Nygård kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Nygård kirke
FylkeHordaland fylke
KommuneBergen kommune
ProstiLaksevåg
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Koordinater60.387295,5.273326
FellesrådBergen kirkelige fellesråd
Kirke-id120103201
Soknekatalognr06060101
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Planer om å reise en kirke på Nygård i Laksevåg ble tatt opp like etter 2. verdenskrig. Tegninger til en interimskirke ble utarbeidet av arkitektfirmaet Alvsaker & Vaardal-Lunde i 1954, men byggingen av denne kirken ble ikke realisert av økonomiske grunner. Etter hvert kom behovet for et nytt kapell ved gravplassen på Nygård inn i bildet, og i 1962 ble man enig om at spørsmålet om å bygge ny kirke og nytt gravkapell burde løses under ett. I 1967 ble gartner A. Sælensmindes eiendom som grenset opp mot gravplassen foreslått innkjøpt til tomt for den nye kirken. Byggearbeidet, igangsatt etter planer utarbeidet av firmaet Alvsaker & Vaardal-Lunde v/arkitekt Arvid Jacobsen, tok til etter grunnsteinsnedleggelsen 29. november 1970. Kirken ble innviet 8. oktober 1972. Fra 1/1 1973 ble Nygård skilt ut som eget sogn.

Bygningen

Kirken ligger på Nygård i et småkupert terreng like vest for riksveien som fører fra Laksevåg sentrum til Loddefjord og Sotra. Bygningen har en øvre hovedetasje og en underetasje. Hovedetasjen rommer selve kirken med omliggende kontorer og menighetsrom, mens underetasjen bl.a. rommer gravkapell/bårerom og tilfluktsrom. Kirkerommets grunnplan er formet som et kvadrat med to avfasede hjørner. Østre hjørne, hvor alteret er plassert, har en ganske liten avfasing, mens motstående hjørne er bredt avskåret for å gi åpning for en tilstøtende, rektangulær menighetssal. Selve kirkerommet har 330 sitteplasser, mens menighetssalen som er skilt fra kirkerommet av en foldevegg, har 140 sitteplasser. Underetasjen har en tilsvarende utforming med gravkapell/bårerom under hovedetasjens alterparti. Bygningens underetasje og hovedetasjens gulvdekke er støpt i betong, mens hovedetasjens veggmurer er murt opp av tegl som utvendig er kalkslemmet. Kirkerommet er dekket av en sekskantet, skjev pyramide med topp-punkt over alterpartiet. Omliggende kontorer og menighetsrom har flate tak. Takpyramiden bæres av seks laminerte dragere. Den er utvendig tekket med kopperplater og innvendig underkledd med vannrett glattkantpanel mellom de synlige dragerne. Øverste del av pyramidesiden mot vest har en trekantet vindusåpning som gir kirkerommet overlys.

Murveggene som omgir kirkerommet er ganske lave. De er murt opp av upusset tegl og bærer vannrette, upussede betongdragere hvis øvre halvdel er gjennomskåret av små, tettstilte rektangulære vindusåpninger som danner en lyssone umiddelbart under taket som hviler på dragerne. Kirkerommet har to innganger i form av tofløyede dører på hver side av åpningen inn til menighetssalen i vest. Kirkerommets sørmur åpner seg mot et nisjeaktig rom som inneholder orgel og «orgelgalleri» med spillepult og plass til sangere.

Kirken har frittstående, åpen klokkestøpul i form av to spissede, stående betongdragere som danner opplegg for akslingene som klokkene henger i. Mellomrommet mellom dragerne er øverst tekket av et koppertak for å beskytte klokkene. Nederst mellom dragerne et lite koppertekket hus for ringemaskinen. Støpulen står på en liten kolle sørvest for kirken.

Interiør

Alter med knefall, døpefont og prekestol er plassert i kirkens østre hjørne på et podium tre trinn over gulvet i kirken. Podiet rommer også en katafalk med senkeapparat. Brunt teppegulv, teglsteinsrøde vegger og trebrune takflater. Lyst trefargede stoler med grønne sete- og ryggtrekk.

Inventar

Alter

Bordalter med alterplate av tre som hviler på fire støtter murt opp av upusset tegl.

Altertavle

Maleri av Jørgen Mund 1992. Kristus med utstrakte armer mottar barn og voksne som står i en halvkrets foran ham. Sterkt lysende hvitgrå/blå horisont bak Jesus. Grønt gress i forgrunnen. Enkel ramme i form av smal, forgylt list.

Alterring

Rettlinjet knefall. Håndlist med hylle for særkalker på innsiden. Håndlisten bæres av smekre, rette metallstolper som er festet til gulvet bak frittliggende, bred knelepute som i likhet med håndlisten er trukket med grått skinn.

Døpefont

Betong. Smekkert, rett skaft med korsformet tverrsnitt som bærer en kvadratisk plate med sirkelrund forsenkning for dåpsfat.

Prekestol

Firsidet, lukket, murt opp av upusset tegl.

Benker

Stolrekker som står oppstilt i tre felt med 135° vinkel mellom feltene. To passasjer fra alterpartiet til utgangsdørene skiller feltene. Enkle, lyst trefargede stoler med rette ben. Grønt ullstofftrekk i seter og ryggfelt.

