Frøyhov, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Sognekirke i middelalderen og hadde i alle fall en tid egen prest (DN I, s. 153, 1325). Kirken lå ant. på Kirkejordet rett øst for tunet på gården Frøyhov, som ligger ca. ½ km opp fra vestsiden av Glomma, ca. 3 km sydvest for Udenes kirke. I jordeboken fra 1574-77 omtales Frøyhov som anneks med sitt eget jordegods, mens Udenes kapells gods var lagt til hovedkirken. Rygh oppfatter dette slik «at man ved Reformationen har beholdt Frøihov Kirke og sløifet Udenes, der efter Godsfortegnelsen i RB tillige var den fattigste av de to, men senere har taget forandret Bestemmelse, saa at Udenes K. blev den, som fik leve».

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirker (mulige stavkirker) (Antikvarisk arkiv).

Trykte kilder

  1. DN I, s. 153 (1325): «sira Peter a Fræyofue».
  2. RB, s. 477 (1394): «Frøyofs kirkia», s. 557 (1400): «Frøhofs kirkia».
  3. Povel Huitfeldts stiftsbok, s. 110.
  4. JNV, s. 14.
  5. O. Rygh: Norske Gaardnavne II. Akershus, s. 363, 366.
  6. Nes bygdebok, Oslo 1931, s. 122 f (W. Neumann: Kirkene).