Sollihøgda kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Kirken ligger ca. 16 km sydsydøst for Hole kirke på en tidligere setervoll som het Solliseter. Riksveien fra Oslo passerer sitt høyeste punkt Sollihøgda ca. ½ km syd for kirken. Kirken ble innviet 11. okt. 1911. Den ble bekostet oppført og innredet av hoffjegermester Ths. Fearnley og fru Elisabeth f. Young og frk. Harriet Wedel Jarlsberg. Giverne opprettet også et legat til kirkens vedlikehold. Tegninger og arbeidsbeskrivelse ble levert av arkitekt H. M. Backer. Kirken ble anlagt for befolkningen i grenseområdet mellom Hole og Vestre Bærum og betjenes av prester fra disse prestegjeld. Kirken er også blitt meget benyttet som sportskapell betjent av Norges Kristelige Student Forbund.

Bygningen

Kirken har lengdeakse nord-syd med kor i nord. Koret flankeres av sakristi og rom for dåpsbarn og dekkes av sadeltak som fortsetter ut over siderommene. Samlet har kor og siderom samme bredde som skipet, men skipet er høyere og dekkes av sadeltak med samme takvinkel som korets. Inntil skipets sydgavl står tårnet, hvis første etasje tjener som våpenhus. Tårnet flankeres av birom, hvis sidevegger flukter med skipets sidevegger. Birommene overdekkes med pulttak ut fra skipets sydgavl.

Veggene står på grunnmurer av fuget natursten. Ifølge arkitektens arbeidsbeskrivelse skulle veggene være oppført av reisverk. Skipet har tilnærmet kvadratisk grunnflate. Det har åpen takstol med sperrer som bærer åser under bordtaket. Sperrene avstives med hanebjelker, og 3 loddrette stolper fra hver hanebjelke understøtter sperrene. Sperrene understøttes dessuten av to langsgående dragere som bæres av to par frittstående stolper fra skipets gulv. Stolpene korresponderer med to strekkfisker i hver av skipets 4 vegger. Stolpene og gavlveggenes strekkfisker er utformet som 8-kantede, profilerte søyler med kapiteler i nivå med skipets raft. Fra kapitelene springer bueknær som understøtter drageren. Kapitelene opptar dessuten vannrette bjelker som forbinder stolpene med sideveggenes strekkfisker og understøttes av bueknær fra disse. Koret, som også er åpent helt til mønet, åpner seg i full bredde og høyde mot skipet. I åpningen sitter rundbue utført av en smekker, profilert list. Over buen er det satt inn et åpent tralverk av dreiede, slanke balustre.

Tårnet, som er oppført av bindingsverk, smalner noe av oppover. De svakt skrånende vegger har utvendig liggende rustikkpanel som oventil avsluttes mot vannbord i nivå med skipets møne. Øvre del av tårnets 4 vegger har lave, 3-delte lydglugger. Den 4-kantede, kobbertekkede hjelmen har utsvunget utladning over tårnveggene. Kirkens hovedinngang i tårnets sydvegg har tofløyet utadslående fyllingsdør. Utvendig overdekkes døren av et sadeltak båret av stolper.

Innvendig er skipets vegger og himlingen kledd med faspanel mens koret har glattkantpanel. Nedentil har veggene listpanel som avsluttes mot vannrett, profilert list under vinduene. Over en tilsvarende list utvendig har veggene liggende rustikkpanel, mens nedre del av veggen har stående panel. Hver av sideveggene i skipet har 4 tettsittende vinduer i midtfeltet. Vinduene har 3x6 ruter og 3-sidet avslutning oventil. Koret har et rundbuet gavlvindu som nå er dekket av altertavlen. Birommene har lave og brede vinduer, mens tårnets annen etasje har ett trekantavdekket vindu i hver av de 3 fri vegger. Alle kirkens tak er tekket med rød tegl.

Interiør

Prekestolen står ved skipets nordvegg, vest for koråpningen, og døpefonten står på motsatt side. Nederst i skipet, fra hjørnet i vest, er det oppgang til tårnrommet, som er åpent mot skipet, og bygget ut med et lite galleri. Her står et harmonium.

Farver

Interiøret ble malt i 1934. Veggene ble gule med rustrødt listpanel under vinduene og søyler, strekkfisker og takbjelker i rustrødt. Himlingen over skip og kor ble dekorert av Ola Seter, over skipet ble malt grønngrå ranker og rustrøde rosetter på gråhvit bunn. Korets tak fikk evangelister og evangelistsymboler i gule medaljonger mot blå bunn. I 1964 fikk interiøret delvis nye farver etter forslag av arkitekt O. S. Platou. Veggene ble malt i grått og listpanelet ble malt i gråblått. Gulvet er grått.

Lys og varme

Tidligere ble kirken oppvarmet ved ovnsfyring. I 1964 ble installert elektrisk oppvarming. Elektrisk lys.

Inventar

Alter

Alteret er en enkel kasse som står inn mot korveggen.

Altertavle

Altertavlen er fra 1936, skåret av Olav Rudi til 25-års-jubileet. Storfeltet har krusifiks, flanken av små, vridde søyler som bærer en knelende engel. Toppen er avtrappet og omgitt av fyldig, gjennombrutt akantus. Farver fra 1964: Gråblått med staffering i gult, rustrødt og med noe marmorering. Forgylt akantus.

Kneleskammel, trukket med rødt, korsmønstret ullstoff.

Alterring

Alterring, flatbuet, med lave balustre. Farver fra 1964: Grått med gråmarmorerte skaft. Grått skinntrekk på karm og knefall (tidligere malt i rustrødt og trukket med rød fløyel).

