Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • Stavkyrkja på Hafslo vart ståande fram til andre del av 1800-talet. Då var ho for lita etter d ''Hafslo Hovid Kirch er en Stafuebygning, iche Vell ornerit indVortis, dens lengder
  43 KB (6 940 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:40
 • Kyrkja vart oppført i 1894. Ho ligg på Indre Hafslo, på nordsida av den gamle gjennomfartsvegen i bygdelaget, orientert med ko …ar vore monterte med elektrisk lys. Stakane vart kjøpte til Fet kyrkje frå Hafslo i 1701 (Rekneskap).
  29 KB (4 699 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:33
 • …rkje for Ornes og Solvorn sokn. Urnes og Solvorn vart slegne saman til eit sokn ved Kgl. Res. 19/5 – 1881. ''Særkalkane'' i kyrkja vart tekne i bruk i 1938. Dei var ei gåve frå Hafslo helselag.
  52 KB (8 578 ord) - 12. feb. 2021 kl. 12:54
 • …å egen bekostning lot hr. Henrik Albertsssøn støpe denne kalk, før prest i Hafslo. 16. april år 1634”.) Inngravert kors og IHS og hjerte med stråler. Rep [[Kategori:Lindås sokn]]
  38 KB (6 131 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:49
 • Laberg, Jon, ''Hafslo : bygd og ætter'', Bergen 1926 [[Kategori:Joranger sokn]]
  46 KB (7 780 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:43