Høvik kirke

Fra Norges Kirker

(Omdirigert fra 021900401)
Hopp til: navigasjon, søk
Høvik kirke
FylkeAkershus fylke
KommuneBærum kommune
ProstiBærum
BispedømmeOslo bispedømme
Koordinater59.899052,10.577066
FellesrådBærum kirkelige fellesråd
Kirke-id021900401
Soknekatalognr11030401
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusListeført (etter 1850)


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Høvik kirke ligger på en fjellknaus som er gjennomskåret av Drammensveien. Området rundt kirken er parkmessig behandlet.

Bygningen

Kirken er oppført etter tegninger av ark. Henrik Nissen og fikk kgl. approbasjon 27. juli 1895. Samme høst ble grunnstenen nedlagt og arbeidet påbegynt av byggmester L. Chr. Wagle. Kirken ble innviet 31. mars 1898. Den er oppført av tegl og har bredt, rektangulært skip med grunne korsarmer og smalere, rett avsluttet kor. Skipet har vestportal ut til et teglmurt våpenhus med spissbuet vestinngang. På korsarmenes vestside er det trappehus med stikkbueoverdekket inngang i vest.

På korets sydside er det et stort rom for dåpsbarn og konfirmanter. Tårnet står på korets nordside. Tårnfoten tjener som sakristi og har dør til koret og til en forgang i nord med tresidet trappeutbygg til tårnets øvre del. Annen etasje tjente opprinnelig som rom for orgelet og åpner seg med bred stikkbue mot koret. Inntil vestsiden av den brede, spissbuede korbuen er korgulvet hevet med 2 trinn. Himlingen i koret er lagt av faspanel over åser på sperrene. Langskipet har takstol med sperrer og undersperrer som hviler på sperreføtter og støttes av skråstivere fra disse. Himlingen av faspanel ligger på åser over undersperrene. Tverrarmenes sperrer understøttes med skråstøtter fra en nord-sydgående bjelke, som er lagt opp midt på gavlen i rafthøyde, og hvis andre ende bæres av stolpe midt på tverrarmenes gallerifront. Himlingen er lagt over sperrer og skråstøtter, slik at hver tverrarm overdekkes av 2 sidestillede, spisse himlinger som skjærer seg inn i skipets himling.

Den sammensatte bygningskropp domineres utvendig av skipets og tverrarmenes fialeprydede gavler og det kraftige, asymmetrisk plasserte tårn.

De upussede teglmurer står på grunnmur av huggen granitt og har enkelte prydskift av mørkglasserte, tyske tegl. Gesimsene har blindbuef riser og gavlene blendinger og ornamenter murt av formtegl. Rikest er korets østgavl, som i likhet med de andre har fialekronede avtrapninger og slanke blendinger, men hvor midtre del av muren opptas av spissbuede og sirkulære vinduer samlet i en bred og høy spissbuet blending. Vestgavlen har en tilsvarende blending med sirkulært vindu øverst som belyser vestgalleriet, men det store vindusfelt med stikkbue dekkes av orgelet, som nå står på vestgalleriet. Tverrarmene har 2 lave, koblede vindusgrupper under galleriene og 2 store spissbuevinduer i øvre del. Tverrarmenes sadeltak er noe lavere enn skipets og skjærer seg inn på det. Alle tak er tekket med skifer. Tårnet har øverst forsenkede spissbuefelter med lydglugger og bærer små 8-kantede hjørnetårn som omgir den 8-kantede hjelmen. Hovedtårnets og hjørnetårnenes hjelmer er kobbertekket og bærer spir med forgylte kuler. Korets østgavl har en sirkulær blending med årstallet 1897.

Interiør

Døpefont på nordsiden i koret, prekestol ved korbuens sydside. Gallerier over de 3 vestre korsarmer samt over sakristiet med åpning gjennom korets nordmur. Orgel på vestgalleriet.

Farver

Iflg. avisutklipp 1898 hadde kirken lyst gule vegger, taket gul trefarve, mens bjelker og galleribalustre var lysegrønne med røde striper. Korets vegger var dekorert med malt teppe. Under galleriene «løp en bred Bord med smukke Ornamenter». Malerarbeidet var utført av J. T. Iversen. I 1920-årene ble kirken oppmalt. Borden under galleriene ble fjernet og draperibrystningen i koret oppmalt med små endringer i ornamentikken. Kirkens nåværende farver: lyst grågule vegger med brunt brystpanel, gråbeige takstol og himling. Korets malte draperi har 4-passmotiver og korsblomstbord øverst. Hovedfarver: grønt og rødt. Gule korsblomster med røde dekkblader.

