Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • …et i Norges Kirker og i tillegg til bindene om kirkene i Østfold, Akershus og Buskerud, skrev hun om kirkene i Valdres, Oppland. …bygningene. Christie ledet eller deltok i bygningshistoriske undersøkelser og arkeologiske utgravninger i norske kirker. Det siste arbeidet hans var et…
  3 KB (508 ord) - 12. jun. 2012 kl. 06:19
 • | prosti = Hardanger og Voss …rt vigsla 3.juli 1955 av biskop Ragnvald Indrebø.<ref> Jubileumsbok s. 100 og 163</ref>
  25 KB (3 835 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:22
 • | prosti = Hardanger og Voss …tida fekk konsekvensar for kyrkjebygget, mellom anna ved forma på altaret og plasseringa av døypefonten.<ref> ''Odda kyrkje 100 år'', s. 59 ff.</ref>
  25 KB (3 953 ord) - 4. nov. 2020 kl. 13:46
 • | prosti = Hardanger og Voss …Bjølvo-elva førte med seg, og AS Bjølvefossen har gjeve arbeid til folk i Hardanger langt utafor bygdegrensene. Medan fabrikkanlegget ligg ved fjorden, er kyrk
  27 KB (4 364 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:41
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  37 KB (6 003 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:33
 • | prosti = Hardanger og Voss …der vegen tek av sørover mot Evanger. Det er den første kyrkja på staden, og ho vart oppført i 1907 ”i en liden birkemo på gaarden Nesheims indmark
  28 KB (4 444 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:48
 • | prosti = Hardanger og Voss …som kyrkja ligg på. Bygningen er oppført etter teikningar av Ole Landmark og vart vigsla 7. april 1933. Vaksdal vart då skilt ut frå Bruvik som eige s
  31 KB (5 018 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:30
 • | prosti = Hardanger og Voss …ndreas Blix under leiing av byggmeister Iver Opedal i perioden 1892 – 1895 og vigsla 5. juni 1895 av biskop Frederik W. Hvoslef.
  35 KB (5 850 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:25
 • | prosti = Hardanger og Voss …are tider har Stamnes såleis lege sentralt i ferdselsruta mellom Bergen og Voss.
  40 KB (6 406 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:01
 • | prosti = Hardanger og Voss …ral altarnisje, som ein apside, flankert av vindfang til siderom ved koret og overdekt med pulttak som skrår ned mot aust i full breidde.
  35 KB (5 718 ord) - 3. nov. 2020 kl. 12:15
 • | prosti = Hardanger og Voss …et kapellet som vart oppført på garden Flatekvål i etterreformatorisk tid, og som vart ståande til 1882 då ei ny steinkyrkje var under oppføring like
  41 KB (6 501 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:34
 • | prosti = Hardanger og Voss …det lettare å komma til Evanger, og dette vart den vanlege staden for dåp og vigsle.
  43 KB (6 880 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:25
 • | prosti = Hardanger og Voss …ar ei stavkyrkje som etter kvart vart i så dårleg stand at ho laut rivast, og tidleg på 1700-talet vart det så oppført ei tømmerkyrkje som vart ståa
  39 KB (6 217 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:46
 • | kommune = Voss kommune | fellesråd = Voss kyrkjelege fellesråd
  45 KB (7 136 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:34
 • | prosti = Hardanger og Voss …. Nordaust for kyrkja ligg soknehuset som er kyrkjesenter for Odda kommune og har kontor for dei tilsett ved kyrkja i tillegg til forsamlingsrom.
  62 KB (10 089 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:15
 • | prosti = Hardanger og Voss …igg på det søre, lægre eidet med prestegarden vest for kyrkja og den gamle og dei nye kyrkjegardane i hovudsak nord for kyrkja.
  45 KB (7 408 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:26
 • | prosti = Hardanger og Voss …> Kyrkja var ikkje endra ved synfaring i 1722. Skipet var då 21 x 16 alner og koret 9 x 10 alner. Klokkestøpulen var på 8,5 x 8,5 alner. I 1845 vart ei
  43 KB (7 084 ord) - 5. nov. 2020 kl. 15:01
 • | prosti = Hardanger og Voss …ar av arkitekt Linstow under leiing av byggmeister Lars Endresen Rosseland og vigsla 24. juli 1838. Det vart feira hundreårjubileum for kyrkja i 1938.
  54 KB (9 030 ord) - 19. feb. 2021 kl. 14:03
 • | prosti = Hardanger og Voss …vart planlagt samstundes. Barnehagedelen utgjorde det første byggjesteget, og denne var ferdig i 1979.
  31 KB (5 054 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:32
 • | prosti = Hardanger og Voss …vart oppført av byggmeister M. Svennem etter teikning av O Vangberg</ref> og vigsla 18. august 1876.<ref> Visitasmelding 1876</ref>
  49 KB (7 672 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:27

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)