Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • | kommune = Nannestad kommune | fellesråd = Nannestad kirkelige fellesråd
  8 KB (1 183 ord) - 3. nov. 2020 kl. 14:19
 • | kommune = Hurdal kommune Altertavle skåret av sgpr. Rostad, Nannestad 1956, etter at Hurdal kirkes altertavle var brakt tilbake til hovedkirken…
  9 KB (1 354 ord) - 3. nov. 2020 kl. 13:09
 • | kommune = Nannestad kommune | fellesråd = Nannestad kirkelige fellesråd
  25 KB (3 944 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:22
 • | kommune = Nannestad kommune | fellesråd = Nannestad kirkelige fellesråd
  27 KB (4 248 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:19
 • | kommune = Nannestad kommune | fellesråd = Nannestad kirkelige fellesråd
  37 KB (5 741 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:42
 • | kommune = Eidsberg kommune …ra nytt av 1701 ved arbeide og flid av stedets prest Christopher Jenssønn [Nannestad]). 82 x 70 cm.
  17 KB (2 604 ord) - 26. okt. 2020 kl. 21:38
 • | kommune = Drammen kommune …nger, mens dåp og nattverd ble forrettet i Skoger kirke. I brev fra biskop Nannestad til sogneprest Hammer i Skoger heter det i 1760 «.. . Naar Werkets kirke e
  17 KB (2 573 ord) - 26. okt. 2020 kl. 14:09
 • | kommune = Nes kommune …en. Rubenspreget Kristusskikkelse av samme type som på maleriet fra 1677 i Nannestad kirke. Maria rød kjole, blå kappe, Johannes gråhvit kjortel, rød kappe.
  29 KB (4 448 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:31
 • | kommune = Eidsberg kommune …t Hiorth rittmester Lunds part. I 1849 ble de 3 kirkene solgt til Eidsberg kommune.
  39 KB (6 028 ord) - 26. okt. 2020 kl. 21:35
 • | kommune = Ullensaker kommune …ndnu findes store blye Plader af taget. . . Des foruden findes et brev paa Nannestad Præstegaard, bekræftet af 6 Laugrettsmænd og dateret 1552, Søndagen næ
  78 KB (12 587 ord) - 4. nov. 2020 kl. 14:09
 • | kommune = Vestre Slidre kommune …n bibel†, en Kingos salmebok† og en Brochmands huspostill†, gitt av biskop Nannestad (invl. 1790). «Den Forordnede Kirche Psalme-Bog med hosføyede Collecter E
  49 KB (7 932 ord) - 29. okt. 2020 kl. 12:36
 • | kommune = Eidsvoll kommune …t fragment av kummen funnet ved utgravningen 1965. Samme type som fonten i Nannestad. Døpefonten ble i 1740 omtalt som «en udhuggen Klibbersteen uden om med e
  47 KB (7 506 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:29
 • | kommune = Ringerike kommune …d paa Roan Præstegaard 12te August 1764 Beskikket som Personel Capelan til Nannestad den 29<sup>de</sup> Mai 1789. I samme Egenskab til Ullensager 1792. Orlogsp
  91 KB (14 710 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:57