunst over alter
 
Fil:Nysæter kirke Døpefont 1.jpg|Døpefont
 
Fil:Nysæter kirke Prekestol 1.jpg|Prekestol
 
Fil:Nysæter kirke Orgel 1.jpg|Orgel
 
 
 
</gallery>
 
 
 
[[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
 
[[Kategori:Mangler metadata]]
 

Nåværende revisjon fra 27. aug. 2014 kl. 13:17

Omdirigering til: