Øystre Slidre prestegjeld

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Bakgrunn

Øystre Slidre prestegjeld ble opprettet ved Kgl. Res. Av 16. Oktober 1840 med soknene Hegge, Voldbu og Rogne.[1] Tilbake til middelalderen er det kjent kirker på disse tre stedene. I et brev fra 1336 inngår ”Roghns kirkiu sokn”.[2] I et brev fra 1341 omtales ”Heggia kirkiu sokn a Valdrese”[3], i et brev fra 1492 ”Valwbo kirkia sokn”[4]. Alle tre kirker inngår dessuten i De Pavelige Nuntiers regnskaper fra ca. 1327.[5] Volbu sokn ble tidligere kalt for ”Blaas sokn”, etter dedikasjonen av Volbu kirke til St. Blasisus.[6]

Etter reformasjonen ble Hegge, Volbu og Rogne annekskirker under Slidre hovedkirke. Ved kirkesalget i 1720-årene ble kirkene i Hegge, Volbu og Rogne solgt til ”Almuen”, sammen med hovedkirken.[7] Middelalderkirken på Rogne ble erstattet av en ny kirke ca. 1780. Ved delingen av det tidligere Slidre prestegjeld ble Hegge hovedkirke i Øystre Slidre med Volbu og Rogne som annekskirker. Omkring 1900 ble den videre skjebnen til Hegge kirke diskutert. I 1918 ble det fremmet et forslag om å legge Hegge stavkirke ned som regulær kirke, mens kirkegården skulle bli bevart og i stedet bygge en ny kirke ved Nordtorp.[8] I 1919 kom det imidlertid frem et ønske om å sette Hegge kirke i stand som brukskirke og bygge et kapell på Lid i tillegg.[9] Lidar kapell ble innviet i 1932. Fra 1998 har dette vært et regulært kirkebygg.[10] Den eksisterende Rogne kirke ble innviet i 1857. Et kapell på Beitostølen Helsesportsenter ble innviet i 2000.

Prestegjeldet omfatter nå Hegge eller Øystre Slidre kirke, Lidar kirke, Volbu kirke, Rogne kirke og kirkebygget på Beitostølen Helsesportsenter.

Utrykte kilder

 1. L.L.E. Mykland, Guds hus under hammeren : En studie i kirkesalget i Norge i 1720-årene. Hovedfagsoppgave UiB 1976.

Trykte kilder

 1. PNR – T. Ey, Vang og Slire. Kra. 1916.
 2. Årbok for Den norske kirke. Oslo 1998.
 3. Avisen Valdres.
 1. Kallsbok for Østre Slidre, aut. 25.8.1850, p. 2, 1840.
 2. DN II 218.
 3. DN I 271.
 4. DN II 972.
 5. PNR s. 24.
 6. Ey 1916, s. 24.
 7. Mykland 1976, s. 99.
 8. Valdres 1.6.1918.
 9. Valdres 9.12.1919.
 10. Årbok for Den norske kirke, 1998, s. 163.