Refsum, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Marie Christie, Håkon Christie


Kirken lå på gården Refsum ca. 6 km nordvest for hovedkirken med Asak som nabogård i syd. Kirken omtales 1393 og 1400 som «Rifseims kirkia». I biskop Jens Nilssøns register fra 1590-årene oppføres den som «øde» og ble vel nedlagt før eller ved reformasjonen. Navnet Kirkejordet på et av jordene på søndre Refsum angir kanskje kirkens beliggenhet, men utover dette kjennes ingen spor etter den.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirkene.
  2. Muntlige meddelelser ved Helge Refsum.

Trykte kilder

  1. RB s. 442 og 560 (1393 og 1400): «Rifseims kirkia».
  2. JNV s. 9: «Ressen kirke, øde».
  3. O. Rygh: Norske Gaardnavne, Akershus s. 254, 261.
  4. Sørum Herred I s. 125 f. (Roar Hauglid: Kirkebygning og kirkekunst).