Glassmalerier

Glassmalerier fra flere perioder. Fra 18987 glassmalerier i korets østvindu. øverst medaljong med engel med innskriftsbånd hvorpå leses: ære være Gud i det høyeste. Derunder 2 medaljonger, a) Moses som mottar lovens tavler, b) Abrahams offer. Nedre felt i a) er forbyttet med høyre felt i b). Nederst 4 høye, spissbuede vinduer hvori glassmalerier av evangelistene. Johannes holder oppslått bok i sin hånd hvori brokker av tysk innskrift: «Und. . . gebor damit er Ewigkeit. . . bleibe». Muligens er glassmaleriene tyske - eller utført av en tysk kunstner i Christiania. For øvrig har kirken nyere glassmalerier av Rolf Klemetsrud. I søndre vinges 6 nedre vinduer er fremstilt: a) Bebudelsen. b) Hyrdene på marken, c) De hellige 3 konger. d) Den hellige familie, e) Flukten til Egypt, f) Jesus som 12-åring i tempelet. I nordre vinges 6 nedre vinduer: a) Jesu dåp, sign. R. Klemet[s]rud 1929. b) Jesu fristelse, c) Jesus med 2 apostler, d) Bergprekenen, e) Jesus stiller stormen, f) Jesus og de små barn. I vestre vinges 4 vinduer fremstilling fra lignelsen om den fortapte sønn. I korets 4 sydvinduer er fremstilt, a) Judaskysset. b) Hudflettelsen. c) Tornekroningen. d) Jesus bærer korset. Vinduene på nordre og søndre galleri har gammeltestamentlige motiver; sydvinduene utført av Rolf Klemetsrud 1932: a) Skapelsen med Guds øye, mennesket og de andre levende vesener samt universet. b) Utført 1937; Adam og Eva i Paradis, utdrivelsen og Noas offer. På nordgalleriet 2 glassmalerier fra 1949: a) Moses kommer ned fra berget til folket som er samlet om gullkalven, samt en innvielsesscene. b) Moses slår vann av klippen, kobberslangen i ørkenen samt speiderne i Kana'an, b) er merket G. A. Larsens verksted.

Lys og varme

Elektrisk lys og oppvarming.

Inventar

Alter

Alter, furu, 200 x 83 cm. H. 98 cm.

Altertavle

Altertavle, ek, nygotikk med 3 spissbuefelter ornert med korsblomstfriser samt fialer. I det forhøyede midtfelt et forgylt kors hvori festet et krusifiks fra senere tid; Jesu legeme av messing, korset av tre.

Alterring

Alterring, ek, rund med fyllinger gjennombrutt av spissbuer. I sviklene utskåret rosett. Bred håndlist med kraftig, dreiet megler. Rød plysj på knefallet.

Døpefont

Døpefont, ek, gotiserende med 8-kantet kum med korsrelieffer. Skaft av 4 sammensatte søyler. Fot på 8-kantet avsetning over 4-kantet platting. H. 88 cm. Diam. 52 cm. Døpefonten var en gave fra sgpr. Grøndahl.

Prekestol

Prekestol, ek, 5 fag med gotiserende utforming. Rosett i sviklene. Bunnen har svungen traktform med korslagte lister på hver side, båret av 4 søyler med voluttkapitéler. Oppgang med dreiede søyler og masverk med spissbuemotiv.

Benker

Benker, åpen rygg, sveifede vanger med 5-kantet bekroning. Malt i eketresfarve.

Orgel

Det eldste orgel† bygget av Aug. Nielsen, hadde 11 stemmer og var oppført på nordgalleriet i koret. - I 1922 ble det erstattet av det nåværende orgel, som ble plassert på vestgalleriet. Bygget av J. H. Jørgensen. 25 stemmer og 29 registre, fordelt på 2 manualer og pedal. Over pipene mot skipet sitter forgylte akantusfelter.

Malerier

Presteportretter, a) Adolf Martin Thorp Grøndahl, f. 1851 d. 1942. Om. på lerret, hoftestk. en face h. sittende. Sign. Joh. Nordhagen 1919. 107 x 80 cm. b) Ragnvald Rasmussen, f. 1862, d. 1933. Knestk. en face. Sittende. Sign. J. Heiberg 1929. 110x80 cm. c) Hans Peter Ruud, f. 1863, d. 1948. Knestk. en face sittende. Sign. Asbjørn Preber 1936. 107x81 cm. d) Ivar Olaf Holsvik, f. 1875. Bryststk. en face. Sign. Asbjørn Preber 1945. 61 x 52 cm. e) Jacob Erling Kinge, f. 1893, d. 1936. Posthumt portrett fra 1946. Bryststk. en face. Sign. Asbjørn Preber. 61 x 53 cm. f) Hartvig Caspar Christie, f. 1893, d. 1958. Posthumt portrett fra 1960. Bryststk. en face. Sign. Asbjørn Preber.

