Olsvik kirke

Fra Norges Kirker

Revisjon per 29. okt. 2020 kl. 10:22 av Elisabeth (diskusjon | bidrag) (→‎{{Lukket|Lysstell}})
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Olsvik kirke
FylkeHordaland fylke
KommuneBergen kommune
ProstiLaksevåg
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Koordinater60.378691,5.218886
FellesrådBergen kirkelige fellesråd
Kirke-id120103901
Soknekatalognr07030501
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Olsvik prestegjeld ble skilt ut fra Loddefjord prestegjeld i 1982, og planer om bygging av en kirke ble utarbeidet. Etter at en byrettsdom i 1985 fastslo at kirken ikke kunne oppføres på den opprinnelig valgte tomt, ble ny tomt utpekt i 1986. Byggearbeidet tok til i 1989, og kirken ble innviet i november 1990. Kirken har 500 sitteplasser og er tegnet av arkitekt Aksel Fronth, Fredrikstad.

Bygningen

Olsvik kirke ligger høyt og fritt i utmarksterreng ca. 140 m.o.h. på nordsiden av åsryggen «Grøntua». Mot nord og øst ligger tettbebyggelsen i Olsvikskjenet, mot vest faller terrenget bratt mot Fagerdalen.

Kirkebygningen består av en hovedetasje som rommer selve kirken, og en underetasje med møterom, kjøkken etc. Kirken er utformet med et kvadratisk midtrom som omkranses av omganger på alle fire sider. Hovedinngang i øst, korparti i vest. På tre av sidene er omgangene trukket inn som deler av hovedrommet, men på vestsiden er prestesakristi, dåpssakristi, møterom og kontor for organist og kirketjener plassert i omgangen som her er avdelt fra kirkerommet ved en skillemur. På østsiden er en smal kommunikasjonskorridor bygget til på utsiden av omgangen på hver side av hovedinngangen. Partiet innenfor inngangen er utformet som en traktformet korridor som deler østre omgang i to og ender i en dobbeltfløyet dør som fører inn til selve hovedrommet. Utvendig markeres hovedinngangen av et kvadratisk oppbygg med pyramideformet tak båret av fire hjørnestolper.

Nord for kirken ligger en egen kontorfløy og en kvadratisk klokkestøpul med firsidet pyramideformet tak.

Bygningene er oppført av lettbetongelementer med lecamurte innvendige vegger. Betongelementene bærer et firsidet pyramidetak over kirkens hovedrom og flate pulttak over omgangene. Pyramidetaket er konstruert med fire doble, laminerte gratsperrer i hjørnene. Disse bærer sperrer og åser som danner et synlig gitter mot undertakets platekledde takflater. Omgangenes pulttak har synlige sperrer under det platekledde undertaket. Utvendig er takene tekket med kopper, bortsett fra øvre del av pyramidetaket som er åpent med et glassdekke som sammen med en gjennomgående lysspalte i østre takflate gir overlys til hovedrommet. Takpyramidens spiss markeres av et lite tårnoppbygg som fungerer som luftavtrekk. For øvrig får kirkerommet lys fra rekker av små, rektangulære vindusåpninger i veggpartiene som skiller hovedtaket fra omgangstakene.

Hovedetasjens gulv består av keramiske fliser på betong. Korpartiets gulv ligger to trinn over gulvet i resten av hovedetasjen.

Interiør

Korparti i vestre del av hovedrommet med prekestol plassert mot vestvegg, og med alter og døpefont plassert aksialt foran prekestolen. Rundt alteret tresidet, rettvinklet alterring. Orgel mot vestveggen sør for korpartiet, lesepult på tilsvarende sted i nord. Armstoler i rader på hver side av midtgang.

Farger

Dypblått teppegulv i korpartiet, for øvrig rødbrunt flisegulv. Hvitmalte vegger og tak med kalklutede sperrer, åser, gitre etc. Lyst trefargede stoler med blå sete- og ryggputer, trefarget orgel, prekestol, alterbord og døpefont.

Lys og varme

Elektrisk lys og gulvvarme.

Inventar

Alter

Alter av tre, blokkformet, med utkragende bordplate.

Altertavle

Ingen altertavle, men veggpartiet bak prekestol og alter er kledd med stående furulekter satt opp med smale spalter mellom og vekselvis snudd 90°. På disse er montert et kors i form av forgylte lekter.

Alterring

Enkel, tresidet, rettvinklet med håndlist og hylle for særkalker. Bred knelepute i lyst, naturfarget skinn.

Døpefont

Blokkformet, kledd med stående panel i vekslende bredder.

Prekestol

Rektangulær, lukket, kledd med stående panel i vekslende bredder. Lesepult som prekestol, men mindre.

Orgel

Kasseformet. 19 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Mekanisk overføring. Levert av Bruno Christensen og Sønner orgelbyggeri, Danmark 1991.

Rituelle kar

Kalk† og disk†, vekt 12 lod (1629) ødelagt ved Holmen prestegårds brann 1720. Ny kalk og disk, vekt 58 lod ½q. forært av «en ubekient ven». Ant. identisk med nåværende kalk og disk. Kalk, kupa har ny tut og er muligens fornyet. 6-knoppet nodus. På knoppene gravert IESVSN. 6-sidet, 6-passformet fot. Rett standkant med påloddet plate. Stpl. C56, Christiania 1656, PKI (Peder Knudsen Iuel). H. 24,5 cm, fot diam. 16,7 cm.

