Revling, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk


Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff


Prestegjeldshistorie Nord-Aurdal prestegjeld

På Revling i Vestringsbygden i Aurdal skal det etter tradisjonen ha stått et kirkebygg. I området er det oppbevart enkelte gjenstander som skal stamme fra kirkebygget.[1] Kirken skal ha blitt flyttet til Søreishaugen omkring reformasjonen.[2] Også den tidligere Aurdal kirke er blitt knyttet til samme tomt (s.d).

Et åkerstykke 50 m syd for tomten på Revling med navnet ”Tubbedansen” skal ha vært kirkegård.[3] I 1996 ble det satt opp en sten på den antatte kirketomten med innskriften: Her sto kørkja på Revlanger te 1536. Aurdal Historielag.[4]


Fotnoter

  1. Kulterstad 1992, s. 171 ff..
  2. Jahnsen 1983, s. 93.
  3. Kulterstad 1992, s. 171 f..
  4. Kulterstad 1996, s. 194.