Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • Olsvik prestegjeld ble skilt ut fra Loddefjord prestegjeld i 1982, og planer om bygging av en kirke ble utarbeidet. Etter at en byrett …sansestake som står på prekestolen. (Denne er i følge innskrift forært til Bragernes kirke opprinnelig.) Støpt, balusterformet lyspipe, stor krave og klokkefor
  10 KB (1 592 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:22
 • # Ingebrigt Dahle; ''Bragernes kirke 1871—1971,'' Drammen 1971. [[Kategori:Åssiden prestegjeld]]
  8 KB (1 177 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:53
 • …gn i middelalderen. Sognet ble tillagt Rollag prestegjeld og fra 1856 Nore prestegjeld. Kirken ligger ca. 25 km nord for hovedkirken på gården Opdal eller Uvdal …ler og fot med vulst og avtrapninger. Stpl. IC/T i hjerte. (Jørgen Thrane, Bragernes) H. 27,8 cm, diam. 16,7 cm. — Disk, diam. 15,8 cm.
  16 KB (2 386 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:28
 • …1842. Arkitekt Chr. H. Grosch, som på den tid foresto ombygningsarbeider i Bragernes og Strømsø kirker, hadde utarbeidet forslag til en trekirke. Planene ble ''Alterbilde'' av Himmelfarten, overtatt fra Bragernes kirke. Nå i Drammens Mus. (nr. 951).
  14 KB (2 073 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:36
 • Altertavle, maleri av Oppstandelsen, kopi etter Adolph Tidemands maleri i Bragernes kirke. Rammen gotiserende med vimpergformet gavl flankert av fialer. Gavl… …orre. Døren ut mot prekestolen har utkast av Wold Thorne til glassmaleri i Bragernes kirke og viser en apostel med sverd og en med kalk (?). Ant. Paulus og Joha
  14 KB (2 192 ord) - 26. okt. 2020 kl. 14:06
 • …å esken. Lokket har vulst. Stpl. FIW i hjerte (Frederik Jacobsen Wichmann, Bragernes). H. 6,5 cm, diam. 11 cm. …blateske, på lokket prikk-gravert: «1802». Stpl. AG (Christian Appelgreen, Bragernes). H. 12 cm, diam. 5,5 cm. Disken diam. 7,1 cm.
  18 KB (2 681 ord) - 3. nov. 2020 kl. 12:30
 • Kirkene i Nes prestegjeld ble kjøpt av sogneprest Anders Boyesen i Nes og gårdbruker Ole Markegaard …maleri av oppstandelsen, kopi ved C. Brun etter A. Tidemands alterbilde i Bragernes kirke. Gotiserende ramme med kors på toppen. Farver: marmorert grått, sta
  16 KB (2 414 ord) - 26. okt. 2020 kl. 14:03
 • …ot med vulst og plate, den siste stpl. IS/46 i hjerte (Jacob Jensen Smidt, Bragernes, 1746). H. 21 cm, diam. 12 cm. — Disk, gravert hjulkors på kanten. Stpl. [[Kategori:Skoger prestegjeld]]
  17 KB (2 573 ord) - 26. okt. 2020 kl. 14:09
 • …fot med vulst og avtrapning, smal fotrand. Stpl. IS, (Jens Jacobsen Smidt, Bragernes. Alsvik og Gjesdahl nr. 134, s. 228). H. 23,7 cm, diam. 11,5 cm. Disk, ustp # Kyrkjene i Ål prestegjeld 1880-1980, Ål 1980.
