Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • # L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796. # L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kria./Kbh. 1892.
  1 KB (161 ord) - 27. okt. 2020 kl. 13:29
 • # L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796. # L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kria./Kbh. 1892.
  1 KB (167 ord) - 27. okt. 2020 kl. 13:35
 • # L. Daae: Norske Helgener, s. 211. # L. Daae: Bygdesagn II, s. 80.
  1 KB (193 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:12
 • # L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796. # L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kria./Kbh. 1892.
  1 KB (188 ord) - 27. okt. 2020 kl. 13:23
 • …irke, nevnes 1795 «Kirkehagen» og «Kirkehagebråten». (Hurums historie, bd. l, s. 164). Det er mulig at det har stått kirke på gården, men det kjennes
  541 byte (77 ord) - 27. okt. 2020 kl. 13:41
 • …914,'' utg. Bergens kommune, red. Carl Geelmuyden og Haakon Schetelig, bd. l, Bergen 1914.
  627 byte (78 ord) - 27. okt. 2020 kl. 13:35
 • # L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796. # L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kria./Kbh. 1892.
  2 KB (236 ord) - 27. okt. 2020 kl. 13:22
 • …ne, og O. Rygh antar at den «Maa være nedlagt ved Reformationen eller ikke længe etter». Andreas Holmsen refererer tradisjonen om at kirken skal «ha # Andreas Holmsen: Eidsvoll bygds historie I, l, s. 231;II, l, s. 133.
  2 KB (254 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:19
 • …Hurum kirke kalles et jordstykke Kjerregårdsstykket. (Hurums historie, bd. l, s. 163—64). Navnet alene tilsier ikke at det har vært kirke på stedet,
  651 byte (104 ord) - 27. okt. 2020 kl. 13:20
 • # PNR – L. Dietrichson, ''De Norske Stavkirker'', Kra./Kbh. 1892. # N.O. Bergheim, ''Skrautvål kyrkje,'' Valdres 1975.
  1 KB (149 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:41
 • # L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, [..], Kbh. 1796.
  1 KB (164 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:47
 • …ef> Jahnsen 1983, s. 93. </ref> Døvre er en av de eldste gårdene i Skrautvål-bygda, og både på Døvre og på Berge er det stabbursdører som er satt i # PNR – L. Dietrichson, ''De Norske Stavkirker'', Kra./Kbh. 1892.
  1 KB (169 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:55
 • Kirken lå på gården Kapel-Sander på Ski-raet, «ca. 1½ km vest for Ski kirke. K # L. Dietrichson: De norske stavkirker. Kra. 1892, s. 510.
  1 KB (175 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:40
 • …delene er også blitt satt i sammenheng med den tidligere kirken i Skrautvål (s.d). # PNR – L. Dietrichson, ''De Norske Stavkirker'', Kra./Kbh. 1892.
  1 KB (188 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:39
 • løyer som foruten pasientrom, arbeidsrom etc. inneholdt et kirkerom. Dette lå midt i hovedbygningens 2. etasje, som krones av et firkantet, diagonalsti …s. I skjoldet speilmonogram, visstnok K R. Stpl. på bunnens underside I G. L. 10,2 cm. Br. 9 cm. H. 4,1 cm.
  4 KB (618 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:30
 • …ble brukt om et sted ved det gamle sundstedet i 1700-årene. I 1823 nevner L. D. Klüwer at det «... Ligeover Haugsund er en Bakke, som endnu kaldes Ca # L.D. Klüwer, ms. 1823. Hist. Mus. Bergen 48<sup>a </sup>.<sup> </sup>
  1 KB (204 ord) - 27. okt. 2020 kl. 13:30
 • Ifølge Håkon Håkonssøns saga kap. 149 lå det en kirke nær ved gården Blakstad på vestsiden av Oslofjorden, ca. # Asker og Bærum Historielag. Skrift nr. l, s. 18-19. (H. Chr. Mamen: Bygningstiden for de tre gamle kirker i Asker pr
  1 KB (213 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:23
 • # L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, [..], Kbh. 1796.
  2 KB (213 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:58
 • På Hvalshaugen rett øst for tunet på nordre Hval i Ytre Ådal og ca. l,5 km nord for Hval kirke skal det angivelig ha stått kirke. I sin «Beskri …kan følges ca. 11 m mot øst. Vollen går rettlinjet noenlunde øst—vest ca. l m fra nordskrenten og danner nordgrensen for en flate med svak stigning mot
  4 KB (593 ord) - 27. okt. 2020 kl. 13:08
 • # Det antikvariske arkiv, Riksantikvaren. Tegning av J.L. Losting fra 1836. # Prestearkivene, Kirkestolebok for Alversund, l.nr. 93.
  4 KB (555 ord) - 20. jun. 2012 kl. 10:29

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)