Strømmen kapell

Fra Norges Kirker

Revisjon per 3. nov. 2020 kl. 14:35 av Elisabeth (diskusjon | bidrag) (→‎{{Lukket|Lysstell}})
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Strømmen kapell
FylkeAkershus fylke
KommuneSkedsmo kommune
ProstiNedre Romerike
BispedømmeBorg bispedømme
Koordinater59.952655,11.015109
FellesrådSkedsmo kirkelige fellesråd
Kirke-id023100201
Soknekatalognr08030101
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusListeført (etter 1850)


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Kirken ligger i Skedsmo prestegjeld i parkmessige omgivelser på Tørtberg syd for Strømmen stasjon. Tomten ble forært av Strømmen Trevarefabrik, og dens innehavere, ingeniørene G. K. Hauge og Chr. A. Segelcke, tok initiativet til reisningen av kirken og ydet betydelige bidrag til oppførelsen. Ark. Olav Olson, som var knyttet til fabrikken, utførte tegningene og ledet byggearbeidene fra grunnmuren ble lagt 1923 til kirken ble innviet 1929.

Bygningen

Kirken er oppført av bruddsten og har vesttårn med rundbuet vestportal, langt rektangulært skip med store, rundbuede vinduer mot nord og syd og smalere kor med et stort, rundbuet syd vindu. Østre del av koret er adskilt til sakristi og dekkes av valmtak. Syd for skipets østre del er bygget ut en menighetssal forbundet med skipet med en stor, rundbuet åpning. Menighetssalens forhall i syd danner et lite tårn med rundbuet sydportal. Nord for koret er et tilbygg for dåpsbarn. Alle murer står utvendig upusset, innvendig rappet og kalket. Tårnene har kobbertekkede hjelmer og takene tegltekning. Skipets langmurer har innvendig 3 par lisener som understøtter takstolens sperrer. De avstives med et strekkjern i rafthøyde og 2 sett hanebjelker. Himlingen er lagt på strø over langsgående åser. I koret er himlingen kledd under sperrene og hanebjelkene og delt opp i felter med profilerte lister. Koret åpner seg med en høy, rundbuet korbue mot skipet. En tilsvarende bue mot sakristiet danner ramme om alteroppbygget.

Interiør

Prekestol i skipets nordøstre hjørne, på sydsiden nisje med baldakinalter for dåpshandlinger. Under takstolen engler, utført av billedhugger Arne Kvidbergskår, engler med: a) Kalk. b) Basun, c) Krone. d) Dokumentrull. e) Sverd og f) Kors.

Farver

Farver etter forslag av Halfdan Davidsen: beiset takstol med røde sperrer og grønne åser. Forgylte engler. Kortak i lyseblått, orange og rustrødt.

Alterveggen har på hver side av altertavlen frise, utført av Trygve Dammen, med høye, utskårne felter hvori 4 apostler (Thomas med vinkelhake, Jakob med vandringsstav, en apostel med dokumentrull og en med bok). Figurene er forgylt mot blå bakgrunn. Veggen under apostelf risen er i grågult og svart.

Lys og varme

Elektrisk lys og oppvarming.

Inventar

Altertavle

Altertavle med maleri av Jesus i Getsemane, utført av Rolf Klemetsrud. Ramme med søylebåret, buet gavl hvorpå solskive og et kors. Predella med belistning i felter, malt i grågult med lister i grønt og svart.

Alterring

Alterring, rund med slanke smijernsbalustre. Skinntrukket knefall.

Døpefont

Døpefont, formet som baldakinalter, malt i dodenkop, grønt og gull. Nisjen bak alteret har innfelt treplate med maleri av Rolf Klemetsrud. Motiv: Jesus velsigner 2 barn mens 2 voksne står i bakgrunnen. Nederst innskrift: «La de smaa barn komme til mig».

Prekestol

Prekestol utført av Trygve Dammen; 3 fag med relieffer av apostel, Johannes-ørnen og Moses. Dreiet fot med kraftig blomsterkalk under bunnen. Farver: dodenkop, svart og gull. Prekestolklede, rød silke med gullbroderi.

Rektangulær prekestolhimling med rød fløyelslambrequin mot skipet og draperi ved veggen.

Benker

Benker, rett bekroning med profilert list. Vanger med 2 fyllinger. Trefarve, dodenkop og grønt.

Galleri

Galleri båret av søyler og stolper med innrissede scener fra det gamle testamente utført av billedskjærer Anth. Røvik. Brystning med fyllinger i ramverk. Farver: søyler i dodenkop med sorte skjæringer. Kapiteler i svart, rødt og grønt. Brystning med fyllinger i blågrønt, rustrødt, gult ramverk og belistning i lakkrødt og svart.

Orgel

Orgel, elektrisk, bygget av J. H. Jørgensen 1930. 13 stemmer. Spillepult på galleriets sydside. Orgelverket står bakenfor, i et rom i tårnet. Det rike prospekt som krones av engel og 2 lyrer, er skåret av Trygve Dammen. Farver: Rødt, grønt og gull.

Skulptur

Krusifiks, utskåret, forgylt, opphengt over korbuen. På alteret et krusifiks av forgylt metall støpt etter krusifiks utført av ing. Christen Segelcke. Utvendig, over inngangsdøren i vest, et bronsekrusifiks, støpt etter modell av ing. Christen Segelcke. Madonna, bronse, støpt etter modell av Olav Wilhelmsen, anskaffet 1964.

Rituelle kar

Alterkalk, italiensk, forært av ark. Olav Olson. Særkalker forært av Sanitetsforeningen.

Dåpsfat og kanne av tinn. Stpl. David-Andersen Forært av Anna og Hans Wethal 1929.

Paramenter

«For en overveiende del ikke alene forarbeidet, men også skjenket av stedets kvinner». Utført etter ark. Olsons tegninger.

Alterduk, lin med venetiansk broderi, sydd av fru Signe Farup Olson. Duk til dåpsalteret sydd av fruene Harlem og Kristensen. Antependium, rød silke med broderi av gulltråd og silke. I midtfeltet Agnus Dei omgitt av evangelistsymboler. Utført av fru Inga Hauge.

Messehagel, gull brokade med lyseblått silkekors, overbrodert med gulltråd i rankemønster. I krysset INRI. På forsiden gullbrodert stolpe av blå silke. Lyseblått silkefor. Utført av frøken A. Gulbrandsen og fru Ryen. Messehagel, vid kappeform, rød fløyel med gaffelkors brodert i gul silke på begge sider. Utført av fru Fjeldvang. Messehagel i sort og gult. Utført av frøken Melheim.

Lysstell

Alterstaker av messing, balusterformet barokktype på 3 kuler. 2 smijernskandelabre på alterringen, 4 3-armede messinglampetter (renessansekopier, sml. Skedsmo kirke). 2 3-armede messinglampetter på galleriet og 2 2-armede messinglampetter under galleriet. 4 messingskjermer i skipet.

Klokker

2 klokker, støpt av O. Olsen & Søn. Gitt av kvinner i Strømmen 1928.

Bøker

Billedbibel (av Gustave Dore) forært av Olaf Ekras hustru og barn.

Møbler

Brudestoler, utskårne, barokk-type. Rød fløyel i rygg og på sete.

Diverse

Tekstiler. Rødt Axminsterteppe og røde kokosløpere.

Kilder

  1. Kirkedeptets arkiv 1921-1922, 1927.
  2. Skedsmo kallsbok (Prestearkivet).
  3. Skedsmo. Bygdens historie. Oslo 1929 s. 124-132 (ark. Olav Olson).