Disk. Likearmet kors på kanten. Diam. 15,2 cm. Til kalk og disk hørte opprinnelig et «Schagrins foderal». 50 særkalker, plett. Gitt av Krødsherad Røde Kors 1938.

Oblateske, rund, i lokket innstøpt sølvmedalje med korsfestelsen på den ene side og syndefallet på reversen. Korsfestelsen har Jesu kors stående frontalt, røvernes kors står på skrå, røverne henger sterkt forvridd og bundet. Bak Kristus er det en strålekrans samt halvrund skykrans. Jesu lendeklede ender i opprullet flik på venstre hofte. Føttene er naglet over hverandre. Maria er segnet i forgrunnen og hjelpes av kvinne som bøyer seg ned mot henne. Maria Magdalena kneler ved foten av korset. Longinus løfter lanse. Dessuten er det en rytter, sett bakfra, med lanse samt en knekt som løfter kølle for å slå den ene soldat. Til venstre i bakgrunnen sees detalj med himmelen, til høyre detalj av helvedet. Over billedfeltet løper en innskrift: «Miserere nobis domine.» Syndefallet på reversen har Adam til venstre og Eva til høyre, begge i profil mot treet, som er utformet med fritt pålagte bladkrøller. Til venstre i bakgrunnen ses skapelsen, til høyre utdrivelsen av Paradis. I himmelteltet er det et våpen med to korslagte kårder. I helvedesfeltet er det et skrådelt våpen med bjelker i begge felt. Under trekronen løper en innskrift: «Mulier dedit mihi et comedi Ge. 2.» Feltet er forgylt, likesom esken innvendig. Lokket har prikket innskrift rundt medaljen: «Forræret til Oulberg Kirke af Provstinde Anne Bendike Salig Borgs». (Enke etter prost Jacob Borg som døde 1826. Anna (Anne) Borg, f. Knoph, døde 1834.) Medaljens diam. 5,5 cm. Eskens diam. 11,5 cm. H. 5,5 cm.

Sølvmugge, stpl. Th. Marthinsen.

Dåpsfat†, messing, lite og gammelt, men fremdeles i bruk 1740. Dåpsfat†, messing, forært av kapellanen Søren Lemich (antagelig identisk med Søfren Lemmich som forærte et skip til Holmen kirke, besikt. 1724).

Dåpsfat, sølv, vekt 61 lod. Innslått langs kanten: «Hvo, som troer og bliver døbt, skal blive salig. Mrc. Evg. 16 cap, 16 V.» Gravert under bunnen: «Til Krødsherreds Kirke. Fra Georg Peder Rasch, Sorenskriver i Eker, Modum og Sigdal fra 1840—1853 og Hustru Susanna Maria Margaretha, født Berg.» Stpl. Thune 1875. Diam. 37 cm.

Kanne, ustpl. antagelig plett fra 1800-årene. Korpus rikt ornert, slank hals. Har opprinnelig hatt lokk.

Kjele, messing, l. 24 cm. H. med hank ca. 27 cm.

Paramenter

To messehagler med tilsvarende alter- og prekestolklede. a) Fiolett/dyprødt ullstoff med fiolett silkefôr. Casulaform. Ryggen dekorert med bred rød stolpe med brodert kors omgitt av krans av hjerter. Forstykket har Y-kors med drueklase.

b) Grønn med striper i rødt, fiolett, lyst blått og grønt. Grønt silkefôr. Casulaform. Ryggstykket dekorert med bredt mangefarget kors. Korresponderende alter- og prekestolklede. Begge messehaglene er komponert og utført av Elsa Grøm.

Lysstell

3 lysestaker† (invl.1629) muligens identiske med 2 små tinnstaker og l liten messingstake (invl. 1685/89). I 1701 omtales en messingstake gitt av Fingar Glæszne (Glesne). I 1724 omtales to små malmstaker som var løse i skruene. Muligens er en av de nevnte staker identisk med en liten renessansestake som står på prekestolen. (Denne er i følge innskrift forært til Bragernes kirke opprinnelig.) Støpt, balusterformet lyspipe, stor krave og klokkeformet fot. På kraven gravert SPF BMD. På foten gravert: «Bragnæs Kierchis ornament foræret af IM SR och AKD 1628». I innskriften sitter to våpen, a) med korslagte gafler(?) b) med IHS (?). H. 22 cm, diam. 17 cm. Pendenten er i Nordiska Museet, Stockholm (Nr. 60198). Alterstaker, plett, forært av gårdbruker Jens Olsen Sleviken i 1870-årene.

Trestake, dreiet, lavt balusterformet skaft med jernpigg, bred fot Diam. 22,5 cm.

Lysekrone, forært år 1900 av gårdbruker Nils N. Skinnæs og hustru Gunhild Torstensdtr., forgylt metall med ornamenter i klassisisme og nygotikk. Armene er festet til 2 hjul. Montert for elektrisitet. Ialt 36 lyspærer.

Klokker

To kirkeklokker fra O. Olsen & Sønns klokkestøperi, Nauen pr. Tønsberg. Største klokke har inskripsjonen «Av Guds nåde», den minste «Til Guds ære».

Nummertavler

Nummertavler i form av enkle, umake finérplater.

Piano

Piano i søndre omgang sør for orgel.

Kilder

Trykte kilder

  1. Olsvik kirke 1990, brosjyre.
  2. Olsvik menighetsblad nr. 9, 1990.

Bilder