Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • …skule i 1977, vart eit rom i sokkeletasjen vigsla til kapell av prosten på Voss, Augun Østtveit, 4.6.1977, med heimel i kgl. res. av 17.1.1975.<ref> Kalls På den andre sida av elva ligg gravplassen som ligg under Voss kyrkjelege fellesråd sitt ansvarsområde. Her er det oppført eit lite gravkapell som berre vert
  12 KB (1 856 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:43
 • | fellesråd = Vaksdal kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  25 KB (3 835 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:22
 • | fellesråd = Vaksdal kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  28 KB (4 444 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:48
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  37 KB (6 003 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:33
 • | fellesråd = Kvam kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  27 KB (4 364 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:41
 • | fellesråd = Vaksdal kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  31 KB (5 018 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:30
 • | fellesråd = Vaksdal kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  40 KB (6 406 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:01
 • | fellesråd = Ullensvang kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  35 KB (5 850 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:25
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  45 KB (7 136 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:34
 • | fellesråd = Vaksdal kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  43 KB (6 880 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:25
 • | fellesråd = Vaksdal kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  41 KB (6 501 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:34
 • fellesråd = Aurland kyrkjelege fellesråd | …n kyrkje : Vangskyrkja i Aurland : Kyrkje og kristenliv.'' Jubileumsskriv. Voss 1983.<br />
  41 KB (6 636 ord) - 19. feb. 2021 kl. 16:39
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  126 KB (20 761 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:20
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  55 KB (9 063 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:56
 • | fellesråd = Kvam kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  43 KB (7 084 ord) - 5. nov. 2020 kl. 15:01
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  59 KB (9 618 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:16
 • | fellesråd = Kvam kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  49 KB (7 672 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:27
 • | fellesråd = Kvam kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  54 KB (9 030 ord) - 19. feb. 2021 kl. 14:03
 • | fellesråd = Ullensvang kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  61 KB (9 982 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:47
 • | fellesråd = Stord kyrkjelege fellesråd Kirkens første orgel ble bygget i 1892 av orgelbygger Kvarme, Voss. Det ble bygget opp av deler av det gamle orgelet fra Korskirken i Bergen…
  42 KB (6 440 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:20
 • | fellesråd = Kvinnherad kyrkjelege fellesråd Kirken fikk sitt første orgel i 1832. Det ble bygget av David Lemme, Voss og hadde 6 eller 7 stemmer. Dette orgelet ble skiftet ut i 1914 med et orge
  60 KB (9 398 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:48
 • | fellesråd = Ullensvang kyrkjelege fellesråd | prosti = Hardanger og Voss
  56 KB (9 099 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:11
 • | fellesråd = Luster kyrkjelege fellesråd …t på 1800-talet. Orgelet var laga av orgelbyggjar Peter Nielsen Quarme frå Voss (d. 1853). Orgelet vart i samband med restaureringsarbeida i 1903 sendt inn
  101 KB (16 843 ord) - 27. okt. 2020 kl. 12:59
 • | fellesråd = Fortidsminneforeningen Frå 1920-åra har det årleg vorte halde olsokmesser i kyrkja, særlege kyrkjelege forretningar finn stundom stad og kyrkja vert brukt i undervisninga til lei
  71 KB (12 041 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:42