Døpefont

Døpefont, 8-sidet, profilert skål på 4 søyler over 4-sidet, kasseformet fot. Farver fra 1964: Grått med gråmarmorerte søyler og rustrødt og grått på skålen. (Tidligere malt i rustrødt med staffering i gull.)

Prekestol

To brede fag med knekket fyllingsmotiv. To smale hjørnefag med 3 smale, rektangulære fyllinger. På hjørnene halvsøyler med jonisk kapitel og base. Kraftig profilert karm og utbuket fot, båret av flate kuler. Farver fra 1964: Grått, gråmarmorerte søyler. I fyllingen på fremsiden kristogram på gulhvit bunn. Håndlist og lesepult er trukket med grått skinn. (Tidligere rød fløyel med gullfrynser.)

Benker

Benker med sveifet vange. Rygg med liggende fyllinger. Flyttbare. Farver fra 1964: Gråblå vanger, grå fyllinger, grågult ramverk. (Tidligere rustrøde.)

Galleri

Galleri foran tårnrommet med brystning av slanke balustre.

Orgel

Harmonium, merket Isachsen og Renbjør, Levanger, ble erstattet av orgel fra Jar kirke 1983.

Rituelle kar

Kalk, sølv, kupa innvendig forgylt, på utsiden siselert, gotiserende kors. Nodus med 4 små, runde knopper. På fotens underside gravert: «Gave fra fru Elise Løvenskiold født Wedel Jarlsberg 1911.» Stpl. DA 830 S. H. 19,8 cm.

Disk med gotiserende kors gravert på kanten. På baksiden gravert: «Givet av fru Elise Løvenskiold født Wedel Jarlsberg.» Diam. 13,6 cm.

24 særkalker, sølv, stpl. Th. Marthinsen. Forært av fru Fearnley.

Oblateske, sølv, rund, profilert lokk med støpt kors. Under bunnen gravert: «Gave fra Elise Løvenskiold født Wedel Jarlsberg 1911». Stpl. som kalken. H. ca. 9,5 cm. Diam. 10,2 cm.

Kanne, sølv. Slank hals, fyldig korpus. Lokk med støpt kors. Under bunnen gravert: «Gave til Solihøgda kapel fra Harriet Wedel Jarlsberg 1911». Stpl. som de øvrige deler. H. 25 cm.

Dåpsfat, messing, 8-kantet med siselert rankemotiv. Diam. 41,5 cm. — Kanne, messing, siselert kors på korpus.

Paramenter

Alterduk, hvit lin med hullsøm og korsstingsbroderi i grønt og blått på hver kortside. Smal, hvit linbrunn med korsstingsbroderi i grønt og blått.

Antependium, rød ull, damaskvevet med korsmønster. På forsiden vevet kors med brodert ring i krysset.

Messehagel, rød fløyel med gullbånd langs kantene og i kors på ryggen. Rygg h. 96 cm, br. 65 cm.

Lysstell

Alterstaker, messing. Barokktype med vridd skaft over lavtsittende, 8-kantet gjennombrutt plate og rund, gjennombrutt fot med 8-sidet plate. H. 30 cm.

Lysekrone, messing, 12-armet, montert for elektrisk lys.

8 3-armede messinglampetter for elektrisk lys.

Lysarm, messing, med vridd skaft og rund veggplate. Henger ved koråpningen.

7 3-armede messinglampetter for elektrisk lys.

Klokke

Klokke, støpt av O. Olsen & Søn, Nauen pr. Tønsberg 1911. Innskrift: «Ære være Gud i det høyeste» og «Kom alt er rede». Diam. 48 cm. H. med krone 48 cm.

Bøker

Alterbibel, Chra. 1900 i gullsnitt og med messingbeslag.

Nummertavle

Rektangulær med profilert topplist. Sortmalt med rustrød list. Øverst med hvitt: «Før Etter» (tidligere «Efter»).

Møbler

Stol med karveskurd på toppstykke, ryggbrett og rygglist samt forbenene. Registrert 1963, men senere fjernet.

4 stoler, barokk-kopier med skinntrukket rygg og sete.

Stol, høyrygget, barokk-kopi med blått ulltrekk i rygg og på sete. Bord, rokokko-kopi. I sakristiet to små bjerkestoler og et lite bord av empiretype.

Blomstervaser

To blomstervaser, sølv, stpl. Th. Marthinsen. H. 9,9 cm, diam. 13,8 cm, gitt av fam. Astrup, a) Gitt i anledning av tvillingene Halvor Nicolai og Hans Rasmus Astrups dåpsdag 16.8.38. b) Gitt i anledning av Cecilie Astrups dåpsdag 29.5.64.

Offerkar

Kirkebøsse, messing, angivelig fra 1700-årene. 8-kantet, gjennombrutt. Lukning på en side. Opphengt i stativ. Diam. 21 cm, h. ca. 15 cm. Forært av skipsreder Nils Astrup og frue.

Diverse

Grå løper i skipet. Gulvteppe, ull, gråblått og blått stripet, i koret og prekestolen.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Kirkedepartementets arkiv 1910—11.

Trykte kilder

  1. Asker og Bærums Budstikke l. nov. 1911 (referat fra innvielsen, etter Aftenposten).
  2. Gunnar Tveiten, Hole herred. Kra. 1914, s. 298.
  3. Andreas Gjerdi, Ringerikes kirker, Oslo 1973, s. 73.
  4. Brumunddølen og Ringsaker blad 5.9.61.
Oppmålinger
  1. Finn Bryn 1922, oppmåling, 5 blad.
  2. H. Christie 1972, oppmåling, 6 blad.