Bingen kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Bingen kapell
FylkeBuskerud fylke
KommuneØvre Eiker kommune
ProstiEiker
BispedømmeTunsberg bispedømme
Koordinater59.889194,9.769089
FellesrådØvre Eiker kirkelige fellesråd
Kirke-id062400501
Soknekatalognr04050301
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

I 1923 forelå kongelig resolusjon til å bygge kapellet etter tegninger utarbeidet av arkitekt A.C. Dahl, og 22. okt. 1924 kunne det innvies. Det skulle holdes 10 gudstjenester her i året, 7 ved presten i Eiker og 3 ved presten i Modum. Årsaken til denne delingen av tjenestene er at kirken ligger i nordvestre del av Eiker prestegjeld like ved grensen til Modum, slik at mange av de som naturlig sogner til kirken hører hjemme i Modum. Kirkebygget ligger på Sønjugårdenes grunn på et platå rett syd for Bingselven ca. 16 km nordvest for Haug kirke. Det er ikke gravplass ved kirken. Kirketomten omgis av trestakitt og har inngang fra bygdeveien som går langs tomtens vestside.

Bygningen

Kirken har rektangulært skip og smalere, kvadratisk kor. På korets nordside er et sakristi, på sydsiden rom for dåpsbarn. Begge utbygg har valmtak og dør ut mot vest. Inntil skipets vestgavl står et tårn med vestdør og trappehus på hver side. Veggene er oppført av laftet tømmer på pusset grunnmur og er kledd med stående vekselpanel utvendig og innvendig. Oventil har veggene utvendig underkledd gesimskasse under taket. Langveggen i skipet er avstivet med 3 par innkledde strekkfisker som deler hver vegg i 4 like store felter. Hvert veggfelt har ett rektangulært vindu som er delt i en øvre grind med 2x4 ruter og en nedre grind med 5x4 ruter. Koret har tidligere hatt et stort østvindu som er blitt blokket igjen. Gulvet i koret er hevet 3 trinn over skipets. Koret åpner seg i full bredde mot skipet, og koråpningen har vannrett overdekning i høyde med langveggene. Mot nord og syd har koret dør til henholdsvis sakristi og venterom for dåpsbarn. Taket bæres av sperrer avstivet med ett sett hanebjelker. I raften sitter ca. l m lange stikkbjelker som understøttes av skråstøtter fra strekkfiskene og bærer vertikalstøtter under sperrene. Takstolene avstives dessuten med strekkjern fra stikkbjelke til motstående sperre. Himlingen er kledd over sperrer og hanebjelker.

Vesttårnet er oppført av bindingsverk, mens utbygget på hver side av tårnet er laftet opp av tømmer. Utbyggene har samme slags stående kledning utvendig som kirken for øvrig og avdekkes med valmtak. Søndre utbygg har trapp til tårnets annen etasje som åpner seg mot skipet og tjener som galleri. Tårnets bindingsverksvegger er kledd utvendig med liggende panel nederst og stående panel øverst. Vestveggen har tofløyet fyllingsdør med glass i øvre fylling. Døren dekkes utvendig av et overbygg som bæres av knekter og er avdekket med valmtak. Tårnets øverste etasje tjener som klokkestue og har lydglugge med stikkbueoverdekning i hver av de 4 veggene. Over lydgluggene har veggene et ca. ½ m høyt fyllingspanel under den firesidede tårnhjelmen. Både tårnhjelmen og alle kirkens tak er tekket med rød tegl.

Interiør

Prekestol på nordsiden i koret, døpefont og klokkerpult på sydsiden. Vestgalleri med orgel. Ovnsfyring. Elektrisk lys.

Farver

Trehvite vegger, himlingen hvitmalt, lysegrønne takbjelker i koret. I korets nord- og sydvegg 4 glassmalerier, utført av G.A. Larsen 1924. Motiver: i syd kornaks (Luk. 20) og Guds lam (Joh. 1.29). I nord Guds vingers skygge (Salme 36.8), drueklaser (Matt. 26.28).

