Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • Nordås prestegjeld ble skilt ut fra Birkeland prestegjeld i 1968. Søreide kirke ble påbegynt i 1971. Grunnsteinen ble nedlagt 25. o [[Kategori:Søreide prestegjeld]]
  8 KB (1 186 ord) - 4. nov. 2020 kl. 10:56
 • …r byutvidelsen i 1955 lagt inn under St. Markus prestegjeld i Bergen. Eget prestegjeld siden 26/8 1966. Allerede i 1956 ble det arbeidet med å få reist en inter [[Kategori:Fyllingsdalen prestegjeld]]
  9 KB (1 264 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:37
 • Birkeland kirke lå opprinnelig på gården Birkelands grunn, på nordsiden av Vallah …e kirken solgt til kirkevergene Arne Olsen Øvre Totland og Lars Olsen Øvre Birkeland. Fra omkring 1740 til 1795 var den på flere hender, men ble dette år solg
  33 KB (5 119 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:22
 • …sön, Dagbok ..., 1963, s. 68). Det lå sammen med Birkeland sogn under Fana prestegjeld. …I 1886 ble Årstad eget prestegjeld. I 1957 ble Fridalen skilt ut som eget prestegjeld.
  28 KB (4 377 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:48
 • Kirken ligger i nordre del av det gamle Birkeland sogn, på gården Storetveits grunn. Området der kirken ligger, er temmeli …at Storetveit menighet skulle ha gravplass på Øvsttun kirkegård sammen med Birkeland menighet. Dette viste seg upraktisk i lengden, og i 1954 vedtok Fana kommun
  25 KB (3 925 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:25
 • …lmedal og Valen sogn som ble overført fra henholdsvis Skånevik og Fjelberg prestegjeld i 1967. …lerede i 1864 ble tanken om å bygge en ny kirke tatt opp av biskop Hersleb Birkeland, men valget av tomt for den nye kirken voldte vanskeligheter. Eieren av den
  26 KB (4 134 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:44
 • Etter at Fusa var blitt eget prestegjeld i 1855, ble det aktuelt å bygge en ny kirke. Arkitekt Stockfleth fikk i op Kirkens orgel ble kjøpt fra Birkeland kirke i Fana i 1962. Det ble bygget av Olsen og Jørgensen orgelfabrikk, Kr
  24 KB (3 698 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:37
 • …ilde frå Voss som også teikna inventaret til kyrkja. Murmeister var Arthur Birkeland. Arbeidet med treverket vart leia av byggmeister Johannes E. Øvsthus.<ref> [[Kategori:Vaksdal prestegjeld]]
  25 KB (3 835 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:22
 • Kyrkja vart oppført av kyrkjebyggarane Johannes Raknes og Ole Birkeland. I stiftsskrivaren sin rekneskap er det innført følgjande: "Anno 1706: de …v Jacobsen og Thorsen, Skudesneshamn, og vigsla 15. oktober 1873 av biskop Birkeland. Kyrkja har oml. 400 sitjeplassar.
  35 KB (5 836 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:34
 • …irken over i privat eie. I 1767 ble den kjøpt av de fem brukerne av gården Birkeland som kirken eide. Kirken ble solgt til kommunen i 1856, og ny kirke sto ferd [[Kategori:Meland prestegjeld]]
  22 KB (3 438 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:52
 • …den eldre kirken. Byggmester var Askild Åse. Kirken ble innviet av biskop Birkeland 2. april 1865. Større restaureringer med hensyn til interiør og inventar [[Kategori:Lindås prestegjeld]]
  31 KB (4 892 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:19
 • …angberg lengre nede ved fjorden. Ho vart vigsla 16. oktober 1872 av biskop Birkeland. 1800-talskyrkja vart råka av lynnedslag og brann ned 16. april 1926. Den …stre Vikebygd kyrkje i 1926. Kyrkja heiter no Førde kyrkje og ligg i Sveio prestegjeld. Austre Vikebygd kyrkje vart oppført att i 1928 etter teikningar av arkite
  40 KB (6 565 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:11
 • Kirken fikk sitt første orgel† i 1919. Det ble kjøpt fra Birkeland kirke i Fana. Orgelet var bygget av Claus Jensen og hadde fem stemmer og et [[Kategori:Samnanger prestegjeld]]
  30 KB (4 719 ord) - 29. okt. 2020 kl. 13:16
 • …mle kirketuften. Den ble bygget i 1865 av Ole Syslak, og innviet av biskop Birkeland 20. september samme år. Bygningen er orientert med kor mot sør, skip mot [[Kategori:Lindås prestegjeld]]
  38 KB (6 131 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:49
 • …t inn under St. Jørgens kirke. Denne ordning varte til 1.11.1886 da Årstad prestegjeld ble opprettet. I perioden 1819−41 hørte også Askøy sogn inn under St. [[Kategori:Bergen Domprosti prestegjeld]]
  62 KB (9 958 ord) - 3. nov. 2020 kl. 13:56
 • …rt under leiing av kyrkjebyggjar Askild Aase. Kyrkja vart vigsla av biskop Birkeland 30.9.1864. Ho brann ned til grunnen 29.1.1966. [[Kategori:Askøy prestegjeld]]
  43 KB (6 903 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:30
 • …kyndige ble kirken ferdigstilt av Mons Skare. Kirken ble innviet av biskop Birkeland torsdag 27. mai 1879. [[Kategori:Alversund prestegjeld]]
  44 KB (7 284 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:14
 • …t oppført i 1870. Kyrkja vart vigsla 4. nov. av biskop Peder Hersleb Graah Birkeland. Ho gjennomgjekk eit omfattande arbeid i 1955 under leiing av arkitekt Torg [[Kategori:Odda prestegjeld]]
  62 KB (10 089 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:15
 • # ''Statsarkivet, Bergen.'' Prestearkivet, kirkestolebøker for Fana og Birkeland 1641−1721. [[Kategori:Fana prestegjeld]]
  57 KB (9 156 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:35
 • I 1885 ble Johanneskirkens prestegjeld opprettet for byens vestlige del, dvs. Sydnes, Nygård og Møhlenpris. Nøs …rd. H. 81,5 cm, br. 69,3 cm. Henger i kirkens tårnfot. Peter Hersleb Graah Birkeland var biskop i Bergen 1864−1880.
  352 KB (56 554 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:21