Tunhovd kapell

Fra Norges Kirker

(Omdirigert fra 063300601)
Hopp til: navigasjon, søk
Tunhovd kapell
FylkeBuskerud fylke
KommuneNore og Uvdal kommune
ProstiKongsberg
BispedømmeTunsberg bispedømme
Koordinater60.457355,8.746290
FellesrådNore kirkelige fellesråd
Kirke-id063300601
Soknekatalognr04050201
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

I 1918 tok Tunhovd kvinneforening opp tanken om egen gravplass for bygden, men først i 1935 ble planen realisert. Innvielse av kirkegården fant sted 29. sept. 1935. Samtidig tok planen om egen kirke form. Midler ble samlet inn, bl. a. ble et større pengebeløp gitt av frk. Maja Gundersen som hadde sommersted i bygden. I 1941—42 kunne man reise kirken, og 30. sept. 1945 ble den innviet av biskop Eivind Berggrav.

Kirken ligger nord for veien fra Tunhovd til Dagali, omgitt av furuskog, i kupert terreng som faller mot Tunhovdfjorden i syd.

Kirkegården omgis av hvitmalt stakitt. I nordvestre del står et gravkapell fra 1963.

Bygningen

Kirken består av et rektangulært bygg med lengderetning vestnordvest — østsydøst, tårn i østsydøst og kor i vestnordvest. Koret er smalere enn skipet og har sakristi på den ene siden og rom for dåpsbarn på den andre. Siderommenes langvegger flukter med skipets langvegger, og skipets tak fortsetter over koret og siderommene. Koret avsluttes med en 5-sidet apsis som skyter frem fra korgavlen og avdekkes med sinktekkede valmtak. De to siderommene har sideinngang med åpent bislag foran. Kirkens trevegger står på betongmurer og har stående tømmermannskledning utvendig og vekselpanel innvendig. Hver av skipets langvegger har 4 vinduer med midtpost og 2 X 4 ruter i hver ramme. Apsiden har en smal og høy lysspalte i hver av de 5 veggene. Skipets tak bæres av sperrebind med hanebjelke som understøttes av to vertikalstøtter. Disse hviler på bindbjelker som spenner tvers over skipet og understøttes av skråstrevere fra langveggene. I trekantfeltene mellom skråstreverne og bindbjelkene og mellom bindbjelkene og sperrene står det tre loddrette bord. Himlingen av faspanel ligger over sperrene og hanebjelkene. Koret åpner seg i full bredde mot skipet og er hevet to trinn over skipets gulv. Både koråpningen og apsis-åpningen har 5-sidet overdekning. Tårnet har bredere underdel som danner forhall og er avdekket med pulttak ut fra den øvre kvadratiske dels sidevegger. I kirkens lengdeakse har skipet dør til forhallen som har portal ut til et åpent bislag. Forhallen har trapp til tårnets annen etasje, hvor det er dør til galleriet. Tårnet har høy hjelm som bærer spir med kule og fløy med årstall 1942. Hjelmen er tekket med eternitskifer, mens skipet er tekket med sementsten.

Interiør

Prekestol og døpefont på sydsiden ved korskillet, klokkerbenk på den andre siden. Galleri med orgel over inngangen.

Farver

Farver fra 1955 etter forslag fra Carsten Lien. Malt av Paul Grøtt, Nesbyen. Grårosa vegger i kor og skip, rødgule vegger i apsis. Gulgrønn himling i koret, lysblå himling i skipet. Lyst gulgrønne bjelker under himlingen i skipet. Grå strekkfisker. Listverket rundt koråpningen og apsis har staffering i gulgrønt på lyseblå bunn. Over inngangen til sakristiet et bord med skåret innskrift: «I Jesu Kristi navn».

Vinduene har motiver i farvet glass. Øverst hvite fugler på blå bunn, nederst blomster.

Lys og varme

Ovn i skipets nordvestre hjørne. Elektrisk lys og oppvarming (installert 1962).

Inventar

Altertavle, alterring, døpefont, prekestol og klokkerstol utsmykket av Carsten Lien og A. Sanderstølen 1949-50.

Altertavle

Altertavle oppført i ett med alteret. I storfeltet stort krusifiks, skåret av B. Kaland. Ramme utført av Gunnar Stensen. Vridde halvsøyler og overligger med skåret innskrift: «Det er fullbragt». Vinger med ornamenter i dragestil. Segmentformet toppstykke med ornamentikk samt et stort kors. Farver: blåsort bakgrunn med lysglimt i lyst blått, gull og rødt. Blåmarmorerte søyler. Vinger med forgylte ornamenter mot blå bunn. På toppen malt sol, måne og stjerner. På baksiden innskåret: «Arbeidet utført av G. Stensen og B. Kaland. Rammen gave fra G. Stensen».

Alterring

Alterring, rund med spiler og kryss med pålimt stjerne mellom spilene. Flat, bred håndlist. Farver: Lyst grått og lyst grågrønt med staffering i gull. Forgylte stjerner. Knefallet trukket med rødt stoff.

Døpefont

Døpefont, 8-kantet. Fyllinger med skåret stjernemotiv rundt kummen, skrå bunn med kors pålimt i alle teltene. Foten er skilt fra skaftet med stor vulst og skråner svakt utover. Farver: blått, blågrått, marmorering, rødt og gull.