Rituelle kar

Kalk, disk, oblateske og vinkanne, sølv. Forært av fru Mathiane Sundt 1898. Kupa med gravert korsblomstbord, knoppet nodus, 6-bladet fot med vulst. Stpl. J. Tostrup 1898. H. 26,5 cm. - Disk med korsblomst i bunnen. Stpl. som kalken. Diam. 17,8 cm. 56 særkalker. De eldste stpl. IT (Jacob Tostrup), de øvrige fra Th. Marthinsen, Tønsberg.

Oblateske, sølv, rund med støpt kors på toppen. H. 12,5 cm. Diam. 13,8 cm. - Vinkanne, lokk med samme kors som oblatesken. - Dåpsfat, plett, innskrift fra Matt. 28, 19. Gave fra sgpr. Grøndahl 1898. - Kanne, sølv, stpl. David-Andersen, gitt av Høvik kirkering 1962.

Paramenter

Alterduker. a) Hvit lin fra 1932, signert AML 1932, delvis bevart, idet deler av borden med aks- og druemotiv i utskårssøm er overført til nyere duk. Videre er et brodert pelikanmotiv fra dukens midtfeldt bevart, b) Venetiansk broderi med kors- og kalkmotiver samt Agnus Dei i midtfeltet, c) Kors- og kalkbord i svartsøm.

Antependier. a) Rød plysj med gullfrynse nederst. b) Fra 1964 i hvit silkedamask. øverst innskrift sydd med gulltråd: «Gloria in excelsis Deo». Gitt av Høvik kirkering.

Messehagler, a) Rød fløyel med gullband i kors og langs kanten, b) Grønn ull med innvevede små, sorte kors, på ryggen kors med krans i krysset, på forsiden Jesu monogram (innvevet). Utført i DNH. Anonym giver, c) Fiolett lin med innvevede liljemotiver. På ryggen brodert kors med kristogram i krysset, på forsiden stolpe som er ført halvveis ned og med alfa og omega på sidene. Utført i DNH. Anonym giver, d) Hvit silkedamask, tegnet av Gustavsen. På ryggen gaffelkors av gullmoaré med broderi i rød og grå silke, motiv: due i krysset, kors, hjerte og anker, Jesu monogram og alfa og omega. På forsiden stolpe med kristogram, kalk i mandorla, aks- og druemotiver. Tilhørende stola. Gitt av Høvik husmorforening 1936. e) Rød lin og silke. På ryggen applikert kors med brodert kristogram mellom alfa og omega i krysset, forøvrig vinranker og 2 fisk. På forsiden sammenkomponert kors-anker-hjerte og vinranker.

Prekestolkleder. a) Grønt, vevet ull med korsmotiv. b) Rødt, som a. c) Fiolett med kronet kristogram, sydd med sølvtråd, d-e) Hvite, fra 1964, det ene med Jesu monogram av gullbånd, etter tegning av Finn Krafft, det andre med julesymbol (Betlehemsstjerne i treenighetstegn, derfra stråler med Maria-initial over krybben). Tegnet av stud. theol. Per Høyland.

3 typer messeskjorter. a) Bomull, eldre vid type. b) Lin, trang etter Grete Leins modell, c) Cambrick, halvvid, etter Helge Fæhns modell.

Lysstell

Alterstaker, plett, gotiserende. H. 72 cm. Gitt av fru Mathiane Sundt 1898. - Alterstaker, sølv, gitt av Bærum kvinneråd 1934. Stpl. J. Tostrup.

Lysekrone, utført av rørlegger Blunck 1898, utskiftet i 1940-årene med smijernskrone med 27 lys, nederst forgylt kule hvortil festet 4 bronserelieffer med evangelister. - 10 tilhørende smijernslampetter med lysrør. - 2 7-armede smijernskandelabre flankerer alteret.

Klokker

Klokker, a) «Gegossen von C. Albert Bierling in Dresden 1897». Innskr. på norsk fra Luk. 14, 17. Diam. 81 cm, h. 69 cm. b) Samme tyske innskrift som a). Dessuten på norsk fra l. Kor. 15, 57. Diam. 67 cm, h. 58 cm.

Møbler

6 stoppede brudestoler. - Diverse stoler fra 1898; ek, utskåret ryggbrett, dreiede forben. - 2 lenestoler, a) Overstoppet, trukket med sort, imitert skinn, b) Rygg med lave, jevnhøye spiler. Rosemalt.

Blomstervaser

2 blomstervaser, sølv. a) Stpl. Gunnar Fjeld. b) Stpl. David-Andersen.

Diverse

Tekstiler. Teppe, rustrødt, stjernemønstret, dekker gulv i midtgang og kor.

Kilder

  1. Kirkedeptets arkiv 1895-1898.
  2. H. C. Christie: Høvik kirke 50 år. Sandvika 1949.

Bilder