Altertavle

Maleri av Jesus i Getsemane, sign. «Forært af kunstmaler August Klægstad 1927». Rammen har store, skårne akantusblader. Forgylt. Staffering for øvrig i mosegrønt og bonderødt. Predella i dypere grønt med staffering i gull. På veggen over altertavlen et rødmalt kors.

Alterring

Alterring, rund med enkle, dreiede balustre. Farve: grønt. Håndbrett og knefall trukket med rød fløyel.

Døpefont

Døpefont, 8-sidet, sammensatt av bord og smykket med rammelister. Lav kum med dekkplate som har hull for dåpsfatet. Profilert fot. Farver: nyanser av grønt med rød staffering under karmen og blågrønn fot.

Prekestol

Prekestol, 5 fag med fylling i enkelt ramverk. Hviler på kraftig 8-sidet stokk med profilert fot. Sveifede knekter. Karmen trukket med rød plysj. Oppgang med slanke, dreiede balustre og kraftig megler, 4-sidet med dreiet midtparti og med kule på toppen. Farver: Nyanser av grønt, blågrønn fot.

Benker

Benker, rygg med liggende fyllinger. Sveifede vanger. Malt i nyanser av grønt. Skumplastseter med brunt trekk, Klokkerbenk med brystning.

Galleri

Galleri båret av 6 stolper, derav 4 i fronten. Brystning med 3 liggende fyllinger. Farver: Nyanser av grønt. Røde bjelker.

Orgel

Orgel, elektrisk. I man. 7 st. II man. 8 st., pedal 2 st. Prospektet har 3 fag med synlige piper og skårne akantusvinger. Farver: nyanser av grønt, rød staffering rundt pipene, forgylte vinger.

Rituelle kar

Kalk, stpl. P. Børke. Glatt, enkel type med liten vulst over skaftet. Gravert på foten: «Til Bingen kapel fra doktor Johannes Erichsen og hustru Karen År 1924». Disk med samme stpl. og innskrift. — Oblateske, plett, med hjulkors på lokket. Stpl. David-Andersen. Vinkanne, plett. Stpl. David-Andersen 1924. Gravert på foten: «Bingen Kapel 1924. Gave fra Berit og Ole Hovengen». — 24 særkalker, sølv. Stpl. Th. Marthinsen.

Dåpsfat fra 1924, plett. Stpl. David-Andersen.

Kanne til dåpsvann, tinn. Gitt av Bingen kvinneforening 1960.

Paramenter

Alterduker a) hvit med hardangersøm, b) hvit med hvitsøm: kors- og kalk-motiv samt tunget kant. Alteret er trukket med rød plysj med kors av gullbånd på forsiden.

Messehagel, rød fløyel med gullbånd langs kanten og kors av gullbånd på ryggen.

Prekestolklede, rød plysj med gullfrynser. Under alterstakene ligger små brikker med hullsøm og brodert monogram BK.

Lysstell

Alterstaker, plett. Søyleformet skaft med palmettkapitél. 4-sidet, avtrappet fot med gravert innskrift: «Gave fra Berta og Hellik Teigen».

2 3-armede lysestaker, «rokokkotype», gitt av Bingen kvinneforening 1963.

Klokke

Klokke, støpt av O. Olsen & Søn, Nauen 1924. Innskrift: «Minde fra Hans N. Ødegaard».

Blomsterbeger

Blomsterbeger, sølv. Gitt av Bingen kvinneforening 1967.

Diverse

Tekstiler. Løpere, dyprøde, i midtgangen og over korets gulv.

Kirkegård

Kirkegården er omgitt av hvitmalt stakitt. Inngang i vest. På nordsiden et redskapshus.

Kilder

  1. Kallsbok påb. 1881 (Sogneprestens arkiv).
  2. Kirkedepartementets arkiv 1923—1924.