Åros gård, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Gården Åros store har et frittstående murt bryggerhus med treoverbygg som ifølge tradisjon opprinnelig skal ha vært kirke. Ved den bygmngshistoriske undersøkelse som magister Ole Egil Eide foretok 1979 må det anses godtgjort at det ikke dreier seg om en stenkirke fra middelalderen, men snarere om en profan bygning fra etterreformatorisk tid.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Ole Egil Eide, Innberetning til Riksantikvaren om undersøkelse av antatt middelalderbygning på store Åros i Røyken l.—6. august 1979.

Trykte kilder

  1. N. Nicolaysen, Norske Fornlevninger, Kra 1962—66, s. 66
  2. N. Nicolaysen, «Antikvariske notiser», Årsb. 1875, s. 224
  3. Anders Bugge, «Stenhuset paa Aaros», Årsb. 1918, s. 215 — 18.