Strømsoddbygda kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Strømsoddbygda kapell
FylkeBuskerud fylke
KommuneRingerike kommune
ProstiRingerike
BispedømmeTunsberg bispedømme
Koordinater60.339621,9.843886
FellesrådRingerike kirkelige fellesråd
Kirke-id060501101
Soknekatalognr08020201
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Planen om å bygge kirke i Strømsoddbygda ble tatt opp 1942, da en kommunal byggekomité ble oppnevnt. Det ble gitt tømmer til bygget og tomt til kirken av gården Aure, og arkitekt O. E. Slaatto utarbeidet planer. Bygget ble reist i løpet av 1953, og 6. oktober 1957 ble kirken innviet.

Kirken ligger ca. 24 km nord for Lunder kirke på en rydning i skogen på vestbredden av Strømsoddelven. Kirkegården er omgitt av tømret gjerde. Den har naturlig flora og ingen begravelser. På kirkebakken vest for kirkegården mellom den og bygdeveien står et bord med stor stenplate båret av to trestabber.

Bygningen

Kirken er laftet opp av tømmer på grunnmur av bruddsten. Bygningen har rektangulær grunnform og dekkes av sadeltak med møne øst-vest. Den er lav og bred og har proporsjoner som er karakteristiske for eldre, enetasjes tømmerhus. Østre del av rommet er skilt ut som smalere kor ved at det er laget sakristi og rom for dåpsbarn i byggets østre hjørner. Over koret er reist et firkantet tårn som går litt frem foran byggets østvegg.

Tømmerveggene er laftet opp av jevnt og stort tømmer som er brunbeiset utvendig og lakkert innvendig. Langveggene deles i 5 like store felter av strekkfisk. De 3 midtre felt i hver vegg har et tilnærmet kvadratisk vindu med 3x3 ruter innfattet i bly. Østre veggfelt har dør til sakristi, som har vindu mot øst. Kirkens hovedinngang sitter midt i vestgavlen og har bred tofløyet fyllingsdør flankert av ca. ½ m bredt veggfelt som er tekket med spon. Et vindfang er bygget inn i kirkerommet innenfor døren. Koret adskilles fra skipet av en lettvegg som kan slås opp mot skipet som en tofløyet dør. Tvers over skipet spenner 3 loftsbjelker som korresponderer med langveggenes strekkfisker. To tilsvarende bjelker spenner over skipet fra korets sidevegger til to strekkfisker på innsiden av skipets vestvegg. Himlingen som er lagt av glattkantbord over bjelkene, deles av dem i 3 x 4 felter. Kirkens tak er tekket med røde takpanner. Over taket er tårnets 4 vegger tekket med spon. Tårnet har lavt pyramideformet tak som er tekket med metallplater og bærer spir med kule, kors og fløy med årstallet 1957.

Interiør

Innredning tegnet av arkitekt O. E. Slaatto. Døpefonten og prekestolen er festet til lettveggen som kan avstenge koret fra skipet. Nederst i skipet, på nordsiden, er anbrakt orgel. På sydsiden er innrettet garderobe.

Veggene i skipet er oljet, likeledes korets nordog sydvegg. Østveggen i koret er gipset og inndelt av ruter, vekselvis med stjerne og sirkelrund skive i hvert felt. Mot dette er oppsatt en stor, naturalistisk fremstilling i gips av den korsfestede Kristus, utført av Nic. Schiøll.

Inventar

Alter

Alter, laget av furustamme, plan overside, rund på undersiden. Konisk fot, bygget av furubord. Brun, beiset plate, sortmalt fot.

Knelepult, trukket med rød plysj.

Alterring

Alterring, 3-sidet, i 3 separate deler, rekkverk av messingrør med håndbrett av tre. Knefall trukket med rød plysj med gullblonde.

Døpefont

Døpefont festet til lettveggen på nordsiden i koret. Dannet av halvert trestamme. Utskåret bølgemønster med felter hvori andreaskors og latinske kors. Over fonten en messingdue. Farver: rødbrunt med gullstaffering.

Prekestol

Prekestol, svingbar, festet til lettveggen på sydsiden i koret. Dannet av hul trestamme. Utskåret rombemønster. Midt på korpus et utspart skjold. Farve: Rødbrunt med gullstaffering. Brunt skjold med malt kristogram. Over prekestolen et messingkrusifiks.

Stoler

Jærstoler i skipet.

Orgel

Orgel bygget av Norsk orgel- og harmoniumfabrikk 1970 (Nr. 323). Stemmer: Blockfløyte 2', Kvint 1 1/3, Rørfløyte 4', Principal 4', Gedakt 8'.

Skulptur

Krusifiks, gips, i sakristiet.

Rituelle kar

Kalk, disk, oblateske og kanne, sølv. Stpl. J. Tostrup 1957. Delene, bortsett fra disken, har emaljert medaljong med Guds lam. — Særkalker, sølv, stpl. Th. Marthinsen, Tønsberg.

Dåpsfat, siselert due. Innskrift «La de små barn komme til meg». Stpl. Th. Marthinsen. Gitt av pikeforeningen Blåveisen 1957. — Kanne til dåpsvann. Siselert due. Stpl. Th. Marthinsen. Gitt av Strømsoddbygdas kvinneforening 1960.

Sølvfat, ovalt. Gitt av Strømsoddbygdas kvinneforening 1964.

Sølvbolle, dreiet blomster- og bladornamentikk. Stpl. Thune.

Paramenter

Alterduk, rosa lin med korsmotiv og broderi i svartsøm og hvitsøm.

Messehagel, ull, rød og hvit, vendbar, fra DNH.

Lysstell

Alterstaker, sølv, lave og runde. Stpl. J. Tostrup 1957.

Ordinære lampekupler i skipet og ved garderoben.

Klokke

Klokke støpt av O. Olsen & Søn, Nauen 1953. Innskrift: «Gud til ære gjennom Skogenes stillhet».

Møbler

To armstoler i dragestil.

Speil i ramme fra slutten av 1800-årene.

Diverse

I alterringen knyttet teppe med ruter i blått og grått med korsmotiver i sort og hvitt.

Messingbolle med trangere, høy hals. Asiatisk type med drevne ornamenter. H. 24,5 cm, diam. ca. 29 cm. Diam. hals 24 cm.

Kilder

Trykte kilder

  1. Ringerikes blad 4. okt. 1957.
  2. Andreas Gjerdi, Ringerikes kirker,Oslo 1973, s. 38—39.

Bilder