Hovedside

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk

Gaupne gamle kyrkje, benk i koret, AMH 2010.jpg Voss, messehakel a, ryggside, detalj 5, AMH 2007.jpg Vikøy kyrkje, altartavle, AMH 2007.jpg Flåm kyrkje, dyr b, nord, AMH 2011.jpg

Merk: Norges kirker vil om kort tid tas av nettet pga mangel på finansiering.

Vikøy, kyrkja sett frå sørvest, AMH 2007.jpg

Vikøy kyrkje
Kyrkja er ein enkel bygning i seinempir, bygd opp som eit rektangel med koret inkludert i bygningskroppen. I vest står eit firkanta tårn. Kring 1900 skreiv Bendixen om kyrkja at ho er ”en liden, temmelig uanselig bygning”. Han gjev følgjande mål på bygningen: Kor og skip er begge 9,14 m breie, skipet er 14,50 m langt, koret 7 m. Tårnet er 4,6 m langt og 4,4 m breitt. Bendixen konkluderer med at ”Hele bygningen giver et yderst tarvelig indtryk”.

Voss, korbogen 2, AMH 2007.jpg

Voss kyrkje
Vangskyrkja, som kyrkja også vert kalla, er ei stor steinkyrkje som vart vigsla til erkeengelen Mikael[1] då ho vart oppført på 1270-talet, om lag 250 år etter at Olav Haraldson (den heilage) skal ha vore på Voss og fått vessene til å ta ved kristendommen. Søraust for kyrkja står framleis ein kross som er sett i samband med denne vitjinga og som vert kalla Olavskrossen.

NIKU logo.jpg

Ka profil2.jpg

Kirkesok.jpg