Prekestol

Prekestol, 5 fag. Hver side har lister som danner rombeformede felter. Kraftig topp- og fotlist, svakt skrånende, 6-sidet bunn mot lav, kraftig, 6-kantet fot med belistning nederst. Farver: blåsort, gråblått, grått, rødt og gull. I storfeltene evangelistsymbolene i rødt, rødbrunt og oker, trukket opp med blått og rødbrunt. I det femte felt et flammende sverd.

Benker

Åpen rygg, sveifede vanger med rund topp, profil med utladning over setet. Farve: blågrått. Klokkerbenk med brystning mot skipet og i fronten. Brystningene har diagonalt stillet belistning. Farver: blått, mørkere blått, marmorerte felter og forgylt list.

Galleri

Sammenbygget med søylene og strekkfiskene i østre del. Brystning med enkle fyllinger. Farver: lyst blått, blått og gråhvitt. På søyler og ramtrær pålimte, forgylte stjerner.

Orgel

Orgel innkjøpt fra Svinndal kirke 1950. 4 stemmer: «Octav 4, Gamba 8, Gedacht 8, Principal». Fasade med stumme trepiper i 4 felter. Kasse med fyllinger. Farver: blågrå, marmorerte fyllinger. Listverk staffert med marmorert rødt og gull. — Nytt skaporgel, elektrisk, bygget av J. H. Jørgensen: Stemmer: Principal 2', Rørfløyte 4', Gedackt 8', Gedackt 8', Rørfløyte 4' Principal 2'.

Maleri

Maleri av Jesus og Maria Magdalena. Maniert malt. Jesus i grå kjortel. Maria Magdalena i rød kappe med grå blonder, blå kjole. To engler til venstre. Landskap med busker i gulgrønt. Blålig bakgrunn med røde bygninger. Himmelen rosa og gråblå. Sign. C. M. Brøstøv Ru (?) (Pi[nxit?]). Nederst gråhvitt felt med sirlig innskrift: «Gud til Ære og Kirken til Prydelse Er Denne Tavle Given afen Bodfærdig Syndere Anno 1779». Glatt, broncert ramme. På baksiden skrevet med blyant: «Til Krafselien (Hr. F. G. Gundersen) fra Carl Lunde 1916. Til Tunhovd kapell fra Maja Gundersen Krafselien 28.8.45».

Rituelle kar

Kalk og disk, sølv, stpl. Th. Marthinsen. På kalken gravert: «Til Tunhøvd Kapell. Gitt av Lars Brandstrup Erichsen til minde om hans forældre provisor Erling Erichsen og hustru Erna Brandstrup død 9-11-1938». På disken: «Tunhovd kapell». Sølvkanne med lokk. Støpt kors på lokket og gravert kors på korpus. Stpl. Tostrup 1945.

Dåpsfat, tinn. Stpl. Høvik verk. Gravert Tunhovd kapell 1945. På kanten gravert Mark. 10.14. «La de små barn komme til mig.»

Paramenter

Alterduk, hvit lin, svartsaum med Jesu monogram, kors og liljemotiver.

Antepedium, rød silke med Jesu monogram brodert i gull og svart og kors av gullbånd på hver side.

Messehagel. Rødt, korsmønstret stoff med kors på ryggen og kristogram på brystet. Fra DNH.

Pultklede til prekestol, rødt med «Han er vår Fred», brodert i gult og sort.

Lysstell

Alterstaker, tinn. Barokk-inspirert. H. 26 cm uten lyspigg.

Alterstaker, messing, støpt. Lyspigg, bred skål, skaft med skiver. Foten har tidligere hatt gravert innskrift: «Sanctus Paulus» (?), men denne er nærmest pusset vekk. H. 27,2 cm, diam. 13,8 cm.

7-armet messingstake (Menoah).

Lysekrone av smijern, hjulformet med 25 elektriske pærer.

l0 smijernslampetter av lignende type.

Klokker

To klokker støpt av O. Olsen & Søn. a) fra 1934. Innskrift: «Gitt av Tunhøvd K. V. Forening». Diam. 59,5 cm. b) Innskrift: «Maa Guds fred hvile over Tunhovds menighet Aaret 1955». Diam. 64 cm.

Gråbrunt, melert vegg-til-vegg-teppe i koret, d. s. som løper i midtgangen. Rødt plysjteppe i alterringen.

Blomstervase

Blomstervase, plett. Drevet blomsterbelte om korpus. Gravert: «LW 24.12.1915».

Diverse

Gråbrunt, melert vegg-til-vegg-teppe i koret, d. s. som løper i midtgangen. Rødt plysjteppe i alterringen.

Kirkegård

Kirkegården har naturbakke med lyng og markblomster. Den omgis av hvitmalt stakitt. Inngangen har murte portstolper og smijernsport med medaljonger hvori årstall 1942.

Gravkapell, murt, hvitmalt. Oppført 1962—63.

Kilder

Trykte kilder

  1. Kirkedep. Arkivalia 1935.
  2. Kallsbok for Nore (1935-1964).
  3. Menighetsblad for Numedal, mars 1970.

Bilder