Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • …ldene bæres av en nedre ring hvorpå engler og griffer. Kronen er laget ved Voss kunsthåndverkskole [[Kategori:Fusa prestegjeld]]
  9 KB (1 334 ord) - 4. nov. 2020 kl. 10:39
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  37 KB (6 003 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:33
 • | prosti = Hardanger og Voss …dalbotnen på Liatreet. Teikningar vart levert av arkitekt Leiv Tvilde frå Voss som også teikna inventaret til kyrkja. Murmeister var Arthur Birkeland. Ar
  25 KB (3 835 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:22
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  45 KB (7 136 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:34
 • | prosti = Hardanger og Voss …kom frå garden Eikemo lengre nede i dalen, skifer til taket vart henta på Voss. Det vart også brote stein på garden Gullbrå som ligg lengre oppe i dale
  28 KB (4 444 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:48
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  126 KB (20 761 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:20
 • | prosti = Hardanger og Voss [[Kategori:Odda prestegjeld]]
  25 KB (3 953 ord) - 4. nov. 2020 kl. 13:46
 • | prosti = Hardanger og Voss …are tider har Stamnes såleis lege sentralt i ferdselsruta mellom Bergen og Voss.
  40 KB (6 406 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:01
 • …7 (DN XII,86) og i 1430 (DN V,597). Etter 1560 ble kirken annekskirke i Os prestegjeld. Fra 1855 har den vært annekskirke under Fusa. I perioden 1725-1870 var k …t. Jørgen kirke i Bergen. Det var bygget i 1835 av Peter Nielsen Quarme på Voss og hadde 10 stemmer fordelt på et manual og pedal. I 1923 ble dette orgele
  25 KB (3 868 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:29
 • | prosti = Hardanger og Voss [[Kategori:Kvam prestegjeld]]
  27 KB (4 364 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:41
 • | prosti = Hardanger og Voss Jubileumsbok: Utne sokneråd, ''Utne Kyrkja : 5. juli 1895 – 1995'', Voss 1995
  35 KB (5 850 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:25
 • | prosti = Hardanger og Voss [[Kategori:Vaksdal prestegjeld]]
  31 KB (5 018 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:30
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  55 KB (9 063 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:56
 • | prosti = Hardanger og Voss Benkene leverte av Gjerde Bruk L/L, Voss, treskjærararbeidet er utført av Lars Hæve.<ref> Jubileumsbok s. 60</ref
  43 KB (6 880 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:25
 • | prosti = Hardanger og Voss Tradisjonen frå området i Voss og Hardanger med gravminne av skiferheller er også representert på denne
  41 KB (6 501 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:34
 • | prosti = Hardanger og Voss [[Kategori:Odda prestegjeld]]
  35 KB (5 718 ord) - 3. nov. 2020 kl. 12:15
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  59 KB (9 618 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:16
 • | prosti = Hardanger og Voss [[Kategori:Ullensvang prestegjeld]]
  39 KB (6 217 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:46
 • | prosti = Hardanger og Voss # Milzow, G.H./Olafsen O., ''Voss og Hardangers Prestehistorie, 1679/1911''
  45 KB (7 408 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:26
 • | prosti = Hardanger og Voss [[Kategori:Kvam prestegjeld]]
  43 KB (7 084 ord) - 5. nov. 2020 kl. 15:01
 • | prosti = Hardanger og Voss …ring 1686. Statsarkivet i Bergen, Stiftsamtmannen, boks 1732, Hardanger og Voss
  54 KB (9 030 ord) - 19. feb. 2021 kl. 14:03
 • | prosti = Hardanger og Voss …jet er oppført i 1923, i samband med Lars Osa sine målingar. Lars Hæve frå Voss utførte treskjerararbeidet og Lars Osa måla mellom anna korskiljet (sjå
  58 KB (9 529 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:19
 • | prosti = Hardanger og Voss …som var prest i Odda frå 1916 til 1955, frå 1937 også prost i Hardanger og Voss prosti.<ref> Kolltveit 1970, s. 83</ref>
  62 KB (10 089 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:15
 • | prosti = Hardanger og Voss …1600-talet.<ref> Synfaring 1661-65</ref> I 1620 fekk Hans ”snedicker” på Voss betalt for å ta opp lemmen og leggja han på att ”til forforbedrelse”.
  61 KB (9 982 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:47
 • | prosti = Hardanger og Voss [[Kategori:Kvam prestegjeld]]
  49 KB (7 672 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:27
 • …datter Mørck. Henrik Miltzow var deres sønn. Han ble senere sogneprest til Voss 1623-1666. Gert Milzow eide bl.a. en sag i Samnanger. Alberdt Hinrichsen er [[Kategori:Samnanger prestegjeld]]
  30 KB (4 719 ord) - 29. okt. 2020 kl. 13:16
 • …t inn under St. Jørgens kirke. Denne ordning varte til 1.11.1886 da Årstad prestegjeld ble opprettet. I perioden 1819−41 hørte også Askøy sogn inn under St. …let Magne Andersen Gjelvig og andre et orgel til kirken. Det ble bygget på Voss av orgelbyggeren Peder N. Quarme og kostet 200 Spd. I 1868 ble et nytt orge
  62 KB (9 958 ord) - 3. nov. 2020 kl. 13:56
 • Kirkens første orgel ble bygget i 1892 av orgelbygger Kvarme, Voss. Det ble bygget opp av deler av det gamle orgelet fra Korskirken i Bergen… [[Kategori:Stord prestegjeld]]
  42 KB (6 440 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:20
 • …a var soknekyrkje i mellomalderen, etter reformasjonen annekskyrkje i Fusa prestegjeld. # Sorenskrivaren, Hardanger og Voss, Tingbok I A d 10, fol. 363b f.
  71 KB (12 041 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:42
 • …en. Orgelet sto i Krosskyrkja frå 1856 til 1892. Niels Pedersen Kvarme frå Voss kjøpte orgelet og laga fleire separate orgel av det. Den eine delen kom ti [[Kategori:Austevoll prestegjeld]]
  51 KB (8 420 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:17
 • Kirken fikk nytt orgel† i 1874. Det var bygget på Voss av orgelbygger Kvarme og hadde 6 stemmer, l manual, ikke pedal. Overføring [[Kategori:Fana prestegjeld]]
  57 KB (9 156 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:35
 • Kirken fikk sitt første orgel i 1832. Det ble bygget av David Lemme, Voss og hadde 6 eller 7 stemmer. Dette orgelet ble skiftet ut i 1914 med et orge [[Kategori:Kvinnherad prestegjeld]]
  60 KB (9 398 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:48
 • </ref> Kyrkja er no hovudkyrkje i Luster prestegjeld i Bjørgvin. …t på 1800-talet. Orgelet var laga av orgelbyggjar Peter Nielsen Quarme frå Voss (d. 1853). Orgelet vart i samband med restaureringsarbeida i 1903 sendt inn
  101 KB (16 843 ord) - 27. okt. 2020 kl. 12:59
 • I 1885 ble Johanneskirkens prestegjeld opprettet for byens vestlige del, dvs. Sydnes, Nygård og Møhlenpris. Nøs …fuen». H. Meyer (s. 189, Tillæg) mener at en liten boksamling som tilhørte Voss kirke, og etter reformasjonen ble overført til Bergen, da kan ha kommet ti
  352 KB (56 554 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:21