Nysæter kyrkje

Fra Norges Kirker

Revisjon per 27. aug. 2014 kl. 09:56 av Kambestad (diskusjon | bidrag) (Ny side: ''Hans-Emil Lidén'' Nysæter kirke ligger i området nordøst for Sagvåg sentrum på Stord, i et småkupert terreng omgitt av furuskog og innmark i dalsøkkene rundt bygningen. Kirken e...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Hans-Emil Lidén


Nysæter kirke ligger i området nordøst for Sagvåg sentrum på Stord, i et småkupert terreng omgitt av furuskog og innmark i dalsøkkene rundt bygningen. Kirken er tegnet av arkitekt Colin Anspach. Den ble bygget i 1991 og vigslet i januar 1992.

Bygningen

Kirken er bygget over et kvadrat med to avfasede hjørner (i sørøst og nordvest). Selve kirkerommet danner et høyt midtrom med lavere, pulttakdekkede omganger på alle sider. Nordre omgang inneholder menighetssal med foldevegg mot kirkerommet. Østre omgang inneholder sakristier, kontorer og rom for tekniske installasjoner samt en nisjeaktig utvidelse av kirkerommet. Søndre omgang inneholder to slike nisjer, hvorav den største, i vest, tjener som rom for orgelet. Vestre omgang åpner seg mot kirkerommet i full bredde og er en del av det.

Mot øst og sør har kirken en fremskytende underetasje som også er dekket av pulttak. Selve midtrommet (kirkerommet) er dekket av et uregelmessig valmtak med toppunkt trukket mot sørøst. Taket er kronet av et lite tårn i form av en takrytter som gir overlys til kirkerommet over alterpartiet.

Bygningen er oppført av betong med teglsteins forblending utvendig og innvendig. Hovedetasjen har gulv på ett plan av røde og gule teglfliser. Alle tak er tekket med plastisolbelegg. Midtrommets tak bæres av gitterkonstruksjoner i sortlakkert metall som hviler på slanke hjørnesøyler. I nivå med overkant gittere er lagt inn undertak av tre.

Hovedinngangen ligger i nordvest. Et vindfang skjermer hoveddøren inn til en forhall med trapp ned til underetasjen i omgangshjørnet. Fra forhallen leder en dør inn til selve kirkerommet. Kirkerommet får lys fra høytsittende, lange, lave vinduer i nord- og vestmuren over omgangstakene, samt en loddrett lysspalte i sørvestre hjørne. Koret får overlys fra vinduer i tårnrytteren. Øverst i kirkerommets murer er det murt inn horisontale rekker “lydpotter” (leirrrør som stikker ca. 5 cm frem fra murlivet).

Underetasjen inneholder rom for barnehage og to rom for menighetsarbeid samt toalett og garderobe.

Kirken har en frittstående, treetasjes, åpen klokkestøpul av laminert tre som står like vest for bygningen. Den har fire diagonalstilte hjørnestolper som er avstivet av brede losholter i hver etasje og av krysstivere i mellometasjen. Selve klokke-etasjen er skjermet av et tregitter.

Interiør

Kirkerommets midtgang er lagt diagonalt fra inngangsdøren i nordvestre hjørne mot alteret som er plassert i sørøstre hjørne. En smal korridor bak alteret fører fra nisjen i østre omgang til den tilsvarende nisjen i søndre omgang. På baksiden av muren bak alteret er murt en grunn “alternisje”. Frittstående bordalter på åttekantet podium tre trinn over kirkerommets gulv. Døpefont plassert i midtgangen ved podiet. Prekestol ved østmuren, orgel i sørmurens vestre nisje. Benker i form av stolerader som er plassert vinkelrett på hverandre på hver side av midtgangen.

Farger

Kirkerommet domineres av teglsteinens brunrøde farge. Takene er trehvite med sorte gitterkonstruksjoner. Taket over midtgangen er løftet noe og har hvite plater.

Inventar

Alter

Åttekantet bordalter av furu. Ingen altertavle, men teppe på muren bak alteret. Teppet går fra gulv til tak. Hvitt, med hvite siksak- og chevronornamenter. Hvit silketråd på hvitt lerret. Sign. Kari Dyrdal -92.

Alterring

Følger podiets omkrets. Åttesidet, med enkle stolper i hjørnene og midt på sidene. Enkel håndlist. Knelepute trukket med lyst brunt skinn.

Døpefont

Lakket furu. Åttekantet med fire kantstilte, tykke bord som danner fire ben, vekslende med fire åpne ramverksfelt. Plan overside med hull for dåpsfat. Pyramideformet, åttekantet, sort lokk.

Prekestol

Fem sider av en åttekant. Ramverkskonstruksjon i lakket furu med fyllinger av sortmalte plater. Står direkte på gulvet.

Lesepult. Lakket furu. Enkel, med to ben.

Benker

Lakket bøketre. Enkle, kjedede stoler med åpen rygg og salgjordsflettede seter.

Orgel

Orgel levert av Th. Zuber orgelbyggeri, Ålesund. Ni stemmer fordelt på to manual og pedal. Tredelt front av lys, lakkert furu. Lukkede sidefelt. Midtfeltet er delt inn i fire rektangulære felt av vekslende høyde med lydende piper. Forøvrig har fronten gitterverk. Orgelet skal utvides til 16 stemmer.

Maleri/skulptur

Frem til slutten av 1993 hang et stort krusifiks av stein, hugget av Kristian Blystad, over alterbordet. Krusifikset falt ned og ble knust, men kunstneren har reparert det, og det er gjenoppsatt i en nisje i muren over hovedinngangen i nordvest. Over alterbordet henger nå en sylinderformet skulptur av tre og glass med innlagt lys, formet som en tornekrone/kongekrone. Skulpturen er laget av Per Odd Aarrestad.

Rituelle kar

Teksten under avsnittet Rituelle kar vises kun for innloggede brukere.

Paramenter

Duker på alter og prekestol i liturgiske farger. Enkle stolaer i liturgiske farger. Sort ullkappe. Hvit linlerrets kappe.

Lysstell

Teksten under avsnittet Lysstell vises kun for innloggede brukere.

Klokker

To klokker. Utilgjengelige.

Nummertavler

Kvadratiske felt for salmenummer er innfelt i murverket i øst- og sørmuren.

Piano

Piano mrk. Schimmel.

Diverse

Kirkeskip. Nytt. Tremastet kirkeskip henger over midtgangen like innenfor inngangen.

Kirkegård og gravminner

En kirkegård ble anlagt i dalsenkningen like ved kirken i 1990.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Muntlige opplysninger fra kirkeverge Odd Martin Myhre,

Bilder