Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • …f for nettpublisering av kirkene i Hardanger og Voss, Hordaland og i Indre Sogn. Hoff arbeider som forsker i NIKU. …redaktør for nettsiden. Hun har arbeidet med kirker i Vestfold og i Indre Sogn. Andersen har arbeidet som fagkonsulent i NIKU siden 2005.
  3 KB (508 ord) - 12. jun. 2012 kl. 06:19
 • Angis med navn og ordet prosti: "Indre Sogn prosti"
  2 KB (197 ord) - 20. aug. 2012 kl. 10:33
 • Kirken ligger på Bjørkelangen i Løken sogn, på kirkegården, som var tatt i bruk 1913. Den ble oppført av byggmester # Indre Akershus Blad 4. aug. 1958. (Opplysn. v. res. kap. Lars Finholt.)
  6 KB (943 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:23
 • | sknr = 7090204 | bisp = Bjørgvin | prosti = Indre Sogn | bygningsgruppe = Kyrkje etter lova (§ 17) | vernestatus = Listeført (e
  24 KB (3 993 ord) - 19. feb. 2021 kl. 12:07
 • …ar mest sannsynleg vore ei stavkyrkje slik som dei fleste kyrkjene i Indre Sogn. Kyrkja er først nemnd i 1327 i Pavelige Nuntiers Regnskaber. Då Heiberg skreiv om kyrkjene i Indre Sogn, var kyrkjegarden framleis i bruk, og den eine kyrkjeklokka hang i ”den o
  31 KB (5 013 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:40
 • …780734696| mapscomplete = | sknr = 7100201| bisp = Bjørgvin| prosti = Ytre Sogn| bygningsgruppe =Kirke etter kirkeloven (§ 17)| vernestatus = Ingen}} Første høgda er kledd innvendes med skuggepanel. Dei indre, frittståande stolpane har fas. Oppgang til andre høgd via opphavleg trap
  39 KB (6 569 ord) - 12. feb. 2021 kl. 12:39
 • [[Kategori:Indre Sogn]] [[Kategori:Sogn og Fjordane fylke]]
  14 KB (2 204 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:01
 • fylke = Sogn og Fjordane | | sknr = 7090201 | bisp = Bjørgvin | prosti = Indre Sogn | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) | vernestatus = Automati
  41 KB (6 636 ord) - 19. feb. 2021 kl. 16:39
 • …Byggmeisteren som kom frå ytre Sogn var involvert i mange av kyrkjebygga i Sogn kring 1900. …i høgda og dannar tre slanke rundbogar med i alt seks rammer. Vindauga har indre glas med glasmåleri og yttervindauge med klårt glas.
  28 KB (4 432 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:38
 • …23 | mapscomplete = | sknr = 7100202 | bisp = Bjørgvin | prosti = Ytre Sogn | bygningsgruppe = Kirke etter kirkeloven (§ 17) | vernestatus = Listefø …issprofil mot den tjukkaste, indre sida og staff i yttersida. Nokre av dei indre geriktene er fornya og har noko slankare profilar.
  39 KB (6 314 ord) - 5. nov. 2020 kl. 10:54
 • …residerende kapellan i Sunds prestegjæld, O. Strømme kirkesanger i Møgster sogn, Claris N. Worsøe amtmand i Søndre Bergenhus amt, C. Heiberg foged i Nord …v koret var det tilbygg for sakristi og dåpsventerom, begge delt i to rom. Indre stolper delte skipet i et midtskip og to sideskip. I skipets vestende var…
  16 KB (2 553 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:22
 • …on 1948 ble det fastsatt at Dagali og søndre Skurdalen skal utgjøre Dagali sogn og overføres fra Nore til Hol prestegjeld. …tatt i bruk. Den ligger på Søndre Randbergs grunn. Samtidig med at Dagali sogn ble opprettet 1846, ble det gitt tillatelse til bygging av kirke for sognet
  15 KB (2 353 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:58
 • | fylke = Sogn og Fjordane fylke | prosti = Indre Sogn
  31 KB (4 807 ord) - 27. okt. 2020 kl. 12:53
 • …llom midtskip og sideskip står det to mellomstolpar på kvar side. Dei fire indre hjørna er innkassa. Sakristidelen har tømmervegg som tverrvegg mot koret. …d baksida av altaret og med port på sørsida. Ringen har runda handlist med indre hylle for særkalkar, balusterforma dreia pilarar og lett skrådd og stoppa
  34 KB (5 524 ord) - 19. feb. 2021 kl. 16:32
 • …e ble avvist.<ref> Aars 1998, s. 168 f..</ref> I 1996 ble Tisleidalen eget sogn innenfor Nord-Aurdal prestegjeld.<ref> Aars 1998, s. 169. </ref> …et på hver side av koret har vegger av bindingsverk og tilsvarende ytre og indre kledning som skip og kor. Begge rom har dør til skip og kor og utgangsdør
  15 KB (2 304 ord) - 4. nov. 2020 kl. 11:42
 • | fylke = Sogn og Fjordane fylke | prosti = Indre Sogn
  55 KB (8 848 ord) - 12. feb. 2021 kl. 12:37
 • Bruvik sogn i Oster nevnes første gang i 1340 (DN XII, 91). Senere i 1374 (DN V, 278) …kiftet navn fra Bruvik til Vaksdal prestegjeld i 1968. Samme år ble Bruvik sogn overført til Haus prestegjeld. Haus prestegjeld ble slått sammen med Hamr
  19 KB (3 006 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:24
 • …025963842| mapscomplete = | sknr = 7100201| bisp = Bjørgvin| prosti = Ytre Sogn| bygningsgruppe =Kirke etter kirkeloven (§ 17)| vernestatus = Ingen}} </ref> Denne er no på Sogn Folkemuseum – De Heibergske samlinger.
  41 KB (6 955 ord) - 19. feb. 2021 kl. 16:36
 • Kyrkja vart oppført i 1894. Ho ligg på Indre Hafslo, på nordsida av den gamle gjennomfartsvegen i bygdelaget, orientert …med enkle, flate rundboga felt. Handlista er svakt runda og ringen har ei indre hylle for særkalkar. I alle hjørne er det sett inn eit tverrstilt bord av
  29 KB (4 699 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:33
 • …p den 14de October s.a. Kirkens Bygmester var Anders Simensen fra Fuglevik Sogn i Sverige. . . Kirkens Malning skedte Aar 1848 af Malersvend I. Jensen» st …p den 14de October f.a. Kirkens Bygmester var Anders Simensen fra Fuglevik Sogn i Sverige og Bestyrerne for Arbeidet følgende Gaardbrugere Hans Andersen F
  15 KB (2 281 ord) - 29. okt. 2020 kl. 13:26

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)