Auli, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Sognekirke i middelalderen. Den lå på gården Auli, ca. 200 m nord for den nåværende kirken. Kirken har ant. ligget på Kirkejordet under b. nr. 6 og 9, rett nord for tunene og ca. 2 km øst for Glomma. Biskop Jens Nilssøn omtaler den som kapell i 1590-årene, men den ble ant. nedlagt ved reformasjonen, for i 1570-årene omtales at dens jordegods var lagt til hovedkirken. (Povel Huitfeldts stiftsbok, s. 110.)

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirker (mulige stavkirker) (Antikvarisk arkiv).

Trykte kilder

  1. RB, s. 478 (1394): «Aulini kirkia», s. 556 (1400).
  2. Povel Huitfeldts stiftsbok, s. 110.
  3. JNV, s. 14.
  4. O. Rygh: Norske Gaardnavne. Akershus, s. 360, 366.
  5. Nes bygdebok, Oslo 1931, s. 122 (W. Neumann: Kirkene).