Furuset, nedlagte kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Sognekirke i middelalderen og omtales første gang i RB 1393. I biskop Jens Nilssøns fortegnelse over kirkene fra 1590-årene omtales den som kapell, men ble ant. nedlagt ved reformasjonen. Kirken må ha ligget der våningshuset i det søndre tunet på Furuset-gårdene nå står, for under det og umiddelbart øst og vest for det er det ved flere anledninger funnet skjeletter. Furuset ligger sentralt i bygden Kisa ca. 10 km nordøst for hovedkirken. Like nord for det gamle kirkestedet ble det reist ny kirke 1879.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirker (mulige stavkirker). Muntlige opplysninger ved Sigurd Meli.

Trykte kilder

  1. RB s. 435 (1393).
  2. JNV s. 8.
  3. O. Rygh: Norske Gaardnavne. Akershus, s. 319, 333.
  4. Ullensaker. En bygdebok. Bind I. Oslo 1927, s. 100 f. (Anders Bugge: Kirkene).
  5. Johan Johnstad: Kirkestedet Hovin ved Raknehaugen. Bergen 1959, s. 76.