Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • | kommune = Gjerdrum kommune | fellesråd = Gjerdrum og Heni menighetsråd
  31 KB (4 882 ord) - 26. okt. 2020 kl. 12:46
 • | kommune = Gjerdrum kommune | fellesråd = Gjerdrum og Heni menighetsråd
  36 KB (5 536 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:52
 • …rduk, hvit lin med brodert bord med kors flankert av knelende engler (sml. Gjerdrum). Forært av kirkeforeningen. Antependium, rød ull med vinranker brodert m [[Kategori:Langset sokn]]
  13 KB (1 951 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:23
 • …ig, hadde den såvel i hovedform som detaljer meget til felles med kirken i Gjerdrum, som ble reist på assessor Simonsens bekostning 1686. Han betalte også by …ære forandret. Arbeidene i kirken svarer meget nær til det som ble gjort i Gjerdrum kirke på samme tid. De tre vestre korsarmer har portal i endeveggen, og ve
  45 KB (7 195 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:20
 • …ige Forældre P. P. M. (Peder Pedersøn Müller) K. O. D. G. (Karen Olsdatter Gjerdrum) til Efterminde Af os samptlige Arfwinger. Anno 1714. O. Müller» (Ole Mü …tt av ornamenter samt initialer KODG samt årstallet 1691. (Karen Olsdatter Gjerdrum, død 1691, rådmann Müllers første hustru.) c) Hvelvet lokk, malt med tr
  37 KB (5 685 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:50
 • …ørste gang det er nevnt er i et brev fra 1464 der det vises til ”Øyæ kirko sokn j nordra lwttan Waldresse”.<ref> DN XII 233.</ref> Etter reformasjonen bl …bort. Den store klokken, som var sprukket, men omstøpt, ble solgt til Ole Gjerdrum. Den lille, som passet som matklokke, ble solgt til prokurator Hass. Auksjo
  47 KB (7 476 ord) - 5. nov. 2020 kl. 14:57
 • …:L. - 80», muligens assessor Anders Simonsen som døde 1690 og ble bisatt i Gjerdrum kirke. [[Kategori:Hurdal sokn]]
  45 KB (7 219 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:20
 • …g for seg og sine barn. Tilbudet ble approbert. (Vedr. Anders Simonsen, se Gjerdrum kirke.) [[Kategori:Eidsvoll sokn]]
  47 KB (7 506 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:29