Orgel

Levert av Vestres orgel- og pianofabrikk, Haramsøy 1972. 16 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Mekanisk overføring.

Maleri. Portrett av sokneprest Peter Hove. Sign. B. Tvedt. I gangen ved kontorfløyen.

Rituelle kar

Kalk. Sølv. Rettsidet kupa, svakt utadskrånende med lite nebb. Kort, rundt skaft og høy kjegleformet fot med innskrift «GAVE FRA BERGIT OG CHRISTIAN NYGAARD OLSEN TIL NYGÅRD KIRKE» Stpl. 830S HESTENES. H. 20.6 cm.

100 særkalker, sølv.

Disk. Sølv. Rund, tallerkenformet disk med smal rand og dypt forsenket bunn. På undersiden innskrift «GAVE FRA BERGIT OG CHRISTIAN NYGAARD OLSEN TIL NYGÅRD KIRKE». Stpl. 830S HESTENES. Diam. 12.5 cm.

Oblateske. Sylindrisk korpus med profilert standkant. Flatt lokk med riflet kant. Korsformet knott. I bunnen innskrift «GAVE FRA SOKNEPREST HOVE OG FRUE TIL NYGÅRD KIRKE». Stpl. 830S HESTENES. Diam. 11.8 cm.

Vinkanne. Sølv. Rettvegget, svakt kjegleformet korpus med nebb og kraftig hank. Flatt, hengslet lokk med korsformet knott. Innskrift på standkant: «GAVE FRA BERGIT OG CHRISTIAN NYGAARD OLSEN TIL NYGÅRD KIRKE» Stpl. 830S HESTENES. H. 22 cm.

Dåpsfat. Sølv. Bred rand med smal, forhøyet kant. Randen går jevnt over i forsenket bunn med inngravert due i skyer og stråleglans. På randen innskrift «TIL NYGÅRD KIRKE 16-12-65. GAVE FRA BERGIT OG CHRISTIAN NYGAARD OLSEN». Stpl. 830S, liggende timeglass og TH. MARTHINSEN. Diam. 37.5 cm.

Dåpskanne. Sølv. Som vinkannen, men større. Riflet standkant. Under hanken innskrift «GAVE FRA «KIRKEPRYD» VED FRU HILDUR WATHLE». Stpl. 830S HESTENES. H. 27.7 cm.

Paramenter

Alterduk. Lin med broderi i hardangersøm. Motiver: kalk og kors vekselvis. Tunget bord.

Alterduk. Lin med broderi i svartsøm. Motiv: kors og trekanter.

Alterduk. Lin med heklet, tunget bord.

Antependier og prekestolklede i grønt, lilla og hvitt med gullbrodert kristogram.

Tre messehagler. a) Hvitt ullstoff, hvitt silkefôr. Vid casulaform med glidelåslukking, skulder. Forstykket har to broderte stolper, ryggen kors brodert med gul silke og metalltråd. Innsydd etikett: «Nygård kirke, hvit messehagel 1973. Tegnet av Torgeir Alvsaker og E. Vaardal-Lunde. Brodert og montert av Ester B. Eide».

b) Grønt ullstoff, grønt silkefôr. Vid casulaform med glidelåslukking, skulder. Forstykke og rygg har to stolper med broderte kors. Ryggen har krone med tre stråler, brodert med gulltråd, mellom stolpene. Innsyd i fôret etikett med samme opplysninger som etiketten i forrige messehagel.

c) Fiolett ullstoff med fiolett silkefôr. Vid casulaform med glidelåslukking, skulder. For- og ryggstykket har bred stolpe av påsydd fløyel kantet med smal flettetråd. Ryggstykket har brodert kors i silke i stolpen.

Tre stolaer i liturgiske farger. Lin. Tre messeskjorter i hvit bomull.

Lysstell

To alterstaker. Sølv. Høy, konisk lysmansjett, rundt skaft med riflet ring nederst som formidler overgangen til høy, omvendt begerformet fot. Innskrift fot: «JUDIT OG OSCAR TRÆENS MINNEGAVE 8-10-72.» Stpl. 830S HESTENES. H. 24.5 cm.

Fire grupper av lyspendler i skipet. Pendlene har form av glasskuler som henger i litt forskjellig høyde. Stjerneformet oppheng i taket. 25 lampetter med ugjennomskinnelige metallskjermer.

Klokker

To klokker levert av O. Olsen og Sønn Klokkestøperi, Nauen pr. Tønsberg 1972. Den største klokken har kristogram, den mindre kors.

Møbler

To brudestoler. Kopier av høyryggede barokkstoler med utskårne toppstykker og bindingsbrett. Gyldenlærs sete og rygg.

Blomstervaser

To blomstervaser. Sølv. Konisk korpus som tiltar i diam. oppover. Riflet ring formidler overgang til høy, rund fot. Innskrift: «GAVE FRA FAMILIENE BOLSTAD OG SÆLENSMINDE». Stpl. 830S HESTENES. H. 26 cm.

Kirkegård

De første begravelsene på den gamle gravplassen på Nygård stammer fra 1876. (Se under Laksevåg kirke). Den nye kirkegården ved Gravdalspollen ble tatt i bruk etter 1956.

Kilder

Trykte kilder

  1. Laksevåg Menighetsblad nr. 32, 1971 og nr. 30, 1972.

Bilder