  22 KB (3 216 ord) - 4. nov. 2020 kl. 13:08
 • Den første kirken på Bragernes ble reist i 1620-årene på en slette på Drammenselvens nordbredd ca. 300 …ses av sten nærmere det nye sentrum lenger øst i byen, i hellingen opp mot Bragernesåsen. Flyttingen av kirken ble også begrunnet med at grunnen på den gamle
  74 KB (11 769 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:57
 • …ed gullsnorer, ant. har den erstattet den eldre messehagel. Kapellanen til Bragernes, Hans Stud, forærte kirken et grønt alterklede†, (men i Eidsberg kallsb [[Kategori:Eidsberg prestegjeld]]
  17 KB (2 604 ord) - 26. okt. 2020 kl. 21:38
 • …igens også skriver seg fra denne tid. Deler av inventaret er malt av Niels Bragernes og det kan tenkes at han også har utført rankemalingen. Den neste store o …verdbilde som henger på skipets nordmur. Bildet, som må være malt av Niels Bragernes, bygger på stikket i Henrich Thomæsøn Gerners postill som kom ut 1684. D
  43 KB (6 911 ord) - 26. okt. 2020 kl. 14:04
 • Altertavle, maleri av nedtagelsen fra korset. Hang tidligere i Bragernes kirke men ble reddet ved brannen i 1866. Barokk-komposisjon. Trekk fra Rube …gylt kalk† og disk† (1629). Kalken ble reparert 1639 av Claus gullsmed fra Bragernes. Omgjort med tillegg av 10½ lod sølv og forgylt med en dukat 1699.
  29 KB (4 531 ord) - 4. nov. 2020 kl. 10:44
 • I likhet med Bragernes og Strømsø kirker ble Tangen kirke og dens utstyr bekostet av menigheten, Sølvskje med perforert blad. På skaftet stpl. HB (Henrik Boldeus, Bragernes). Ant. identisk med sølvskje, v. l lod, som nevnes i invl. 1842. L. 12,2 c
  45 KB (7 133 ord) - 4. nov. 2020 kl. 11:19
 • …le solgt til kammerråd Lars Moss 1723 sammen med de øvrige kirker i Sigdal prestegjeld. Samme år kjøpte Iver Olssøn Kolsrud i Sigdal samtlige kirker. Etter han …i denne forbindelse vil trenge 40 dreiede pilarer. Disse kunne utføres på Bragernes for en samlet sum av 20 kr.
  43 KB (6 887 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:19
 • …og nodus kom senere til rette. — Disk, forgylt, stpl. av Bagge Lauritzen, Bragernes. Dessuten stpl. Chr. Appelgreen som ant. forgylte den (Alsvik og Gjesdahl, [[Kategori:Nes prestegjeld]]
  42 KB (6 687 ord) - 26. okt. 2020 kl. 14:02
 • …irkegården av byggmester «Gulbrand Johnsen Finholt og Andreas Sand fra Næs Prestegjeld». …nygotikk med maleri av C. Brun, kopi etter oppstandelsen av A. Tidemand i Bragernes kirke. Opprinnelig hadde alteret bare et stort, hvitt trekors.
  26 KB (3 987 ord) - 4. nov. 2020 kl. 10:54
 • …1886, oljemaleri på lerret av C. Brun etter A. Tidemands «Opstandelsen» i Bragernes kirke. Gotiserende ramme med farver fra 1960: blått, grått, rustrødt, se # Sgpr. Lars Kjørsvik i Menighetsblad for Vestby prestegjeld (febr. mars og mai 1956).
  34 KB (5 320 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:03
 • …te grevskapet, og ble betjent av en geistlig som samtidig var kapellan hos Bragernes-presten. Det ble derfor bestemt at kallsretten til Strømsø kirke vekselvi …iennis off sogne presten eller Hans Medtienner paa Be<sup><u>mte</u></sup> Bragernes, saaledis at samme prest sig ey med Rette offuer nogen sin rettigheds formi
  72 KB (11 507 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:39
 • …iten kalk† og disk† av sølv (1629). Kalken reparert av Hermand Gullsmed på Bragernes 1685 (Herman Eilertsen Holm). Omgjort 1703 med tillegg av sølv, reparert 1 …uk†. Ny alterduk† av fint lerret med kniplinger, gitt av Jacob Andersen på Bragernes (1714). Alterduk† av hollandsk lerret, forært av lensmann AslakKiegstad
  66 KB (10 599 ord) - 29. okt. 2020 kl. 12:38

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)