Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • Kirken ligger på Bjørkelangen i Løken sogn, på kirkegården, som var tatt i bruk 1913. Den ble oppført av byggm [[Kategori:Bjørkelangen sokn]]
  6 KB (943 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:23
 • Anneks i Løken prestegjeld. Opprinnelig sognet Setskog til Løken kirke, men på grunn av den lange og besværlige vei til hovedkirken fikk m '' Kirkeklokke''† kom angivelig til Botner, solgt 1846 til Løken prestegård (Faye s. 7).
  15 KB (2 281 ord) - 29. okt. 2020 kl. 13:26
 • Løken kirke ble viet Sta. Maria den 8. febr. Kjøpt 1723 av «assessor i overhofr Biskop Jens Nilsson visiterte Løken kirke 4. jan. 1597 og nevner i sin visitasbok: «Och haffuer de begynt at s
  35 KB (5 493 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:25
 • …ske teppet fra stavkirken («Lomisteppet»). Kopien ble utført av Marit Anny Løken Tvenge 1980. …<ref> Kallsbok for Vestre Slidre.</ref> c) Grønn ull, tegnet av Marit Anny Løken Tvenge og utført i Marit Annys vevstogo. På ryggen motiv hentet fra alter
  31 KB (4 889 ord) - 27. okt. 2020 kl. 12:40
 • …av den 22. jan. Sognekirke i middelalderen. Etter reformasjonen anneks til Løken med samme eierforhold. Den kirken som ble revet ca. 1620 for å gi plass fo …okkerstolen'' hadde iflg. kallsb. lignende innskrifter som klokkerstolen i Løken kirke.
  26 KB (3 987 ord) - 4. nov. 2020 kl. 10:54
 • …på vestsiden av Slidrefjorden, tvers over fjorden for Røn. "Oe/yiar kirkiu sokn a syddra luta a Veldrese" er første gang nevnt i 1358.<ref> DN II 344. </r …Ulven, Marit Holden Semeleng og Magnhild Skjel under ledelse av Marit Anny Løken Tvenge. Tegnet av Grete Tvenge. På ryggen fem sammenkomponerte kornaks som
  31 KB (4 830 ord) - 5. nov. 2020 kl. 12:06
 • …g som gravplass, og i 1742 ble det tatt jord fra en gravhaug på nabogården Løken til dette formål. I sin Beskrivelse av Ringerige og Hallingdals fogderi fr …tiv. Gitt av kirkeforeningen med stort bidrag av fru Ingeborg Josephson på Løken. Gamle kirkegårdsmurer er bevart og viser hvor liten kirkegården har vær
  39 KB (6 187 ord) - 26. okt. 2020 kl. 14:04
 • …illigemed den større efter forlangende af kirkeværgene Jens Sigton og Iaen Løken støbt af Borger Riise ved Tønsberg. Diam. 70 cm, h. med krone ca. 69 cm. [[Kategori:Kråkstad sokn]]
  29 KB (4 459 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:23
 • …”alle af Nordfjord”. Dette hadde nok samband med at Byggmeisteren, Ole O. Løken var frå Nordfjord og tok med seg dei han var van med å samarbeida med. Ta [[Kategori:Norum sokn]]
  38 KB (6 162 ord) - 19. feb. 2021 kl. 17:32
 • Antependium; rød fløyel med kristogram og gullgaloner. Gave fra fru Løken, Onsøy 1928. [[Kategori:Onsøy sokn]]
  30 KB (4 462 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:25
 • …, br. 188 cm. Alterduk med bred alterbrun av grov lin, vevet av Marit Anny Løken Tvenge. Alterbrunen er vevet i kniplingsteknikk og er brodert med alterkalk …av Bjørg Abrahamsen, vevet i toskafts «dragrustningsteknikk» av Marit Anny Løken Tvenge. Broderiet omfatter stort gaffelkors i nyanser av rødgult på rygge
  100 KB (16 124 ord) - 3. nov. 2020 kl. 13:20
 • ''Teknikk og farver.'' (Iflg. rapporter ved Truls Magnus Løken 1967 og Unn Plahter 1969). Følgende farver er registrert: blått, grønt o # Truls Magnus Løken «Ål-taket. Undersøkelse og konservering», ''Meddelelser om konservering
  89 KB (14 722 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:36
 • …ef> Valdres bygdebok V, II, s. 26–27.</ref> En kopi er vevet av Marit Anny Løken Tvenge og anvendt som alterklede i Lomen nye kirke. Kledet lånes ut til st [[Kategori:Lomen sokn]]
  87 KB (14 014 ord) - 27. okt. 2020 kl. 12:44
 • …torøen Novbr. 1842 og af hans Hustru Gonor Iversdatter Rytterager født paa Løken 4 octbr. 1780 død paa Storøen 28 Octbr. 1878. Fred med Eders Støv Velsig [[Kategori:Hole sokn]]
  75 KB (11 915 ord) - 26. okt. 2020 kl. 14:06
 • …i Marit Annys vevstogo. 1 rødt antependium, vevet og brodert av Marit Anny Løken Tvenge. [[Kategori:Hegge sokn]]
  101 KB (16 469 ord) - 27. okt. 2020 kl. 12:41